ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

การละการถือศีลอดของผู้มีครรภ์ และผู้ให้นมในเดือนรอมฎอน


 

การละการถือศีลอดของผู้มีครรภ์ และผู้ให้นมในเดือนรอมฎอน
««««««
ถาม:อนุญาตให้ผู้มีครรภ์ และผู้ให้นม ละศีลอด ในเดือนรอมฎอนได้เมื่อไหร่ ? สิ่งที่ทำให้เสียการถือศีลอดโดยทั่วไปมีอะไรบ้าง ? อนุญาตให้สตรีกินยาห้ามการมาของรอบเดือน เพื่อที่จะให้นางได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน โดยไม่ขาดได้ไหม ? .
ตอบ: อนุญาตให้สตรีผู้มีครรภ์ และสตรีผู้ให้นม ละการถือศีลอด เมื่อทั้งสองกลัวว่า จะเกิดอันตรายแก่ลูก จากการถือศีลอด เพราะว่า การถือศีลอด บางทีจะทำให้อาหารที่เด็กที่อยู่ในครรภ์กิน เกิดความอ่อนแอ เมื่อเรื่องราวเป็นอย่างที่ว่านั้น นางนั้น ก็สามารถที่จะละศีลอดได้ ไปใช้ในวันอื่น และให้อาหาร พร้อมกับถือศีลอดใช้ หากกลัวว่า จะเกิดอันตรายแก่ตัวของนาง จาการถือศีลอด เพราะว่า นางไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้ ในขณะที่มีครรภ์ หรือไม่สามารถที่จะถือศีลอดได้ ในขณะที่เป็นผู้ให้นม นางจะก็ละศีลอด และถือใช้ในวันอื่น โดยไม่ต้องจ่ายอาหาร ซึ่งอันนี้เกี่ยวกับสตรีผู้มีครรภ์ และสตรีผู้ให้นม .
และอนุญาต ให้รับประทานยา ที่ห้ามไม่ให้รอบเดือนมา เพื่อที่นางจะได้ถือศีลอด เมื่อยาเหล่านี้ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของนาง .
(โดย.ไชยคฺซแลหฺ อิบนุ เฟาซาน ถอดความ. ม.ดอนฉิมพลี)