ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

ซูเราะฮฺอัชชัรหฺ/บทการเปิดกว้าง (ถอดความเสนอ. ม.ดอนฉิมพลี)


 

ซูเราะฮฺอัชชัรหฺ/บทการเปิดกว้าง
 
ซูเราะฮฺแห่งนครมักกะฮฺ
 
อธิบายโดย.ไชยคฺอับดุรเระหฺมาน นาศิร อัสซะอฺดียฺ สอูดีอารเบีย ถอดความ
 
เสนอ. ม.ดอนฉิมพลี
 
******************
 
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
 
 " أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَك * وَوَضَعْنَاعَنْكَ وِزْرَكَ * الَّذِيْ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ * وَرَفَعْنَالَكَ ذِكْرَكَ *
 
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * فَإِذَاَفَرَغْتَ فَانْصَبِ * وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ "
 
 
คำแปล.
ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราน ผู้ทรงเอ็นดูเมตตาเสมอ
เรา (อัลลอฮฺ) มิได้ทรงทำให้หัวอกของเจ้า เปิดกว้างแก่เจ้าหรือ ? และเราได้ขจัดบาปของเจ้าให้หมดไปจากเจ้า ที่มันทำให้หลังของเจ้าหนักอึ่ง และยกการกล่าวขานถึงเจ้าให้สูงขึ้นแก่เจ้า แท้จริง พร้อมกับความลำบากนั้น มีความสบายอยู่ แท้จริง พร้อมกับความลำบากนั้น มีความสบายอยู่ เมื่อเจ้าเสร็จแล้ว เจ้าก็จงเหนื่อย และยังพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า เจ้าก็จงปรารถนา”. (อัชชัรหฺ/1-8) .
 
อธิบาย.
พระองค์ ตะอาลา ตรัส โดยกล่าวถึงความโปรดปราดของพระองค์ ที่มีต่อร่อซูลของพระองค์ว่า“เรา มิได้ทำให้หัวอกของเจ้าเปิดกว้างแก่เจ้าหรือ ?” คือ ทำให้มีความกว้างในการรับบทบัญญัติต่างๆ ของศาสนา การเรียกร้องไปสู่อัลลอฮฺ การมีมารยาททีดีงาม การมุ่งหน้าสู่โลกหน้า (อาคิเราะฮฺ) และการอำนวยความสะดวก ในเรื่องของความดีต่าง ๆ มันจึงไม่มีความอึดอัด คับแคบ การไม่นำพาต่อสิ่งที่ดี และการไม่พบความสะดวก  “วิซร็กะ”บาปของเจ้า“อังก็ฑ็”ทำให้หนัก“หลังขงเจ้า เหมือนกับที่อัลลอฮฺ ตะอาลา ตรัสไว้ว่า .
 
"لِيَغْفِرَلَكَ اللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَاتَأَخَّرَ"
 
“เพื่อที่ออัลลอฮฺจะได้ทรงอภัยให้แก่เจ้า ในสิ่งที่ผ่านมา จากบาปของเจ้า และที่จะติดตามมา” “และเราได้ยกการกล่าวขานถึงเจ้าให้สูงขึ้นแก่เจ้า” คือ ได้ยกตำแหน่งของเจ้า และให้เจ้าได้รับการสรรเสริญที่ดี ที่สูงส่ง ที่ไม่มีมนุษย์คนใดไปถึงได้ โดยที่จะไม่การกล่าวถึงอัลลอฮฺ นอกจากจะมีการกล่าวถึงร่อซูลของพระองค์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเท่านั้น เช่น ในการเข้ารับอิสลาม อะซาน อิกอมะฮฺ กล่าวคุฏบะฮฺ และอื่นจากนั้น จากเรื่องราวต่างๆ ที่อัลลอฮฺ ได้ทรงยกตำแหน่งร่อซูลของพระองค์ มุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัม ในเรื่องราวต่างๆ เหล่านั้นให้สูงขึ้น .
 
