ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

อายะฮฺที่ 255 ของซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ


 อธิบายความหมายอัลกุรอาน
อายะฮฺที่ 255 ของซูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ

โดย. ไชยคฺอับดุรเราะหฺมาน อิบนุ นาศิร อัสสะอฺดียฺ
ถอดความ. ม.ดอนฉิมพลี
 
 
 
ตับบท .
"اَلله لاَإِلهَ إِلاَّهُوَالْحَيُّ الْقَيّوُمُ لاَتَأْخُذُسِنَةٌ وَلاَنَوْمٌ لَهُ مَافِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَاالَّذِي يَشِفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّبِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيِدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَيُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّبِمَاشَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُِّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَيَؤُوْدُهُ حُفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ..."
 
คำแปล . 
“อัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากพระองค์เท่านั้น ผู้ทรงมีชีวิต ผู้ทรงดำรงอยู่ ด้วยตนเอง การง่วงนอน และการนอนหลับ จะไม่เกิดขึ้นกับพระองค์ สิ่งที่มีอยู่ในชั้นฟ้าต่างๆ และพื้นแผ่นดิน เป็นของพระองค์ ใครเล่าที่จะมาไถ่โทษ ณ ที่พระองค์ได้ นอกจาก ด้วยการอนุญาตของพระองค์เท่านั้น พระองค์ทรงรู้ถึงสิ่งที่มีอยู่ด้านหน้าของพวกเขา และด้านหลังของพวกเขา และพวกเขาไม่สามารถล่วงรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใด จากความรู้ของพระองค์ได้ นอกจากในสิ่งที่พระองค์ ทรงประสงค์เท่านั้น แท่นวางเท้าของพระองค์ กว้างครอบคลุมชั้นฟ้าต่างๆ และพื้นแผ่นดิน การดูแลมันทั้งสอง ไม่ได้สร้างความลำบากยาก แก่พระองค์ แต่ประการใด และพระองค์ คือ ผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรงยิ่งใหญ่”.
คำอธิบาย .
อายะฮฺที่มีเกียรตินี้ เป็นอายะฮฺที่ยิ่งใหญ่ ที่ประเสริฐ ที่สูงที่สุด ของอัลกุรอาน ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่า มันได้ประมวลไว้ซึ่งเรื่องราวต่างๆที่สำคัญ และลักษณะต่างๆที่มีเกียรติ ด้วยเหตุนี้จึงมีหะดีษต่างๆมากมาย ที่ส่งเสริมให้อ่าน และทำให้มันเป็นบทขอพรสำหรับมนุษย์ ในเวลาต่างๆของเขา เช้า เย็น ขณะนอน หลังละหมาดบังคับ (ฟัรฎู) ต่างๆ ซึ่งพระองค์ ตะอาลา ได้ทรงบอกเกี่ยวกับตัวตนของพระองค์ ที่มีเกียรติว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจาก พระองค์เท่านั้น” คือ ไม่มีผู้ได้รับการเคารพภักดี ที่ชอบด้วยสิทธิ์ นอกจากพระองค์เท่านั้น พระองค์ เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริง ที่การเคารพภักดี การเชื่อฟัง และการยอมรับ ในการเป็นพระเจ้าของพระองค์ ตะอาลา ทุกชนิด จำเป็นจักต้องเป็นของพระองค์ เนื่องจากความสมบูรณ์ของพระองค์ ความสมบูรณ์ของลักษณะต่างๆของพระองค์ ความโปรดปราน ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ และการที่บ่าวเป็นผู้ที่เหมาะสม ที่จะเป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้าของเขา ปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของพระองค์ หลีกเลี่ยงคำสั่งห้ามของพระองค์ และทุกสิ่งที่นอกเหนือจากพระองค์ ตะอาลา ก็เป็นสิ่งที่เสียหาย ใช้ไม่ได้ การเคารพภักดี ต่อสิ่งนอกเหนือไปจากพระองค์ เป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้ อันเนื่องจากสิ่งที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺ เป็นสิ่งถูกสร้าง มีความขาดตกบกพร่อง ผู้ได้รับการดูแล จัดการ ต้องพึ่งพาผู้อื่น จากแง่มุมต่างๆทั้งหมด เขาจึงไม่เหมาะสม ที่จะได้รับสิ่งใด จากชนิดต่างๆของการเคารพภักดี และคำตรัสของพระองค์ ที่ว่า “ผู้มีชีวิต ที่ดำรงอยู่ด้วยตนเอง” ทั้งสองนี้ เป็นนามที่เกียรติ ที่บ่งบอกถึงนามที่ดีต่างๆอื่นๆ บ่งบอกโดยตรง โดยอ้อม โดยจำเป็น ผู้ที่มีชีวิต คือ ผู้ที่มีชีวิตที่สมบูรณ์ ที่จำเป็นจักต้องมีลักษณะต่างๆแห่งตนทั้งหมด เช่น การได้ยิน การเห็น การรู้ ความสามารถ และในทำนองนั้น และผู้ที่ดำรงอยู่ด้วยตนเอง คือ ผู้ที่กระทำด้วยตนเอง และผู้อื่น ซึ่งอันนั้น จำเป็นจักต้องมีการกระทำต่างๆทั้งหมด ที่พระผู้เป็นเจ้าแห่งสกลโลกเป็นมีลักษณะอยู่ จากการกระทำสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์ จากการสถิต การลงมา  การพูด  การกล่าว การสร้าง การประทานปัจจัยยังชีพ การให้ตาย การให้เป็น และชนิดต่างๆ ของการจัดการบริหารทั้งหมด ทั้งหมดนั้น เข้าอยู่ในการดำรงอยู่ด้วยตนเองของผู้ทรงสร้าง และด้วยเหตุนี้ ผู้ทำการค้นคว้าบางคนกล่าวว่า แท้ที่จริง มันทั้งสอง เป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมื่ออัลลอฮฺ ได้รับการร้องขอด้วยมัน พระองค์ก็จะทรงตอบรับ เมื่อพระองค์ได้รับการขอด้วยมัน พระองค์ก็จะทรงให้ และในความสมบูรณ์ ของการมีชีวิตอยู่ของพระองค์ และการดำรงอยู่ด้วยตัวของพระองค์ คือว่า “การง่วงนอน การนอนหลับ จะไม่เกิดขึ้นกับพระองค์” สินะฮฺ เนามฺ “สิ่งที่มีอยู่ในชั้นฟ้าต่างๆ และสิ่งที่มีอยู่ในแผ่นดิน เป็นของพระองค์” คือ พระองค์ เป็นผู้ครอบครอง และผู้ที่นอกเหนือไปจากพระองค์ เป็นผู้ถูกครอบครอง  ในขณะที่พระองค์ เป็นผู้ทรงสร้าง ผู้บริหารจัดการ ผู้ประทานปัจจัยยังชีพ และผู้ที่นอกเหนือจากพระองค์ เป็นผู้ถูกสร้าง เป็นผู้ถูกให้ปัจจัยยังชีพ เป็นผู้ถกบริหารจัดการ เขาไม่สามารถที่จะมีกรรมสิทธิ์ในตัวของเขา ตลอดจนตัวของคนอื่น แม้เพียงน้ำหนักอันเล็กน้อย ในชั้นฟ้าต่างๆ และพื้นแผ่นดิน ด้วยเหตุนี้ พระองค์ตรัสว่า” ใครเล่าที่จะมาไถ่โทษให้ ณ ที่พระองค์ได้นอกจากด้วยการอนุญาตของพระองค์เท้านั้น” คือ ไม่มีคนหนึ่งคนใด ที่สามารถมาไถ่โทษ ณ ที่พระองค์ โดยที่ไม่ได้รับการอนุญาตของพระองค์ ดังนั้น การไถ่โทษทั้งหมด จึงเป็นของอัลลอฮฺ ตะอาลา แต่ทว่า พระองค์ ตะอาลา เมื่อพระองค์ทรงต้องการ ที่จะเมตตาผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ จากบรรดาบ่าวของพระองค์ พระองค์ก็จะทรงอนุญาต แก่ผู้ที่พระองค์ทรงให้เกียรติแก่เขา จากบรรดาบ่าวของพระองค์ ให้เขาได้ทำการไถ่โทษ ในขณะที่ผู้ทำการไถ่โทษนั้น จะยังไม่เริ่มทำการไถ่โทษ นอกจากหลังจากที่เขาได้รับการอนุญาตเท่านั้น หลังจากนั้น พระองค์ตรัสว่า “พระองค์ทรงรู้ถึงสิ่งที่อยู่มีด้านหน้าของพวกเขา” คือสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้ว 
