ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

ความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงในปัญหาการทำตั๊กบีรในละหมาด


 

ความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงในปัญหาการทำตั๊กบีรในละหมาด
««««««
ถาม: ขอให้ท่านได้ช่วยแจกแจงเกี่ยวกับการทำตั๊กบีร (อัลลอฮุอั๊กบัร) ในละหมาดว่า มีความแตกต่าง ระหว่างพวกผู้ชายกับพวกผู้หญิงไหม ? และเช่นเดียวกัน มีความแตกต่างระหว่างการอ่านค่อยกับการอ่านดังไหม ? .
ตอบ: การทำตั๊กบีรในละหมาด ไม่มีความแตกต่าง ระหว่างพวกผู้ชายกับพวกผู้หญิง การทำตั๊กบีเราะตุลเอี๊ยหฺรอม เป็นหลักใหญ่ในสิทธิ์ของชาย และหญิง ตั๊กบีรต่างๆ ที่เหลือ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ชาย และผู้หญิง ไม่มีความแตกต่างใด ๆ ในเรื่องดังกล่าว แต่ทว่า ผู้หญิง จะไม่ทำตั๊กบีรด้วยเสียงดัง เมื่อมีบรรดาผู้ชายที่ไม่ได้เป็นมะหฺร็อมอยู่ด้วย.
ส่วนการอ่านด้วยเสียงค่อย และเสียงดัง มันก็เช่นเดียวกัน ไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง ละหมาดในเวลาค้ำคืน อ่านด้วยเสียงดัง ละหมาดในเวลากลางวัน อ่านด้วยเสียงค่อย นอกจากว่าสตรีนั้น เมื่อมีผู้ที่ได้ยินเสียงของนาง จากพวกผู้ชายอยู่ด้วย นางนั้นก็จะอ่านด้วยเสียงค่อย จะไม่อ่านด้วยเสียงดัง ทั้งนี้ เนื่องจากกลัวว่า จะมีความรู้สึกทางเพศด้วยเสียงของนาง ส่วนเมื่อไม่มีการอยู่ด้วยของพวกผู้ชาย ก็ไม่มีปัญหาใด ๆ ในการที่นางจะอ่านด้วยเสียงดัง ในละหมาดในเวลาค่ำคืน …
(โดย.ไชยคฺซอและหฺ อิบนุ เฟาซาน ถอดความ. ม.ดอนฉิมพลี)