ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

การละหมาดในเครื่องบิน


 

การละหมาดในเครื่องบิน
 
ถาม: มุสลิมจะหมาดในเครื่องบินอย่างไร ? เขาควรจะละหมาดในต้นเวลา หรือรอให้ถึงสนามบิน เมื่อทันเวลาละหมาด ?
 
ตอบ:   สิ่งที่จำเป็นต่อมุสลิมในเครื่องบิน เมื่อเวลาละหมาดมาถึง ให้เขาละหมาดเท่าที่เขาสามารถ หากเขาสามารถที่จะยืนละหมาด โค้ง (รุกู๊อฺ) กราบ (สุญู๊ด) เขาก็ทำไป หากไม่สามารถทำได้ เขาก็นั่งละหมาด ส่งสัญญาณโค้ง และกราบ หากเขาพบสถานที่ในเครื่องบิน โดยสามารถยืน โค้ง และกราบ แทนการส่งสัญญาณ ก็จำเป็นต่อเขาที่จักต้องทำ เนื่องจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮุวะตะอาลาได้ตรัสไว้ว่า .
"فَاتَّقُوااللهَ مَااسْتَطَعْتُمْ"
ดังนั้น พวกเจ้าจงยำเกรงอัลลอฮฺ เท่าที่พวกเจ้ามีความสามารถ. (อัตตะบาฆุน/16) . และท่านนบัยฺ ได้กล่าวแก่อุมรอน อิบนฺ หุศอยนฺ -ร่อิยัลลอฮุอันฮิ- ในขณะที่เขาป่วยว่า .
"صَلِّ قَائِمًافَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فْقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍٍ"
ท่านจงยืนละหมาด หากท่านไม่สามารถทำได้ ท่านก็จงนั่งละหมาด และไม่สามารถทำได้ ท่านก็จงนอนตะแคงละหมาด. (บุคอรียฺไดรายงานไว้ในเศาะเหี้ยหฺ นะซาอียฺได้รายงานไว้ด้วยสายสืบที่ถูกต้ออง และมีเพิ่มเติมว่า .
"فَإِنْ لَمْ يَسَتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا"
แล้วหากท่านไม่สามารถ ก็ให้นอนยืด
และที่ประเสริฐสุดนั้น คือ ละหมาดในต้นเวลา และหากเขาเลื่อนไปละหมาดท้ายเวลาที่พื้นดิน ก็ไม่มีปัญหาอะไร โดยอาศัยการไม่ได้ขีดวงจำกัดของหลักหลักฐานต่างๆ และข้อชี้ขาดของการละหมาดในรถยนต์ รถไฟ และเรือนั้น เหมือนกับข้อชี้ขาดของเครื่องบิน...
 
(โดย.ม.ดอนฉิมพลี จากการตอบของไชยคฺ อิบนุ บ๊าซ)