ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

ซูเราะฮฺอัลฟะลั๊ก/บทการให้แยกออก (ถอดความเสอม. ม.ดอน)


 

ซูเราะฮฺอัลฟะลั๊ก/บทการให้แยกออก
ซูเราะฮฺแห่งนครมักกะฮฺ
เรียบเรียงโดย.ไชยคฺอับดุรเราะหฺมาน อิบนุ นาศิร อัสซะอฺดียฺ สอูดีอารเบีย ถอดความเสอม. ม.ดอนฉิมพลี
 
****************
 
 
بِسْمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيْمِ * قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّمَاخَلَقَ * وَمِنْ شَرِّغَاسِقٍ إِذَاوَقَبَ * وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ ِفي الْعُقَدِ * وَمِنْ شَرِّحَاسِدٍ إِذَاحَسَدَ"
 
คำแปล.
ด้วยพระนาของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเอ็นดุเมตตาเสมอ จงกล่าวเถิดว่า ฉันขอความคุ้มครองต่อพระผู้เป็นเจ้าแห่งการให้แยกออก ให้พ้นจากความชั่วร้ายของสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมา ให้พ้นจากความชั่วร้ายของเวลาคำคืนที่มืดมิด เมื่อมันกระจายความมีดมิดของมันออกไป ให้พ้นจากความชั่วร้ายของพวกหญิงที่เสกเป่าลงในเงื่อนปมต่างๆ และให้พ้นจากวามชั่วร้ายของผู้อิจฉา เมื่อเขาอิจฉา. (1-5) .
 
คำอธิบาย.
 
คือ “จงกล่าว” โดยขอความคุ้มครอง “ขอความคุ้มครอง” คือ หันไปพักพิงพึงพาเกาะยึด“ต่อพระผู้เป็นเจ้าแห่งการให้แยกออก”ผู้ทรงทำให้เมล็ด เม็ดพืชแตกออกมา และผู้ทรงทำให้ยามเช้าเบิกออกมา “ให้พ้นจากความชั้วร้าย ของสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมา”.ซึ่งอันนี้ มันรวมถึงทุกสิ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงสร้างขึ้นมา อันประกอบไปด้วยมนุษย์ ญิณ และสัตว์ต่างๆ โดยขอความคุ้มครองต่อผู้ที่ทรงสร้างพวกมันขึ้นมา ให้พ้นจากความชั่วร้ายที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆ ที่ได้กล่าวมา หลังจากนั้น พระองค์ได้ทรงกล่าวให้กระชับลง หลังจากที่ได้ทรงกล่าวในลักษณะที่กว้าง โดยที่พระองค์ได้ทรงกล่าวว่า ”ขอให้พ้นจากความชั่วร้ายของเวลาค่ำคืนที่มีดมิดเมื่อมันกระจายความมืดมิดของมันออกไป” คือ ให้พ้นจากความชั่วของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเวลาค่ำคืน ในขณะที่มันปกคลุมมนุษย์ และวิญญาณแห่งความชั่วร้ายต่างๆ จำนวนมาก และสัตว์ต่างๆได้กระจายไปในนั้น “ให้พ้นจากความชั่วร้ายของพวกหญิง ที่เป่าลงไปในเงื่อนปมต่างๆ” คือ ให้พ้นจากความชั่วร้ายของพวกหญิงที่ใช้ไสยศาสตร์เป็นเครื่องช่วย ด้วยการเป่าลงในเงื่อนปมต่าง ๆ ที่พวกนางได้ทำขึ้น ตามหลักของไสยศาสตร์ “และให้พ้นจากความชั่วร้ายของผู้อิจฉา เมื่อเขาอิจฉา” ผู้อิจฉา คือ ผู้ที่ชอบให้ความโปรดปรานของอัลลอฮฺ หมดไปจากผู้ถูกอิจฉา พยายามที่จะทำให้มันหมดไป ด้วยสิ่งที่เขามีความสามรถที่จะกระทำได้ จากวิถีทางต่างๆ ดังนั้น จึงต้องมีการขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ ให้พ้นจากความชั่วร้ายของเขา และทำให้กลอุบายของเขาไร้ผล และผู้ใช้สายตาเพ่ง เข้าอยู่ในผู้อิจฉา เพราะว่า การส่งผลร้ายจากตาจะไม่เกิดขึ้น นอกจากจากผู้อิจฉา ที่มีอุปนิสันที่ชั่วร้าย จิตใจทรามเท่านั้น ซูเราะฮฺนี้ จึงได้รวมไว้ซึ่งการขอความคุ้มครอง ให้พ้นจากความชั่วร้ายทุกชนิด โดยรวม และโดยเฉพาะ .
 
และมันบ่งบอกถึงว่า ไสยศาสตร์นั้น เป็นความจริง ที่ต้องกลัวในอันตรายของมัน และขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ ให้พ้นจาก มัน และพวกที่ใช้มัน...