ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- - - - - - - ฝากข้อความถึงมูลนิธิ - - - - - - - -

 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


...ไม่ว่าการกระทำใดๆ หากได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอ ก็จะกลายเป็นของง่ายดายในเวลาต่อมา...การเป็นอิมามของสตรีแก่บรรดาสตรี


 

การละหมาดของสตรีในฐานะเป็นอิมามที่บ้าน
öööööö
ถาม: อนุญาตให้สตรีละหมาดกับกลุ่มเหล่าสตรีในฐานะเป็นอิมามที่บ้านได้หรือไม่ ? .
ตอบ: ไม่มีปัญหาอันใดในเรื่องดังกล่าว ที่พวกผู้หญิงจะละหมาดเป็นกลุ่ม แล้วมีคนหนึ่งขึ้นมาเป็นอิมาม และที่ดีที่สุกนั้น คือ  ให้นางยืนอยู่ในแถวของพวกนาง และจะไม่ยืนอยู่ด้านหน้าพวกนาง และอันนี้ เป็นสิ่งที่ดีกว่า การละหมาดของพวกนาง โดยแยกกันละหมาด .
(โดย.ไชยคฺซอและหฺ อิบนุ เฟาซานถอดความ.ม.ดอนฉิมพลี)