ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

การเปิดฝ่ามือและเท้าทั้งสองข้างของสตรีขณะละหมาด


การเปิดฝ่ามือและเท้าทั้งสองข้างของสตรีขณะละหมาด

öööööö

ถาม: มีข้อตัดสินอะไรบ้าง ในกรณีที่สตรีเปิดฝ่ามือ และสองเท้าของนาง ขณะละหมาด ? .

ตอบ: สตรีในขณะละหมาดนั้น ทั้งหมดเป็นเอาเราะฮฺ (สิ่งพึงสงวน) ดังนั้น จำเป็นต่อทางที่จะต้องปกปิดร่างกายขอนางทั้งหมด นอกจากใบหน้าของนางเท่านั้น เมื่อไม่มีพวกผู้ชายอยู่กับนาง นอกจากบรรดาผู้ที่เป็นมะหฺร็อมของนางเท่านั้น เมื่อนางอยู่โดยลำพัง หรือมีพวกผู้ชายที่เป็นมะหฺร็อมของนางอยู่กับนางด้วย นางนั้น ก็สามารถเปิดหน้าของนางในละหมาดได้ ส่วนเมื่อมีพวกผู้ชายอยู่กับนางที่ไม่ได้เป็นมะหฺร็อมของนาง นางนั้นก็จำเป็นจักต้องปกปิดใบหน้าของนางในละหมาด และในที่อื่น และใบหน้านั้น เป็นเอาเราะฮฺ ส่วนสองฝ่ามือ และเท้า ก็จำเป็นจักต้องปกปิดในทุกสภาพ ในละหมาด ถึงแม้จะไม่มีพวกผู้ชายอยู่กับนางตาม เพราะว่า สตรีนั้น ทุกส่วนของนางเป็นเอาเอาเราะฮฺ ในละหมาด นอกจากใบหน้าของนาง เมื่อไม่มีพวกผู้ชายที่ไม่ได้เป็นะหฺร็อมยู่ด้วย ซึ่งมีคนหนึ่งได้มาถามท่านนบียฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ถึงการละหมาดของสตรีที่ใส่เสื้อผ้าผืนเดียว  ท่านก็กล่าวว่า ได้ เมื่อเสื้อผ้ายาวปิดหลังเท้าทั้งสองของนาง .

(โดย.ไชยคฺซอและหฺ อิบนุ เฟาซาน ถอดความ.ม.ดอนพลี)