ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

เกี่ยวการถือศีลอด 3 วันของทุกเดือน


 อธิบายความหมาย

อัลหะดีษ

เกี่ยวการถือศีลอด 3 วันของทุกเดือน

ffffffffff›››››››››››››››››››fffffff›››››››››››fffffffff

โดย.ไชยอัดุลลอฮฺ อับดิรเราะหฺมาน อาล บัสซาม

ถอดความ.ม.ดอนฉิมพลี

{{{{{{

ตัวบท.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ : "أَوْصَانِي خَلِيْلي صَلّىَ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ بِثَلاَثٍ:صِيَامِ ثَلاَثَةَأَيّاَمٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى ، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ".

คำแปล .

มีรายงานจาก อบูฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า. “ผู้เป็นสหายของฉัน (ท่านนบียฺฯ) ได้สั่งเสียฉัน ให้ปฏิบัติ  3 ประการด้วยกัน: ถือศีลอดสามวัน จากของทุกเดือน และละหมาดสองร็อกอะฮฺ ของฎุฮา หรือละหมาดวิตรฺ ก่อนที่จะนอน” .

คำอธิบาย.

อัลหะดีษที่มีเกียรตินี้ ไประมวลไว้ ซึ่งสามคำสั่งเสียด้วยกัน .

หนึ่ง. ส่งเสริมให้ถือศีลอดสามวัน ของทุกเดือน เพราะว่า หนึ่งความดีนั้น จะได้รับผลตอบแทนเป็นสิบเท่า ซึ่งการละหมาดสามวัน จะได้รับกุศลผลบุญเท่ากับการถือศีลอดหนึ่งเดือนเต็ม.

 ที่ประเสริฐที่สุด ให้ถือในวันที่สิบสาม สิบสี่ และสิบห้า ดังที่มีรายงานในหะดีษบางบท และในการเจาะจงให้ถือศีลอดตามวันเวลาดังกล่าว มีประโยชน์ต่างๆ ทางการแพทย์ .

สอง. ให้เขาละหมาดฎุฮา น้อยสุด 2 ร็อกอะฮฺ โดยเฉพาะในสิทธิ์ของผู้ที่ไม่ได้ละหมาดในเวลาคำคืน เช่น อบู ฮุรอยเราะฮฺ ที่ยุ่งอยู่กับเรียนรู้ ในช่วงต้นของเวลาคำคืน โดยไม่ได้ทำกิยามมุลไลยฺลฺในตอนท้ายของเวลาค่ำคืน .

สาม. ใครที่ไม่ได้ละหมาดกิยามุลไลยลฺ ในตอนท้ายของเวลาค่ำคืน ก็ให้เขาละหมาดวิตรฺ ก่อนที่เขาจะนอน เพื่อไม่ให้เวลาของมันผ่านไป .

คำสั่งเสียนี้ในสิทธิ์ของ อบูฮุรอยเราะฮฺ และท่านอื่นๆ จากบรรดาผู้ที่ไม่ได้ละหมาด ในตอนท้ายของเวลาค่ำคืน .

สิ่งที่ได้จากอัลหะดีษ.

1.ชอบให้ถือศีลอดสามวันของทุกเดือน และที่ดีที่สุด ให้ถือในวันที่สิบสาม สิบสี่ และสิบห้า .

2. ชอบให้ผู้ที่ไม่ทำละหมาดกิยามุลไลยลฺ ละหมาดฎุฮา มีความขยัน สำหรับผู้ที่ ไม่ได้ละหมาดกิยามุลไลยลฺ เพื่อที่ไม่ให้ละหมาดเวลาคำคืน และกลางวันผ่านเขาไป .

3. การละหมาดวิตรฺ ในสิทธิ์ของผู้ที่ ค่อนข้างแน่ใจว่า เขาไม่สามารถที่ลุกขึ้นมาละหมาดได้ ในช่วงท้ายของเวลาค่ำคืน .

ส่วนผู้ที่ค่อนข้างแน่ว่า เขาสามารถลุขึ้นมาละหมาดได้ ก็ให้เขาเลื่อนการละหมาดไป หากเขาไม่ได้ละหมาด เนื่องจากนอนหลับ หรือลืม สิ่งที่เป็นที่ชอบนั้น คือ ให้เขาละหมาดใช้ .

4. กฎต่างๆทั้งสามที่ได้กล่าวถึงนี้ ได้มาจากคำสั่งเสียของท่านนบียฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยอฺวะซัลลัม ที่เต็มไปด้วยคุณค่าราคาแพง ที่ได้รับการเอาใจใส่ ที่ถูกรักษาไว้ เพราะว่า มันมีประโยชน์มากมาย มีสถานภาพที่สูงส่ง .