ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

แถวที่ดีที่สุดของพวกสตรีเมื่อพวกนางมามัสญิด


 

แถวที่ดีที่สุดของพวกสตรีเมื่อพวกนางมามัสญิด
 
öööööö
 
ถาม: ส่งที่สังเกตเห็นได้ประการหนึ่งนั้น คือว่า พวกสตรีในเดือนรอมฎอน จะเลือกเอาแถวหลังในมัสญิด แต่ทว่า จะหนีแถวแรก ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดช่องว่าง ในขณะที่จะมีการแออัดกันอยู่ในแถวสุดท้าย อุดทางเดิน แก่บรรดาสตรีที่จะไปอยู่หน้าแถวแรก ในขณะที่พวกนางปฏิบัติตามคำกล่าวของท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่มีความหมายว่า (แถวที่ดีที่สุดของพวกสตรี คือแถวสุดท้าย) เราหวังได้รับการแจกแจง .
ตอบ: ในเรื่องนี้ ต้องมีการอธิบายละเอียด:
เมื่อพวกสตรีละหมาด โดยไม่มีสิ่งขวางกั้น ระหว่างพวกนางกับพวกผู้ชาย พวกนางนั้น ก็เหมือนกับสิ่งที่มาในหะดีษ ที่ว่า .
 
"خَيْرُصُفُوْفِ النِّسَاءِآخِرُهَا"
 
“แถวที่ดีที่สุดของพวกสตรี คือ แถวสุดท้าย” . เพราะแถวหลังจะอยู่ห่างไกลพวกผู้ชาย ส่วนแถวแรก ก็จะอยู่ใกล้พวกผู้ชาย .
 
ส่วนเมื่อพวกนางละหมาดอยู่หลังสิ่งกำบังขวางกั้น ระหว่างพวกนางกับพวกผู้ชาย สิ่งที่ประเสริฐที่สุดนั้น คือ แถวหน้า เนื่องจากไม่มีสิ่งที่เป็นที่ต้องห้าม และแถวที่ดีที่สำหรับพวกผู้หญิงจะเป็นแถวแรก เหมือนกับแถวของพวกผู้ชาย เนื่องจากไม่สิ่งที่เป็นที่ต้องห้าม และมันก็คือ การกลัวสิ่งที่ไม่ดี ตราบใดที่สิ่งกำบังขวางกั้นมีอยู่ระหว่างพวกนางกับพวกผู้ชาย และจำเป็นแถวของพวกนงจะต้องจัดระเบียบ เหมือนกับการระเบียบของแถวของพวกผู้ชาย ทำให้แถวแรกให้ครบ แถวสอง และอื่นๆ เรื่อยไป เหมือนกับการจัดระเบียบของพวกผู้ชาย ตราบใดที่พวกนางอยู่สิ่งกำบังขวางกัน …
 

   (โดย.ไชยคฺซอและหฺ อิบนุ เฟาซาน ถอดความ. ม.ดอนฉิมพลี)