ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

ประวัติไชยมุฮัมมัด อิบนุ อับดิลวะฮฺฮ๊าบ โดยสังเขป(ม. ดอนฉิมพลี ถอดความ)


 ประวัติไชยมุฮัมมัด อิบนุ อับดิลวะฮฺฮ๊าบ โดยสังเขป

œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ

ม. ดอนฉิมพลี ถอดความ

œœœœœœ

ชื่อ เชื้อสาย

คือ อบู อับดิลลาฮฺ มุฮัมมัด อิบนุ อับดิลวะฮฺฮ๊าบ อิบนุ สุ-ไลยมาน จากเผ่าตะมีม เมืองนัจญดฺ ผู้นำความรุ่งเรืองอิสลามยุคใหม่ ในคาบสมุทรอรับ ผู้ทำการฟื้นฟูอิสลามท่านหนึ่ง นักเรียกร้องเชิญชวนที่ยิ่งใหญ่ เริ่มจากตัวเอง แล้วตามด้วยคนรอบข้าง ด้วยสิ่งที่ท่านเชื่อมั่นว่า มันเป็นความจริง และได้ต่อสู้เพื่อการนั้น มานะ พยายาม จนกระทั่งอัลลอฮฺได้ประทานความสำเร็จให้ .

วัน เดือน ปีเกิด

ไชยคฺมุฮัมมัด อิบนุ อับดิลวะฮฺฮ๊าบ เกิดที่เมืองอุไยยนะฮฺ ปี 1115 ของการอพยพ (ฮิจญเราะฮฺ) ของท่านนบียฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ขออัลลอฮฺ ได้ประทานพร และความสันติสุขที่ประเสริฐสุด ได้บังเกิดแก่ท่านด้วย ได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานจากบิดาของท่าน ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาอยู่ที่เมืองอุไยยนะฮฺ ในขณะนั้น .

เดินทางสู่เมืองหิญาซ

หลังจากนั้น ท่านได้เดินทางไปยังหิญาซ เพื่อประกอบพิธีหัจญฺ เรียนรู้ ค้นคว้าต่อ ได้เรียนรู้กับคณาจารย์ชั้นนำของนครมัก-กะฮฺขณะนั้น หลังจากนั้น ได้เดินต่อไปยังนครมะดีนะฮฺ เรียนรู้วิชาฟิกฮฺ (นิติศาสตร์) กับคณาจารย์ที่นั่น โดยเฉพาะ ไชยคฺอับดุลลอฮฺ อิบนุ อิบรอฮีมอันนัจญดียฺ ไชยคฺมุฮัมมัด อัสซินดียฺ หลังจากนั้น ได้เดินทางต่อไปยังบัศเราะฮฺ ได้ไปเข้าร่วมอยู่กับบรรดาผู้รู้ (อุละมาอฺ) ที่เป็นที่รู้จักที่นั่น ซึ่ง ณ ที่นั่น แนวทางการเรียกร้องเชิญชวน(ดะอฺวะฮฺ) ที่จำเป็นที่จักต้องนำมาใช้ ได้กระจ่างชัดแก่ท่าน ความยิ่งใหญ่ของหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ ที่ท่านได้รับการมอบหมาย ได้แจ่มแจ้งแก่ท่าน ในขณะที่ระยะทางของการต่อสู้ที่ท่านจักต้องต่อสู่กับกลุ่มต่างๆที่ทำให้ผู้คนทั้งหลายลุ่มหลง ได้ปรากฏให้เห็น .

ในยุคที่ผู้นำของเรา(อิมาม) ที่สูงส่ง ได้เกิดขึ้น สื่อต่างๆแห่งความอ่อนแอ ก็ได้คืบคลานเข้าไปในส่วนต่างๆ ของประเทศอิสลาม การปกครองระบอบเคาะลีฟะฮฺของสายอุษมาน (อ๊อตโตมัน/ตุรกี) ก็เริ่มอ่อนกำลัง อำนาจถูกบั่นทอน ทำให้ต้องประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ ในขณะที่ขบวนการใช้ไม้กางเขน(เศาะลีบียฺ/คริสเตียน)ได้โผล่ขึ้นมาใช้เล่ห์กลอุบายแก่โลกอิสลามอีกครั้ง บ่อนทำลาย เอาความเสียหายต่างๆ สอดแทรก ยัดเข้ามาใส่โลกอิสลาม .

