ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- - - - - - - ฝากข้อความถึงมูลนิธิ - - - - - - - -

 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


...ไม่ว่าการกระทำใดๆ หากได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอ ก็จะกลายเป็นของง่ายดายในเวลาต่อมา...การวางสองมือขณะยืนละหมาด


 

การวางสองมือขณะยืนละหมาด
 
ถาม:เราเห็นหลายคนขณะละหมาด เอาสองมือของเขาไว้ใต้สะดือ บางคนเอาไว้บนอก และไม่เห็นด้วยอย่างมากับผู้ทีเอาไว้ใต้สะดือ บางคนเอาไว้ใต้เครา และบางคนปล่อยสองมือ... อะไร คือ สิ่งที่ถูกต้อง ? .
 
ตอบ: ซุนนะฮฺที่ถูกต้องนั้น บ่งถึงว่า สิ่งที่ประเสริฐสุดสำหรับผู้ละหมาด ในขณะที่เขายืนละหมาด ให้เอาฝ่ามือขวาของเขาวางลงบนฝ่ามือซ้ายของเขา บนอกของเขา ก่อน และหลังการโค้ง (รุกู้อฺ)
อันนั้น มีปรากฏในหะดีษของวาอิล อิบนุ หุจญรฺ และเกาะบีเศาะฮฺ อิบนุ ฮะลับ อั๊ฏฏออียฺ จากบิดาของเขา -ร่อฎิยัลลฮุอันฮุมา - .
และมีสิ่งที่บ่งบอกถึงเรื่องดังกล่าว จากหะดีษของสะฮลฺ อิบนุ สะอดฺ อัสซาอิดียฺ -ร่อฎิยัลลอฮฺ-
การวางใต้สะดือ ก็มีหะดี๊ษอ่อน (เฏาะอฟ) จากอลียฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ
ส่วนการปล่อยมือทั้งสอง หรือวางไว้ใต้เครา ก็เป็นสิ่งที่ค้านกับซุนนะฮฺ...
 
(โดย.ม.ดอนฉิมพลี จากการตอบของไชยคฺ อิบนุ ซ๊าซ)