ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

การอ่านอัลกุรอานของผู้มีรอบเดือน


 

การอ่านอัลกุรอานของผู้มีรอบเดือน
««««««
ถาม: อนุญาตให้สตรีอ่านอัลกุรอาน โดยท่องจำ ในขณะที่นางมีรอบเดือน (ฮาอิฎ) ไหม และเมื่อสิ่งนี้ไม่เป็นที่อนุญาต นางจะมีบาปไหม เมื่อนางสอนอัลกุรอานให้แก่ลูก ๆ ของนาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพวกเขาอยู่ในโรงเรียน ในขณะที่นางมีรอบเดือน ? .
ตอบ: ไม่อนุญาตให้สตรีที่มีรอบเดือนอ่านอัลกุรอาน จะอ่านจากเล่มอัลกุรอาน หรืออ่านจากการท่องจำก็ตาม เพราะว่า นางมีหะดัษใหญ่ และผู้ใดที่มีหะดัษใหญ่ (เช่น ไหยฎ และญะนาบะฮฺ) ไม่อนุญาตให้เขาอ่านอัลกุรอาน เมื่อเขามีญะนาบะฮฺ และไหยฎเป็นหะดัษใหญ่เหมือนกับญะนาบะฮฺ ซึ่งห้ามไม่ให้อ่านอัลกุรอาน .
แต่ทว่า ในขณะที่กลัวว่าจะลืม เมื่อผู้มีรอบเดือนท่องจำซูเราะฮฺต่างๆ ของอัลกุรอาน หรือท่องจำอัลกุรอานทั้งเล่ม และกลัวว่า จะลืม เมื่อไม่อ่าน เพราะว่า ระยะเวลาของรอบเดือน จะยาว และนางจะลืมสิ่งที่ท่องจำ จากอัลกุรอาน ก็ไม่มีปัญหาใด ๆ ในสภาพเช่นนี้ ที่นางจะอ่าน เพราะว่า อันนี้ มันอยู่ในสิ่งจำเป็นต่าง ๆ เพราะว่า หากนางทิ้งการอ่านอัลกุรอาน นางก็จะลืม .
เช่นเดียวกัน นักศึกษา เมื่อเวลาสอบในวิชาอัลกุรอานมาถึง ในขณะที่เธอมีรอบเดือน รอบเดือนของเธอจะเนิ่นนาน ในขณะที่ไม่สามารถสอบหลังหมดรอบเดือน ก็ไม่ปัญหาอะไร ในการที่เธอจะอ่านอัลกุรอาน เพื่อการสอบ เพราะว่า เธอทิ้งไป การสอบก็จะผ่านไป โดยที่เธอไม่ได้สอบ แล้วเธอก็สอบตกในวิชาอัลกุรอาน ซึ่งอันนี้ เป็นสิ่งให้โทษแก่เธอ ดงนั้น ในสภาพเช่นนี้เช่นเดียวกัน อนุญาตให้นักศึกษาอ่านอัลกุรอานได้ เพื่อทำการสอบ ผ่านการท่องจำ หรืออ่านจากเล่มอัลกุรอาน แต่ทว่า มีเงื่อนไขอยู่ว่า เธอจะต้องไม่สัมผัสอัลกุรอาน นอกจากจะมีสิ่งกำบังขวางกั้น .
ส่วนการอ่านอัลกุรอานของผู้มีรอบเดือน เพื่อการเรียนการสอนนั้น มันก็เป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้ เพราะ มันอันนี้ มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็น และอัลลอฮฺ เป็นผู้ที่รู้ดีที่สุด ...
(โดย.ไชยคฺซอและหฺ อิบนุ เฟาซาน ถอดความ.ม.ดอนฉิมพลี)