การแพร่กระจายของอุตริกรรมต่างๆ การมีสิ่งเหลวไหลมากมาย ช่วยให้เกิดความอ่อนแอ การตั้งภาคีนาๆ ชนิดเกิดขึ้น โดม ต้นไม้ หินต่างๆ ได้ถูกเทิดทูน ให้ความศักดิ์สิทธิ์ พวกผู้ทำอุตริกรรม ในเรื่องโต๊ะวลียฺ (ผู้วิเศษ) มีจำนวนมาก เที่ยวได้ไปปลอมแปลงศาสนาของผู้คนทั้งหลาย  ดึงเอาเงินออกจากกระเป๋าของพวกเขา  ผู้คนต่างมุ่งหน้าสู่โลกดุนยา  ผู้ให้การช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮฺ มีจำนวนน้อย ผู้มีอำนาจบางคน มีความปรารถนา ในการตอกย้ำการมุ่งหน้าสู่ทิศทางต่างๆเหล่านี้ .

ภาพต่างๆเหล่านี้ทั้งหมด ได้ส่งผลของมันภายในจิตใจของชายหนุ่มผู้นี้ ที่มีประวัติดี ความเป็นมาที่บริสุทธิ์ ให้มีความต้องการสูง ในการปกป้องหลักการยึดมั่นของอิสลาม ประเทศ ประชาติของตน .

องค์ประกอบการเรียกร้องเชิญชวน

ไชยคฺมีความรู้สึก ด้วยสติปัญญา ที่เฉียบแหลมของท่านว่า ขั้นตอนแรก ในหนทางที่ยาวไกลของท่าน ในการทำงาน เพื่อการนำเอาความหมายของอิสลามกลับคืนมา มนุษย์ที่สัจจริงนั้น  สิ่งที่จะทำให้เขาเป็นเช่นนั้นได้ คือ อะกีดะฮฺที่สัจจริง สังคมที่ไร้มลทิน สิ่งที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นได้ คือ อุดมการณ์ที่ไร้มลทิน...ด้วยเหตุดังกล่าว องค์ประกอบการเรียกร้องเชิญชวนของท่าน จึงมีกรอบ ขอบเขตที่แน่นอน ตายตัว.

การเรียกร้องเชิญชวนของท่าน เรียบง่าย ชัดจน

การแก้ไข ปรับปรุงการให้เอกภาพแด่อัลลอฮฺ การทำให้การเคารพภักดีบริสุทธิ์ผุดผ่องแด่พระองค์ ปฏิเสธการตั้งภาคี อุตริกรรม สิ่งเหลวไหลต่างๆ การใช้สื่อกลางที่ไม่ตรงต่อบัญญัติ การใช้ไห้ทำความดี ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว การเชื่อมั่นว่า การศรัทธานั้นประกอบไปด้วยการกล่าว  และการกระทำ  การศรัทธาที่สัจจริง ในการให้ฟื้นคืนชีพ การให้เกิดขึ้นมาใหม่ หลังจากที่ได้ตายไปแล้ว  นรก สวรรค์ การขจัดทุกสิ่งที่มาเป็นอุปสรรคขวางกั้นหนทางที่นำไปสู่การให้เอกภาพแด่อัลลอฮฺ การเคารพภักดีที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง การทำลายสิ่งที่เป็นกาฝากอยู่กับอิสลาม จากความความคิดที่เหลวไหล  การนำเอาอิสลามมาจากแหล่งกำเนิดที่ใสบริสุทธิ์ของมัน และท้ายสุด คือ ก่อตั้งรัฐอิสลาม .

