ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

การออกไปละหมาดตะรอเวี้ยหฺของสตรีที่ทำให้สิทธิของบ้านขาดหายไป


การออกไปละหมาดตะรอเวี้ยหฺของสตรีที่ทำให้สิทธิของบ้านขาดหายไป

 

 

 

ถาม: เมื่อการออกไปละหมาดตะรอเวี้ยหฺของนางจะมีการทำให้ส่วนหนึ่ง ถึงแม้จะเป็นส่วนที่น้อยจากสิทธิต่างๆ ของบ้านหายไปติดตามมา ข้อชี้ขาดมันจะเป็นอย่างไร ? .

 

ตอบ: เมื่อการออกไปละหมาดตะรอเวี้ยหฺ มีผลทำให้การงานภายในบ้านบางอย่าง ที่นางจะต้องปฏิบัติ ขาดหายไป นางนั้น ก็จะต้องไม่ออกไป หากแต่ต้องคงอยู่ และทำงานภายในบ้านของนาง เพราะว่า นางนั้น สามารถที่จะหมาดภายในบ้านของนาง การทำงานภายในบ้านนั้น เป็นสิ่งที่จำเป็น ในทรรศนะที่ถูกต้อง และการไปยังมัสญิดของนาง เป็นสิ่งอนุมัติ เมื่อไม่มีสิ่งที่เป็นอันตรายติดตามมา .

(โดย.ไชยคฺซอและหฺ อิบนุ เฟาซาน ถอดความ.ม.ดอนฉิมพลี)