ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- - - - - - - ฝากข้อความถึงมูลนิธิ - - - - - - - -

 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


...ไม่ว่าการกระทำใดๆ หากได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอ ก็จะกลายเป็นของง่ายดายในเวลาต่อมา...มือบนดีกว่ามือล่าง(โดย.อ.อับดุลลอฮฺ มานะ )


 

มือบนดีกว่ามือล่าง
 
โดย.อ.อับดุลลอฮฺ มานะ
ค็ฏี๊บมัสญิดดอัสซาญิดีน กรรมการมูลนิธิ ดารุสสลาม อาจารย์โรงเรียนศาสนวิทยา หนองจอก กรุงเทพฯ
 
********************************
 
คนส่วนใหญ่มักคิดว่าการให้เป็นความขาดทุน โดยลืมไปว่าผู้ให้คือมือบน ส่วนผู้รับคือมือล่าง แน่นอนมือบนย่อมมีเกียรติมากกว่ามือล่างและก็คงไม่มีใครมองว่าด้อยเกียรติกว่าขอทาน
แต่คนรวยในอิสลามไม่ได้หมายถึงการมีทรัพย์อันมากมายแต่
ความรวย คือความรวยน้ำใจ ในความรวยน้ำใจนั้นไม่ได้หมายถึงความฟุ้งเฟ้อในการใช้จ่าย เพราะอิสลามห้ามความสุรุ่ยสุร่ายและใครก็ตามที่ใช้จ่ายโดยไร้เหตุผลเขาผู้นั้นคือมิตรของชัยฎอน คนที่เป็นมิตรกับชัยฎอนไม่คำนึงถึงความชอบทำใดๆ ทั้งสิ้น ขอให้ถูกใจตนเองเพียงอย่างเดียว
ดังนั้นคนที่มีรายได้ต่ำ แต่รสนิยมสูงจะเดินตามรอยเท้าชัยฎอนแล้วในที่สุดก็ติดกับดักของชัยฎอน เมื่อนั้นแหละที่รู้ตัวว่าเดินทางผิด มีหนี้สินติดตัวจนกระทั่งคิดฆ่าตัวตายในที่สุด
อิสลามสอนให้ขยันทำมาหากิน โดยไม่มีคำว่าวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ แต่ต้องไม่ละเลยต่อหน้าที่อันพึงปฏิบัติต่ออัลเลาะห์ที่เรียกว่า อิบาดะฮ์ดังที่อัลกรุอานได้ระบุไว้ว่าความว่า ดังนั้นเมื่อการละหมาดจบลง จงกระจายไปตามหน้าแผ่นดิน และแสวงหาจากความโปรดปรานของอัลเลาะฮ์
การได้ปัจจัยยังชีพ คือการได้ความโปรดปรานจากอัลเลาะฮ์ ไม่ใช่การได้มาเพราะความสามารถของตัวเอง แต่ทุกคนต้องเป็นผู้แสวงหาความรู้ความสามารถในการแสวงหาปัจจัยยังชีพ โดยที่ไม่ลืมความเมตาจากอัลเลาะฮ์แม้ว่าตัวเองจะมีความสามารถขนาดไหนก็ตาม
อาชีพทุกอาชีพที่ฮะลาลถูกต้องตามหลักการอิสลาม ถือว่าเป็นงานที่มีเกียรติทั้งสิ้น แม้จะเป็นอาชีพของการเผาถ่านดังที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวไว้ว่า
“หากคนหนึ่งในหมู่ท่านเอาเชือกขึ้นไปอยู่บนภูเขาแล้วมัดฟืนขึ้นบ่าแบกมาขายที่ตลาด และอัลเลาะฮ์ให้ดำรงชีวิตได้ด้วยงานนั้นย่อมเป็นการดีแก่เขามากกว่าที่จะไปขอจากประชาชนไม่ว่าพวกเขาจะให้เขาหรือไม่ให้เขา”.  (บันทึกโดยบุคคอลี)
และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้อ้างถึงนบีดาวูดที่จะกินอาหารเฉพาะจากผลงานที่ตัวเองทำมาด้วยมือของตัวเองเท่านั้นโดยไม่เคยคิดขอทานจากคนหนึ่งคนใด ดังนั้นบรรดาสหายของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม จึงเป็นผู้ขยันทำงานแม้หลังละหมาดวันศุกร์ ก็เร่งรีบออกไปทำงานแสวงหาปัจจัยยังชีพเพื่อครอบครัวและตัวเอง
นอกจากนี้ท่านนบีซะกะรียายังมีอาชีพเป็นช่างไม้โดยไม่ได้คิดว่าการเป็นช่างไม้เป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นศาสนทูตแต่อย่างใด ท่านทำหน้าที่เผยแผ่ศาสนา และก็ไม่ได้ละทิ้งการทำมาหากิน
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ยังได้ย้ำว่า อาหารที่ดีที่สุดของคนๆ หนึ่งก็คืออาหารที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง ดังเช่นในกรณีของนบีดาวุด
(บันทึกโดยบุคอรีย์)
การเป็นคนขยันทำมาหากินแม้จะถือว่าเป็นคนดีแล้วก็ตาม แต่ยังนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ว่า
อิสลามแบบใดที่ดี ท่านตอบว่า การให้อาหาร และการให้สลามแก่คนที่รู้จัก และไม่รู้จัก . (บันทึกโดยบุคอรีย์และมุสลิม)
ขอเรียกร้องพี่น้องมุสลิมทุกคนขอให้คิดเป็นมือบน และอย่าคิดเป็นแต่มือล่างที่คอยแบขอ เพื่อศักดิ์ศรีของประชาชาติของท่านศาสนทูตมุฮัมหมัด...