ไชยคุลอิสลาม มุฮัมมัด อิบนุ อับดิลวะฮฺฮ๊าบ ไม่ได้เป็นอะไรอื่น นอกจากผู้ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ผู้คนที่ดีรุ่นก่อนใช้ดำเนินอยู่ จากความเข้าใจที่ถูกต้องในอิสลาม ความประพฤติ ปฏิบัติที่บริสุทธิ์ ที่ทำให้ความเข้าใจนี้มีความเที่ยงตรง ด้วยเหตุนี้ เราจะพบว่า การเรียกร้องเชิญชวนนี้  มันเขหย่าความรู้สึก นึกคิดของประกรมุสลิมทั้งหลายอย่างรุนแรง ส่งผลมากมาย ที่ไม่มีการส่งผลของการเรียกร้องเชิญชวนใดใหญ่เท่า ตั้งแต่ยุคสมัยที่นานมาแล้ว .

บรรดาผู้คนที่ทำการปรับปรุงแก้ไขในอินเดีย อียิปต์ อีรัก ชาม และอื่นๆได้รับผลกระทบ บรรดาผู้ที่มีตำแหน่งถานะในประเทศเหล่านี้ เช่น ญะมาลุดดีน อัลอัฟฆอนียฺ มุฮัมมัด อับดุฮฺ  ญะมาลุดดีน อัลกอสิมียฺ ค็อยรุดดีน อัตตูนิซียฺ ศิ๊ดดี๊ก หะซัน คอน และอมีร อลียฺ ได้จับเอาหลายสิ่ง หลายอย่าง จากอุดมการณ์เรียกร้องเชิญชวนของท่าน ไปใช้.

ที่เมืองดัรอียะฮฺ

ผู้นำของเราไม่เคยท้อถอย ในการเรียกร้องเชิญชวนของท่านถึงแม้จะมีความลำบากยากต่างๆ มาขัดขวาง ความโกลาหลอลหม่านต่างๆ มาบีบคั้นท่าน ในหนทางของการเรียกร้องเชิญชวนของท่าน ท่านออกมาจากความศรัทธาที่ล้ำลึก ด้วยสิ่งที่ท่านเรียกร้องเชิญชวนไปสู่ และความมั่นใจที่เต็มร้อย ในการช่วยเหลือของอัลลอฮฺ จนกระทั่งอัลลอฮฺ ได้ทรงส่งเจ้าเมืองดัรอียะฮฺ (มุฮัม-มัด อิบนุ สะอู๊ด) มายังท่าน มาให้การค้ำจุน  ความช่วยเหลือและสู้รบเคียงข้างท่าน ในขณะที่ อันนี้ เป็นแบบฉบับของลูกหลานของท่านหลังจากท่าน ในการช่วยเหลือหลักการให้เอกภาพแด่อัลลอฮฺ และเชิดชูธงแห่งอิสลาม .

เว้นแต่ว่า ผู้ว่าพวกผู้เป็นศัตรูกับอิสลาม จากพวกผู้ล่าเมืองขึ้น พวกผู้เข้ามาศึกษาเกี่ยวกับอิสลาม เพื่อทำลาย ไม่ยินดีด้วยกับการอุบติขึ้นของการเรียกร้องเชิญชวน ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนี้พวกเขาพยายามขีดวง ตีกรอบให้อยู่ในที่จำกัด ให้อยู่ในคาบสมุทรเพียงอย่างเดียว ตัดขาดจากโลกอิสลาม ในส่วนที่เหลือ ขบวนการขีดวงจำกัดตีกรอบนี้ ได้รับความสำเร็จ ในตอนต้นค่อนข้างมากที่เดียว .

