ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

การกระแอม การเป่า และการร้องไห้ในละหมาด


 

การกระแอม การเป่า และการร้องไห้ในละหมาด
 
ถาม:   การกระแอม การเป่า และการร้องไห้ในละหมาด มีข้อชี้ขาดอย่าง ? ทำให้เสียละหมาดหรือไม่ ? .
 
ตอบ:  การกระแอม การเป่า และการร้องไห้ ทั้งหมดไม่ทำให้เสียการละหมาด ไม่มีปัญหาใดๆ เมื่อมีความจำเป็น และเป็นสิ่งที่น่าเกลียด เมื่อไม่มีความจำเป็น เพราะว่า ท่านนีบียฺ ได้กระแอมแก่อลียฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ เมื่ออลียฺ ขออนุญาต ในขณะที่ท่านละหมาด .
ส่วนการร้องไห้ ก็เป็นสิ่งที่มีปรากฏในบัญญัติ ในละหมาด และในที่อื่นๆ เมื่อมันเกิดขึ้นจากความนอบน้อม ไม่ได้เกิดจากการเสแสร้ง .
มีรายงานที่ถูกต้องมาจากท่านนบียฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ว่า ท่านร้องไห้ในละหมาด ตลอดจน อบูบักรฺอั๊ศศิ๊ดดี๊ก อุมัร อัลฟารู๊ก - ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุมา- บรรดาดาสาวก และบรรดาผู้ที่ติดตามพวกเขามาด้วยดี .

(โดย.ม.ดอนฉิมพลี จากการตอบของไชยคฺ อิบนุ บ๊าซ) .