ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

เวลาละหมาดของพวกสตรีที่บ้าน


 

 

เวลาละหมาดของพวกสตรีที่บ้าน
 
öööööö
 
ถาม: พวกสตรีจะละหมาดที่บ้านเมื่อไหร่ หลังอะซาน ? หรือหลังอิกอมะฮฺ ? .
 
ตอบ: เมื่อเข้าเวลา พวกสตรีที่อยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะละหมาดได้ และไม่ต้องรออิกอมะฮฺ ยิ่งไปกว่านั้น พวกนางยังสามารถที่จะละหมาดได้ หลังจากที่ได้ยินการอะซาน เมื่อมุอัซซินอะซานแจ้งเข้าเวลา และอนุญาตให้พวกนางเลื่อนการละหมาดออกไปจากต้นละหมาดได้ และอัลลอฮฺนั้น เป็นผู้รู้ดีที่สุด .
 
(โดย.ไชยคฺซอและหฺ อิบนุ เฟาซาน ถอดความ.ม.ดอนฉิมพลี)