จาการงานต่างๆทั้งหมด “และสิ่งที่มีอยู่ด้านหลังของพวกเขา” คือ สิ่งที่จะมีมาในอนาคต ซึ่งความรู้ของพระองค์ ตะอาลา ได้ล่วงรู้รายละเอียดต่างๆ การงานต่างๆ ที่ผ่านมาแล้ว และที่จะติดตามมา ทั้งใน และนอก  ในยามที่ไม่อยู่ และยามที่อยู่ บรรดาบ่าวนั้น ไม่มีอำนาจใดๆในกิจการ ตลอดจนความรู้ แม้เพียงน้ำหนักอันน้อยนิด นอกจากสิ่งที่อัลลอฮฺ ได้ทรงให้เขารู้เท่านั้น ด้วยตุนี้ พระองค์ได้ตรัสว่า “และพวกเขาไม่สามารถล่วงรู้สิ่งใด จากความรู้ของพระองค์ได้  นอกจากในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์เท่านั้น แท่นวางเท้าของพระองค์ กว้างคลุมชั้นฟ้าต่างๆ และพื้นแผ่นดิน” และอันนี้ บ่งถึงความสมบูรณ์ ในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ความกว้างไพศาล ของอำนาจของพระองค์ เมื่ออันนี้ เป็นสภาพของแท่นวางเท้า ว่า มันแผ่กว้างคลุมชั้นฟ้าต่างๆ และพื้นแผ่นดินในความยิ่งใหญ่ของมันทั้งสอง และความยิ่งใหญ่ ของผู้ที่อยู่ในมันทั้งสอง และแท่นวางเท้านั้น มิได้เป็นสิ่งถูกสร้างที่ใหญ่สุด ของอัลลอฮฺ ตะอาลา หากแต่ ณ ที่นี้ มีสิ่งที่ใหญ่กว่ามัน คือ บัลลังก์ ซึ่งไม่มีใครรู้ถึงรายละเอียดของมันได้ นอกจากพระองค์เท่านั้น และในความยิ่งใหญ่ของสิ่งถูกสร้างต่างๆเหล่านี้ ทำให้ปัญญาทั้งหลายต้องงงวน ทำให้สายตาต้องก้มต่ำ ภูเขาต้องหวั่นไหว และบรรดาผู้ยิ่งใหญ่ ต้องโอดโอย มหาบริสุทธิ์แด่ผู้ที่ กับความยิ่งของผู้ทรงสร้าง ผู้เนรมิต ที่ได้ทรงทิ้งไว้ในนั้น จากจากคติ ข้อคิดต่างๆมากมายก่ายกอง และพระองค์ได้ทรงจับชั้นฟ้าต่างๆ และพื้นแผ่นดินไว้ โดยที่ไม่มีความเหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า แต่ประการใด ด้วยเหตุนี้ พระองค์ได้ตรัสไว้ว่า “และการดูแลรักษามันทั้งสอง ไม่ได้สร้างความลำบากยาก แก่พระองค์ แต่ประการใด” ด้วยตัวตนของพระองค์ เหนือบัลลังก์ของพระองค์ ผู้สูงส่ง ด้วยการใช้อำนาจของพระองค์ แก่สิ่งถูกสร้างต่างๆ ทั้งหมด ผู้สูงส่งด้วยความสามารถของพระองค์      เนื่องจากความสมบูรณ์ของลักษณะต่างๆ ของพระองค์  “ผู้ยิ่งใหญ่” ที่ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดต้องเล็กลง ขณะที่ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ปรากฏ บรรดากษัตริย์จอมพลัง ต้องหมดพลังลง  เมื่อมาเทียบกับความสูงส่งของพระองค์ มหาบริสุทธิ์แด่ผู้ที่มีความยิ่งใหญ่ที่ยิ่งใหญ่ ความมีอำนาจอันมหาศาล พลัง และการมีชัยของพระองค์ เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง โองการต่างๆเหล่านี้ ได้ประมวลไว้ซึ่งการให้เอกภาพแด่อัลลอฮฺ ในการเคารพภักดี ในการเป็นพระเจ้า ในเรื่องของนาม และลักษณะต่างๆ ของพระองค์ การมีอำนาจที่ครอบคลุม การมีความรู้ที่มากมาย การมีอิทธิที่แผ่กว้าง  ความสูงส่ง  ความรุ่งโรจน์ ความยิ่งใหญ่ ความโอฬาร และความสูงส่งของพระองค์ เหนือสิ่งถูกสร้างต่างๆทั้งหมด เพียงอายะฮฺนี้ อายะฮฺเดียว มีหลักการยึดมั่น ในนาม และลักษณะต่างๆ ได้ประมวลไว้ซึ่งนามต่างๆที่ดี ลักษณะต่างที่สูงส่ง...