ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

การละหมาดของสตรีในฐานะเป็นอิมามที่บ้าน


 

การละหมาดของสตรีในฐานะเป็นอิมามที่บ้าน
 
öööööö
 
ถาม: อนุญาตให้สตรีละหมาดกับกลุ่มเหล่าสตรีในฐานะเป็นอิมามที่บ้านได้หรือไม่ ? .
 
ตอบ: ไม่มีปัญหาอันใดในเรื่องดังกล่าว ที่พวกผู้หญิงจะละหมาดเป็นกลุ่ม แล้วมีคนหนึ่งขึ้นมาเป็นอิมาม และที่ดีที่สุกนั้น คือ  ให้นางยืนอยู่ในแถวของพวกนาง และจะไม่ยืนอยู่ด้านหน้าพวกนาง และอันนี้ เป็นสิ่งที่ดีกว่า การละหมาดของพวกนาง โดยแยกกันละหมาด .
 
(โดย.ไชยคฺซอและหฺ อิบนุ เฟาซานถอดความ.ม.ดอนฉิมพลี)