พวกเขา ขนานนามการเรียกร้องเชิญชวนนี้ว่า “ลัทธิวะฮฺฮาบียฺ” เพื่อทำให้มันเป็นที่รู้จัก ในนามบุคคล ซึ่งมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะมันเป็นการเรียกเชิญชวน ที่เกี่ยวกับอิสลามโดยถ้วยทั่ว พวกเขาอ้างว่า เป็นขบวนการที่ประดิษฐ์นิกายใหม่ ทัศนะต่างๆ ที่ไม่เป็นที่รู้จักในอิสลาม ทั้งๆที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไชยคฺมุฮัมมัด อิบนุ อับดิลวะฮฺฮ๊าบ เรียกร้องเชิญขวนไปสู่ เป็นสิ่งมีที่ต้นกำเนิดมาจากอิสลาม ที่บรรดาผู้มีความรู้ ความเข้าใจของบรรดามุสลิม นำมากล่าว ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเรียกร้องเชิญชวนไปสู่ จากการสู้รบกับอุตริกรรม ความหลงผิดต่างๆ ท่านนำมาจาต้นแบบที่มีอยู่ในมัซฮับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอิสลาม ส่วนสิ่งที่เป็นสาขา ข้อปลีกย่อยต่างๆ ไชยคฺก็ได้อาศัยมัซฮับของอิมามอะหฺมัด อิบนุ ฮัมบัล.

พวกจักรวรรดินิยมมีความสามารถในแปรโฉมหน้าหลายสิ่ง หลายอย่าง ถึงขั้นสามรถทำลายขบวนการอิสลามเพื่อการปลดปล่อยในอินเดีย อ้างว่า เป็นนบวนการวะฮฺฮาบียฺ ซึ่งเป็นการปูทางเพื่อการเผยแพร่ภาพที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเรียกร้องเชิญชวนของอิมามมุฮัมมัด อิบนุ อับดิลวะฮฺฮ๊าบ ทั้งนี้  ก็เพื่อให้บรรดามุสลิมได้สู้รบกับองค์กรเคลื่อนไหวเพื่ออิสลามต่างๆ เหล่านี้ .

แต่ทว่าอันนั้น ไม่เป็นประโยชน์แก่ศัตรูความจริง แต่ประการใด เขตแดน รั้ว กรอบ วงล้อมการโดดเดี่ยว ได้ถูกรื้อถอน กำจัด ทำให้พังทลาย หายไปหมดสิ้น คำเรียกร้องเชิญชวนของไชยคฺมุมฮัมมัด อิบนุ อับดิลวะฮฺฮ๊าบ ได้ปรากฏตัว ในทุกประเทศอิสลาม ในลักษณะที่มีความแจ่มใส ขาวสะอาด: การเรียกร้องเชิญชวนสู่อิสลาม บริสุทธิ์ผุดผ่องเพื่ออิสลาม .

การเสียชีวิต

ไชยคฺมุฮัมมัด อิบนุ อับดิลวะฮฺฮ๊าบ – ร่อหิมะฮุลลอฮ – เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.1206 ได้ทิ้งตำรับตำราไว้หลายเล่ม หลังจากที่ได้จากโลกนี้ไป อันได้แก่ กิตาบุตเตาหี๊ด  กัชฟุชชุบุฮ๊าต ตัฟซีรุลฟาติหะฮฺ อุศูลุลอีมาน อัลมะซาอิลุลละตีคอละฟะฟีฮาร่อซุลุลลอฮฺอะฮฺลัลญาฮิลียะฮฺ ฟัฎลุลอิสลาม และอัลอัมรุบิลมะอฺรูฟวันนะหยุอะนิลมุงกัร  ขออัลลอฮฺได้ทรงเมตตาท่าน  และประทานผลบุญของบรรดาผู้คนที่ดีทั้งหลายแก่ท่าน อย่างมากมายด้วย .

ขออัลลอฮฺ ได้ทรงให้ความรู้ของท่านเป็นประโยชน์แก่เรา และท่านทั้งหลาย และทรงทำให้อันนั้น อยู่ในตราชั่งความดีต่างๆของท่านด้วย...