ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

ละหมาดฆอเอ็บ (ความเสนอโดย. ส.สมอเอก)


 

ละหมาดฆอเอ็บ
อธิบายโดย.ไชยคฺอัยดุลลอฮฺ อิบนุ อับดิรเราะหฺมาน อิบนุ ซอและหฺ อาล บัสซาม  ถอดความเสนอโดย. ส.สมอเอก
 
***************
 
มีรายงานจากอบูฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า .
 
"نَعَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ وَخَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّىَ فَصَفَ بِِهِمْ وَكَبَّرَأَرْبَعًا"
 
“ท่านนบียฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้แจ้งข่าวการตายของนะญาชียฺ ในวันที่เขาตาย และออกไปยังที่ละหมาด แล้วให้พวกเขาจัดแถว และทำการตั๊กบีรจำนวน 4 ครั้งด้วยกัน”
 
และมีรายงานจากญาบิร ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า.
 
"أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِي ، فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أََوِالثاَّلِثِ"
 
”ท่านนบียฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ละหมาดให้นะญาซียฺ ในขณะที่ฉันอยู่ในแถวที่สอง หรือแถวที่สาม”
 
ความหมายโดยสรุป
 
นะญาชียฺ เป็นกษัตริย์ประเทศอบิสซีเนีย (เอธิโอเปียปัจจุบัน) เป็นคนที่มีนำใจต่อบรรดาสาวกผู้อพยพไปยังเขา ในขณะที่กุรอยชฺที่นครมักกะฮฺบีบพวกเขา และชาวมะดีนะฮฺยังไม่ได้เข้ารับอิสลาม แล้วได้ให้ที่อยู่แก่พวกเขา และให้เกียรติแก่การมาของพวกเขา .
 
หลังจากนั้น การตั้งใจที่ดี การดำเนินตามความจริงของเขา และการสลัดความทะเยอทะยานของเขาออกไป ได้นำเขาไปสู่การเข้ารับอิสลาม เขาได้เสียชีวิต ณ แผ่นดินของเขา และไม่ได้เห็นท่านนบียฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม .
 
การปฏิบัติดีต่อมุสลิมของเขา การมีตำแหน่งที่ใหญ่โตของเขา การที่เขาอยู่ ณ ที่ แผ่นดิน ที่ไม่มีใครละหมาดให้แก่เขา ท่าน-นบียฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้บอกข่าวการตายของเขาแก่สาวกของท่าน ในวันที่เขาตาย และได้พาพวกเขาไปยังที่ละหมาดอีด แล้วให้พวกเขาได้จัดแถว และทำการตั๊กบีร 4 ครั้ง เป็นการไถ่โทษให้แก่เขา ณ อัลลอฮฺ ตะอาลา.
 
บรรดาผู้รู้ มีความเห็นที่แตกต่างกันไป ในเรื่องของการละหมาดให้ผู้ตาย ที่ไม่ได้อยู่ด้วย (ฆอเอ็บ).
 
อิมามอบูหะนีฟะฮฺ และมาลิก มีความเห็นว่า มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติ และคำตอบของพวกเขาในหะดีษที่ผ่านมาว่า มันเป็นสิ่งเฉพาะสำหรับท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัม.
 
อิมามชาฟิอียฺ และสิ่งที่เป็นที่ทราบกันดี จากลูกศิษย์ลูกหาของอิมามอะหฺมัด มีความเห็นว่า มันเป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติ สำหรับหะดีษต่างๆ ที่ถูกต้องเหล่านี้ และการเป็นสิ่งเฉพาะนั้น มันต้องมีหลักฐาน ซึ่งตรงนี้ไม่มีหลักฐาน.
 
ไชยคุลอิสลาม อิบนุ ไตยมียะฮฺ ได้ยึดสายกลาง โดยกล่าวว่า คนที่ไม่ได้อยู่ด้วย ที่ไม่มีใครละหมาดให้เขา ก็ละหมาดให้เขา เหมือนกับกรณีนี้ ซึ่งท่าน ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ละหมาดให้เขา สิ่งที่เป็นข้อกำหนด ก็ได้ตกไปจากบรรดามุสลิมด้วยการกระทำดังกล่าว.
 
