ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

จากอายะฮฺที่ 27 ถึงอายะฮฺที่ 29 ของซูเราะฮฺอัลอันฟาล


 อธิบายความหมายอัลกุรอาน 

จากอายะฮฺที่ 27 ถึงอายะฮฺที่ 29 ของซูเราะฮฺอัลอันฟาล
โดย. ไชยคฺอับดุรมาน อิบนุ นาศิร อัสสะอฺดียฺ
ถอดความ. ม.ดอนฉิมพลี
 
 
ตัวบท.
"يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ آمَنُواْ لاَتَخُوْنُوااللهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ * وَاعْلَمُواْ أَنَّمَاأَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌعَظِيْمٌ * يَاأَيُّهُاَالًَّذِيْنَ آمَنُواْ إِنْ تَتَّقُوااللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْعَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ"
 
คำแปล.
“โอ้ บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลาย พวกเจ้าอย่าได้ทรยศคดโกงอัลลอฮฺ และร่อซูล และทรยศคดโกงสิ่งที่ได้รับการฝากฝังต่างๆของพวกเจ้า ในขณะที่พวกเจ้าก็รู้ และจงรู้ไว้เถิดว่า แท้ที่จริง ทรัพย์สินของพวกเจ้า และลูกหลานของพวกเจ้า เป็นสิ่งทดสอบ และว่า ณ ที่ อัลลอฮฺนั้น มีผลตอบแทนที่ยิงใหญ่ โอ้ บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลาย หากพวกเจ้ายำเกรงอัลลอฮฺ พระองค์ก็ทรงให้มีสิ่งแยกแยะแก่พวกเจ้า และลบล้างสิ่งที่ชั่วช้าต่างๆของพวกเจ้า ให้หมดไปจากพวกเจ้า และอภัยโทษให้แก่พวกเจ้า และอัลลอฮฺ เป็นผู้ประทานความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่” .
อธิบายความหมายโดยสรุป.
อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงใช้บรรดาบ่าวของพระองค์ ที่ศรัทธา ให้ปฏิบัติสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงมอบหมายแก่พวกเขา จากสิ่งที่เป็นข้อใช้ และสิ่งที่เป็นข้อห้ามของพระองค์ เพราะว่า สิ่งที่ได้รับการฝากฝังนั้น อัลลอฮฺได้ทรงหยิบยื่นให้แก่ชั้นฟ้าต่างๆ พื้นแผ่นดิน และภูเขาต่างๆ พวกมันทั้งหมดก็ไม่ยอมรับ และกลัวในเรื่องดังกล่าว ในขณะที่มนุษย์เสนอรับ แท้จริง เขาเป็นผู้ที่อธรรม พร้อมทั้งเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้ ดังนั้น ใครที่นำเอาสิ่งที่ได้รับการฝากฝังไปปฏิบัติ เขาก็เป็นที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะได้รับผลบุญอันมากมาย จากอัลลอฮฺ และใครที่ไม่นำมันไปปฏิบัติ ทรยศ คดโกง เขาก็สมควรได้รับการลงโทษที่หนักหน่วง ทำให้ตัวของเขาถูกลดค่าลง โดยที่เขาได้มอบลักษณะที่ชั่วช้าน่าเกลียดที่สุดแก่ตัวของเขา และมันก็คือการทรยศคดโกง ทำให้ลักษณะต่างๆ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ขาดหายๆไป และมัน ก็คือ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ (อะมานะฮฺ) .
เมื่อบ่าว เป็นผู้ที่ถูกทดสอบ ในเรื่องทรัพย์สินของเขา ลูกหลานของเขา ซึ่งบางทีความรักในเรื่องราวดังกล่าว ทำให้เขาต้องยกเอาความอยากความใคร่ตัวของเขา มาปฏิบัติก่อนความรับผิดชอบ อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงบอกว่า ทรัพย์สิน  และลูกหลาน เป็นสิ่งทดสอบ ที่พระองทรงนำเอามาทดสอบบรรดาบ่าว ของพระองค์ และว่า มันเป็นสิ่งให้ยืม ที่จักต้องคืนให้ผู้ให้ยืม   จะต้องส่งคืนให้ผู้ที่นำมาฝาก (อัลลอฮฺ) “และว่า อัลลอฮฺนั้น  ณ ที่พระองค์ มีผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่” .
“โอ้ บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลาย หากพวกเจ้ายำเกรงอัลลอฮฺ พระองค์ก็จะทรงให้มีสิ่งแยกแยะ แก่พวกเจ้า และลบสิ่งที่ชั่วต่างๆของพวกเจ้า ให้หมดไปจากพวกเจ้า และอภัยโทษให้แก่พวกเจ้า และอัลลอฮฺ เป็นผู้ประทานความโปรดปรานที่ยิ่งใหญ่” การปฏิบัติตามของบ่าว ในการยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าของเขา เป็นที่มาของความผาสุก เป็นเครื่องหมายของความสำเร็จ ซึ่งอัลลอฮฺ ทรงให้มีความดีงามของโลกนี้ และโลกหน้า ติดตามมาอย่างมากมาย จากผลของการมีความยำเกรงอัลลอฮฺ ซึ่งได้ทรงกล่าวไว้ตรงนี้ว่า ใครที่ยำเกรงอัลลอฮฺ ก็จะมีสี่สิ่งเกิดขึ้นแก่เขา แต่ละสิ่งนั้น ดีกว่าโลกนี้ และสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ .
สิ่งที่หนึ่ง: สิ่งที่จะมาแยกแยะ และมัน ก็คือ ความรู้ ทางนำ ที่ผู้มีความรู้ และทางนำ ที่จะนำมาแยกได้ ระหว่างทางนำกับความหลงผิด ความจริง กับความเท็จ สิ่งอนุมัติกับสิ่งต้องห้าม ผู้ที่มีความสุขกับผู้ที่มีความทุกข์ .
สิ่งที่สอง และสาม: การลบล้างความชั่วช้าต่างๆ และการอภัยโทษ ในบาปต่างๆ แต่ละสิ่งที่ได้กล่าวมา เป็นสิ่งที่เข้าถึงกัน ขณะที่รวมกัน และแยกกัน การลบล้างความชั่วช้าต่างๆ ถูกขยายความว่า คือ บาปเล็กๆต่างๆ และการอภัยในบาปต่างๆ ถูกขยายความว่า คือ การลบล้างบาปใหญ่ต่างๆ .
และสิ่งที่สี่: คือ ผลตอนแทนอันมากมาย ผลบุญอันยิ่งใหญ่ สำหรับผู้ที่ยำเกรงพระองค์ และเลือกเอาความพึงพอใจ ของพระองค์ ไว้เหนือความอยากความใคร่ของตัวขอเขา...