ท่านมีความรัก การเคารพยกย่อง การให้เกียรติอยู่ในหัวใจของประชาชาติของท่าน ซึ่งไม่มีคนหนึ่งคนใดมีเท่าท่าน หลังจากอัลลอฮฺ ตะอาลา ขออัลลอฮฺได้ทรงตอบแทนท่าน ทีมีบุญคุณต่อประชาชาติของท่านด้วยสิ่งที่ดีที่สุด ที่พระองค์จะทรงตอบแทนแก่นบียฺที่มีบุญคุณต่อประชาชาติของเขา .“แท้จริง พร้อมกับความลำบากนั้น มันมีความสบายอยู่” เป็นข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ เพราะว่า ทุกครั้งที่ท่านพบความยากลำบาก ความสบายนั้น จะมาอยู่เคียงข้างท่าน จนกระทั่งเมื่อความลำบกเข้าไปในรูแย้ ความสบายก็จะไปเอามันออกมา เหมือนกับที่พระองค์ ตะอาลา ได้ตรัสไว้ว่า/
 
"سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَالْعُسِريُسْرًا"
 
 “และอัลลอฮฺจะทรงทำให้ความง่ายเกิดขึ้นหลังจากที่มีความยาก”และเหมือนกับที่ท่านนบียฺศ็อลลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวไว้ว่า .
 
"وَإِنَّ الَفََرَجَ مَعَ الَكَرْبِ ، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسْرًا"
 
“และแท้จริง การมีทางออกนั้น จะมากับความทุกข์ และแท้จริง กับความยากนั้น มีความสบายอยู่”.
 
การมีการจำกัดความในคำว่า อุสรฺ/ความยาก ในสองอายะฮฺนั้น มันบ่งบอกถึงมีครั้งเดียว และไม่มีการจำกัดความในคำว่า ยุสรฺ/ความง่าย มันบ่งถึงการมีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จะไม่มีความยากเกิดขึ้นถึงสองครั้ง โดยที่ความสบายเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้ง .
 
การจำกัดความด้วยอะลิฟ และลาม ที่บ่งลอกถึงการลุ่มลึกและทั่วถึง มันบ่งบอกถึงความยากทุกอย่าง - ถึงแม้จะได้รับความยากเท่าที่ได้รับมา - ในท้ายที่สุดแล้ว การอำนวยความสะดวกก็จะติดตามมาอย่างแน่นอน .
 
หลังจากนั้น อัลลอฮฺทรงใช้ร่อซูลของพระองค์ก่อน และบรรดาผู้ศรัทธา ในเวลาต่อมา ให้ขอบคุณพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ที่ต้องมีต่อการประทานความโปรดปรานต่างๆของพรพระองค์ โดยที่พระองค์ตรัสไว้ว่า “ดังนั้น เมื่อเจ้าเสร็จแล้ว เจ้าก็จงเหนื่อย” คือ เมื่อเจ้าเสร็จจากการงานของเจ้าแล้ว และไม่มีสิ่งที่เป็นอุปสรรคในหัวใจของเจ้าแล้ว เจ้าก็จงขยันในการเคารพภักดี และขอดุอาอฺ “และยังพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า” เพียงองค์เดียว “เจ้าก็จงปรารถนา” จงมีความปารถนาให้มาก ในการตอบรับดุอาอฺของเจ้า และการเคารพภักดีของเจ้า .
 
และอย่าได้อยู่ในพวกผู้คนที่เมื่อมีเวลาว่าง ไม่มีงาน พวกเขาจะเล่น และหันหลังให้พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา และหันหลังให้การรำลึกถึงพระองค์ แล้วในท้ายที่สุด เจ้าก็จะอยู่ในพวกผู้ขาดทุน .
 
บางท่านบอกกว่า ความหมายของคำตรัสของพระองค์นั้น คือ เมื่อเจ้าว่างจากการละหมาด ทำเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าก็จงเหน็ดเหนื่อยในการขอดุอาอฺ และยังพระผู้เป็นเจ้าของเจ้า เจ้าก็จงปรารถนาในการของสิ่งต่างๆ ที่เจ้าต้องการ .
 
ผู้ที่ยึดเอาคำกล่าวนี้ ได้นำเอาการมีบัญญัติให้มีการขอดุอาอฺ และการรำลึกถึงอัลลอฮฺหลังละหมาดหาเวลา มาเป็นหลักฐาน และอัลลอฺฮฺเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดในเรื่องดังกล่าว และการสรรเสริญนั้น เป็นของอัลลอฮฺ...