ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

การละหมาดของสตรีโดยสวมใส่เสื้อผ้าสั้น


การละหมาดของสตรีโดยสวมใส่เสื้อผ้าสั้น

ถาม: อนุญาตให้สตรีที่อยู่กับเหล่าสตรี ในละหมาดตะรอเวียหฺ ละหมาดโดยใช้เสื้อสั้น ที่แสดงบางส่วนของขาของนาง หรือไม่ได้ปกปิดสองมือของนางโดยสมบูรณ์ ได้หรือไม่ ? .
ตอบ: ละหมาดตะรอเวียหฺของสตรี หรือละหมาดอื่น จะไม่ถูกต้อง นอกจาก ด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายของนาง ยกเว้นใบหน้าของนาง เมื่อนางอยู่โดยลำพัง หรือพวกสตรี หรือพวกผู้ชายที่เป็นมะหฺร็อมของนาง นางนั้น ก็สามรถที่จะเปิดหน้าของนางในละหมาได้ และเมื่ออยู่กับพวกผู้ชาย ที่ไม่ได้เป็นมะหฺร็อม นางนั้น ก็จักต้องปิดใบหน้าของนาง สตรีที่ละหมาดผู้นี้ที่ละหมาด โดยสวมเสื้อผ้าที่เปิดให้เห็นบางส่วนของขาของนาง การละหมาดจะใช้ไม่ได้ ยิ่งไปกกว่านั้น จำเป็นที่เสื้อผ้าจักต้องเป็นเสื้อผ้าที่หลวม ปกปิดร่างกายของนางทั้งหมด .
(โดย.ไชยคฺซอและหฺ อิบนุ เฟาซาน ถอดความ.ม.ดอนฉิมพลี)