ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

เลือดของสตรีที่ออกมาหลังการแท้ง


 

เลือดของสตรีที่ออกมาหลังการแท้ง

 

 

ถาม: ภรรยาของฉันเคยตั้งครรภ์มาก่อน แต่ทว่า ความต้องการของอัลลอฮฺไม่ประสงค์ให้การตั้งครรภ์สมบูรณ์ และทำให้เกิดการแท้ง ในขณะที่ทารกมีอายุหนึ่งเดือน และมีการทำความสะอาดให้แก่นาง เลือดยังคงไหลอยู่เป็นเวลา 15 วัน หลังจากที่มีการดำเนินการ นางไม่ได้ทำการละหมาดในช่วงนี้ โดยเข้าใจไปว่า เลือดนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้ละหมาดไม่ได้ แต่ทว่า ฉันได้อ่านข้อชี้ขาดของไชยคฺอาวุโสท่านหนึ่งบอกว่า เลือดที่ออกมา และอายุของทารกไม่ถึง 90 วัน ไม่ได้เป็นสิ่งทีมายับยั้งการละหมาด ในขณะที่นางต้องละหมาดละหมาดที่ผ่านไปใช้หรือไม่ ? หากว่า การตอบบอกว่า ต้องละหมาดใช้ การละหมาดใช้นั้น จะสบบูรณ์ได้ด้วยวิธีใด ? .

 

ตอบ:  ประการที่หนึ่ง: ท่านอย่าได้พูดว่า ความต้องการของอัลลอฮฺประสงค์ หากแต่ท่านจงกล่าวว่า อัลลอฮฺทรงประสงค์ เพราะว่า ความต้องการนั้น มันไม่มีความประสงค์ ใช่ จำเป็นที่ภรรยาของท่านจะต้องละหมาดลาดทุกละหมาดที่นางได้ทิ้งไปใช้ เพราะว่า เลือดที่ออกมาจากนาง เป็นเลือดไหลทั่วไป เพราะว่า เมื่ออายุของการตั้งครรภ์ที่เกิดการแท้งต่ำกว่า 81 วัน เลือดที่ไหลออกมาหลังจากนั้น ถือเป็นเลือดไหลทั่วไป นางจะไม่ทิ้งละหมาดอันเนื่องจากเลือดนั้น ส่วนเมืออายุการตั้งครรภ์ 81 วันขึ้นไป เลือดที่ไหล ออกมาหลังการแท้ง ถือว่า เป็นเลือดนิฟาส (เลือดหลังคลอดบุตร) นางจะไม่ละหมาดเนื่องด้วยการนั้น ไปจนกว่าเลือดจะหยุด หรือถึง 40 วัน หลังจากนั้น นางจะชำระล้างร่างกาย และละหมาด เมื่อครบ 40 วัน ในขณะที่เลือดยังไม่หยุด .

 

(โดย.ไชยคฺซอและหฺ อิบนุ เฟาซาน ถอดความ. ม.ดอนฉิมพลี)