ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- - - - - - - ฝากข้อความถึงมูลนิธิ - - - - - - - -

 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


...ไม่ว่าการกระทำใดๆ หากได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอ ก็จะกลายเป็นของง่ายดายในเวลาต่อมา...การเป็นอิมามของสตรีแก่บรรดาสตรี


 

การเป็นอิมามของสตรีแก่บรรดาสตรี
öööööö
ถาม: เมื่อมีหมู่คณะสตรีอยู่ในบ้านเดียวกัน จำเป็นที่คนหนึ่งจากพวกนางจักต้องขึ้นมาเป็นอิมามของพวกนาง ในละหมาดที่ถูกกำหนด (ฟัรฎู) ทั้งหมดหรือ ? .
 
ตอบ:ใช่ อนุญาตให้พวกสตรีละหมาดเป็นหมู่คณะ และให้คนหนึ่งเป็นอิมามนำพวกนางละหมาด แต่ทว่า นางจะไม่ยืนอยู่ด้านหน้าของพวกนาง หากแต่จะอยู่ในแถวของพวกนาง .
 
(โดย.ไชยคฺซอและหฺ อิบนุ เฟาซาน ถอดความ.ม.ดอนฉิมพลี)