ซึ่งเป็นสิ่งที่มีการรายงานมากจากอิมามอะหฺมัด และอิบนุลกอยยิม ได้กล่าวไว้ในอัลฮัดยฺว่า เป็นหะดีษที่ถูกต้อง เพราะว่า ในสมัยของท่านนบียฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มีผู้คนมากมาย จากบรรดาสาวกของท่าน ตายโดยที่ไม่ได้อยู่ด้วย ไม่มีปรากฏว่า ท่านได้ละหมาดให้แก่คนหนึ่งคนใด จากพวกเขา.
 
อิบนุ ไตยมียะฮฺ ได้รายงานจากอิมามอะหฺมัดว่า ท่านกล่าวว่า เมื่อคนดีคนหนึ่งคนใดตาย ท่านละหมาดไห้เขา และได้นำเรื่องของอันนะญาชียฺมาเป็นหลักฐานยืนยัน .
 
ในขณะที่ไชยคฺอับดุรเราะหฺมาน อาล สะอฺดียฺ มีความเห็นว่า การให้รายละเอียดนี้ เป็นสิ่งที่มีน้ำหนักกว่า ซึ่งที่เมืองนัจญดฺจะมีการกระทำเช่นนี้ โดยที่พวกเขาจะละหมาดให้คนที่ความดีงามต่อบรรดามุสลิม และจะไม่กระทำแก่บุคคลที่มิได้เป็นอย่างที่ว่า .
 
สิ่งที่สามารถนำเอามาเป็นกฎได้.
 
1. มีบัญญัติให้ละหมาดให้ผู้ตาย เพราะว่า มันเป็นการไถ่โทษ และการขอดุอาอฺจากบรรดาพี่น้องของเขา ที่ละหมาดให้เขา.
 
2. มีบัญญัติให้ละหมาดให้ผู้ตาย ที่ไม่ได้อยู่ด้วย ซึ่งมีมาก่อนหน้านี้ว่า หะดีษนั้น ไม่ได้เปิดกว้าง หากแต่จะเจาะจงผู้คนที่มีความดีงามมากต่ออิสลาม และบรรดามุสลิม.
 
3. การละหมาดให้ผู้ตายในที่ละหมาดอีด เมื่อมีผู้คนจำนวนมาก.
 
4. การทำตั๊กบีร 4 ครั้ง ในละหมาดญะนาซะฮฺ และได้ผ่านมาก่อนหน้านี้ สิ่งที่จะนำมากล่าวหลังแต่ละตั๊กบีร.
 
5. ความดีงามของการมีผู้คนละหมาดมาก และมีจำนวน 3 แถว .
บรรดาเจ้าของสุนันได้รายงานไว้ว่า .
 
"مَامِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوْتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيِنَ ، يَبْلُغُوْنَ أَنْ يَكُوْنُواْ ثَلاَثَةَ صُفُوْفٍ ، إلاَّغُفِرَلَهُ"
“ไม่มีผู้ศรัทธาคนใดตาย แล้วมีผู้คนจำนวนหนึ่ง จากบรรดามุสลิมได้ละหมาดให้เขา มีจำนวนถึง 3 แถวแล้ว เขาก็จะได้รับการอภัยให้เท่านั้น” .
6. การแจ้งข่าวการตาย เพื่อผลประโยชน์ จากการให้มีจำนวนบรรดาผู้ละหมาดมาก แจ้งข่าวให้ญาติพี่น้องผู้ใกล้ชิดของเขาทราบ เพราะว่า การกระทำดังกล่าวนั้น ไม่เป็นการแจ้งข่าวการตายที่เป็นที่ต้องห้าม ในวจนะของท่านนบียฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ว่า.
"إِيَّاكُمْ وَالنَّعْيَ ، فَإِنَّ النَّعْيَ عَمَلُ الْجَاهِلِيَّةِ"
”ท่านทั้งหลาย อย่าได้แจ้งข่าวการตาย เพราะว่า การแจ้งข่าวการตายนั้น เป็นการกระทำขอยุคงมงาย”.
ทั้งนี้ เนื่องจากว่า พวกเขาจะเรียกจากที่สูง ด้วยนานาชนิดของคำชมเชยต่างๆ ที่ถูกต้อง และโกหก ในนั้น มีสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหาย ในหลายรูปแบบด้วยกัน ...