ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

สตรีที่ทิ้งการละหมาดที่มัสญิดหะรอม และมัสญิดนบียฺ ศ็อลฯ


สตรีที่ทิ้งการละหมาดที่มัสญิดหะรอม และมัสญิดนบียฺ ศ็อลฯ

 

 

 

ถาม: เป็นที่ทราบกันว่า การละหมาดของสตรีภายในบ้านของนางนั้น เป็นการดีสำหรับนางมากกว่า การละหมาดของนางภายในมัสญิด แล้วเมื่อนางทิ้งการละหมาดภายในมัสญิดหะรอม หรือมัสญิดนบียฺ และละหมาดภายในบ้านของนาง นางจะได้รับผลบุญเพิ่มเหมือนละหมาดภายในมัสญิดทั้งสองไหม ? .

 

ตอบ: ส่วนที่นครมักกะฮฺ การเพิ่มผลบุญจะเกิดขึ้นในทุกส่วนของหะร็อม  ดังนั้น หากสตรีละหมาดที่บ้านของนาง ที่นครมักกะฮฺ นางนั้น ก็จะได้ผลบุญเพิ่ม หากอัลลอฮฺทรงประสงค์ ส่วนที่นครมะดีนะฮฺ การเพิ่มผลบุญนั้น มันก็เป็นสิ่งเฉพาะสำหรับมัสญิดนบียฺ ที่มีเกียรติ แต่ทว่า สตรีนั้น เมื่อละหมาดที่บ้านของนาง ที่นครมะดีนะฮฺ โดยการปฏิบัติตามคำกล่าวของท่านนบียฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ซึ่งหวังว่า จะได้รับความดีอันมากมาย และการตั้งใจที่ดีจะได้รับการตอบแทนที่ดี และอัลลอฮฺ เป็นผู้รู้ดีที่สุด .

(โดย.ไชยคฺซอและหฺ อิบนุ เฟาซาน ถอดความ .ม.ดอนฉิมพลี)