ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

การเป็นอิมามของสตรีแก่บรรดาสตรี


 

การเป็นอิมามของสตรีแก่บรรดาสตรี
öööööö
ถาม: เมื่อมีหมู่คณะสตรีอยู่ในบ้านเดียวกัน จำเป็นที่คนหนึ่งจากพวกนางจักต้องขึ้นมาเป็นอิมามของพวกนาง ในละหมาดที่ถูกกำหนด (ฟัรฎู) ทั้งหมดหรือ ? .
 
ตอบ:ใช่ อนุญาตให้พวกสตรีละหมาดเป็นหมู่คณะ และให้คนหนึ่งเป็นอิมามนำพวกนางละหมาด แต่ทว่า นางจะไม่ยืนอยู่ด้านหน้าของพวกนาง หากแต่จะอยู่ในแถวของพวกนาง .
 
(โดย.ไชยคฺซอและหฺ อิบนุ เฟาซาน ถอดความ.ม.ดอนฉิมพลี)