ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

การตัดปลายจุดความรู้สึกทางเพศของเด็กผู้หญิงออก


 

การตัดปลายจุดความรู้สึกทางเพศของเด็กผู้หญิงออก
««««««
ถาม: การตัดปลายจุดความรู้สึกทางเพศของเด็กผู้หญิงออก (คิตาน) เป็นเรื่องที่ได้รับการส่งเสริม (มันดู๊บ) หรือเป็นสิ่งอนุมัติ ( มุบาหฺ)  ?
ตอบ: การตัดส่วนปลายจุดความรู้สึกทางเพศของเด็กผู้หญิง เป็นสิ่งที่ชอบให้กระทำ (มุสตะหั๊บ) เมื่อมันเกิดขึ้นตามลักษณะของบทบัญญัติ และเรียกว่า คิฟ๊าฎ และประโยชน์ของมัน คือ การลดความต้องการทางเพศของผู้หญิง .
ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวไว้ว่า .
 
َشِمِّي وَلاََتَنْهَكِي؛ فَإِنَّهُ أَنْضَرُلِلْوَجْهِ، وَأَحْظَى عِنْدَالزَّوْجِ"
 
 “จงตัดพอประมาณ และอย่าได้ตัดถอนรากถอนโคน เพราะว่า มันเป็นความสวยงามที่สุดสำหรับใบหน้า และโชคดีที่สุดสำหรับคู่ครอง”.(อัลฮากิม ฏ๊อบรอนียฺ และท่านอื่นๆ รายงาน/อบู ดาวู๊ด รายงานไว้ในสุนันของเขา 4/370 จากหะดีษของอุมมุอะฏียะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา ในทำนองเดียวกัน อัลฮากิมได้รายงานไว้ในมุสตั๊ดร๊อกของเขา 3/525 จากหะดีษของอัฎเฎาะหฺห๊าก อิบนุ กอยส ร่อฎิยัลลอฮุฮันฮฺ).
ซึ่งอันนั้น จะเกิดขึ้นในขณะที่เธอยังเล็กอยู่ โดยที่ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของข้อชี้ขาดของบทบัญญัติ และมีความประณีตในการปฏิบัติ จะเป็นผู้ทำหน้าที่จัดการ …
(โดย.ไชยคฺ ซอและหฺ อิบนุ เฟาซาน ถอดความ.ม.ดอนฉิมพลี)