ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- - - - - - - ฝากข้อความถึงมูลนิธิ - - - - - - - -

 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


...ไม่ว่าการกระทำใดๆ หากได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอ ก็จะกลายเป็นของง่ายดายในเวลาต่อมา...คำแนะนำที่ออกจากใจ(โดย. อุมมุ มุบีน)


 

คำแนะนำที่ออกจากใจ
โดย. อุมมุ มุบีนราษฎร์อุทิศ แสนแสบ มีนบุรี อาจารย์โรงเรียนศาสนวิทยา สมัชชาสอนภาษาและกวดวิชา หนองจอก กรุงเทพฯ
««««««
คำแนะนำอันประกอบไปด้วยบทเรียนที่ทรงคุณค่านี้ ได้กล่าวไว้ว่า :-
พี่น้องมุสลิมะฮฺทั้งหลาย
 ศาสนาอิสลามได้ให้เกียรติแก่พวกท่าน และให้ท่านมีสิทธิ และหน้าที่ที่ไม่เคยมีหญิงใดได้รับมาก่อนไม่ว่าจะเป็น ณ สถานที่ใดหรือเวลาใดก็ตาม โดยที่สิทธิ และหน้าที่ดังกล่าว ไม่อาจจะนำไปเปรียบเทียบกับความศิวิไลซ์ของชนชาติใดได้ สิทธิ และหน้าที่เหล่านี้ ถูกกำหนดแต่เฉพาะพวกท่านเท่านั้น เพื่อให้ท่านได้ภาคภูมิใจในศาสนาของตนเอง (ศาสนาอิสลาม) และเพื่อให้ยึดมั่นในคำสอนของศาสนา อันจะเป็นหนทางนำไปสู่ความผาสุกทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ดังนั้น เพื่อให้ได้รู้ถึงสิทธิโดยสมบูรณ์ของตัวท่านที่อิสลามกำหนดไว้ ท่านจึงควรที่จะศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และลึกซึ้งก็จะทำให้สามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มชัดว่า ศาสนาอันสูงเกียรตินี้ได้ให้อะไรกับท่านมากกว่า การที่สตรีมุสลิมบางคนซึ่งได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก กล่าวอ้างกันอยู่ทุกวันนี้ สตรีมุสลิมที่ได้รับอิทธิพลฯ เหล่านี้ถูกกระตุ้นให้เชื่อว่าสตรีมุสลิมนั้นไม่มีสิทธิใด ๆ และนั่นแหละ คือ สาเหตุที่ทำให้พวกนางได้รับการผลักดันอย่างผิด ๆ ให้ลุกขึ้นต่อสู้อย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนในสังคมมุสลิมของเรา .
พี่น้องมุสลิมะฮฺ
 ท่านกำลังดำรงชีวิตอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งอิสลาม ที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้อม และครอบคลุมทุกแง่มุมของชีวิต ท่านได้รับการยกย่องนับถือ และการปกป้องคุ้มครองโดยกฏหมายของศาสนานี้ ดังนั้น ท่านจึงควรที่จะมีบุคลิกความเป็นตัวตนที่ต่างไปจากชนศาสนิกอื่น ด้วยการเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งใช้ และกฎหมายของพระองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ.)ท่านก็จะเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ และเป็นภาพที่ฉายออกมาให้เห็น ถึงความเป็นสตรีมุสลิม ที่อยู่ในศีลในธรรม และด้วยคุณค่าทางศิลธรรมประกอบกับการมีพฤติกรรม ที่เหมาะสมท่าน ก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดในเรื่องของความซื่อสัตย์ ความสะอาดและความดีงาม ไม่มีรอยด่างพร้อยใด.
พี่น้องมุสลิมะฮฺ
ท่านจงอย่ายอมให้ถูกชักจูงด้วยสิ่งเย้ายวนทางโลก หรือโดยประเพณีวัฒนธรรม และความเจริญของตะวันตก เพราะหากเป็นเช่นนั้น ท่านก็จะพบกับจุดจบที่ต้องกลายเป็นผู้แพ้หรือผู้ที่สูญเสีย ท่านควรรู้ว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดีสำหรับตัวเอง ท่านควรหลีกเลี่ยงจากแบบอย่างของผู้หญิง ที่ปฏิเสธคุณค่าทางศิลธรรมอิสลามและการศรัทธาของนาง พี่น้องมุสลิมฮฺ อิสลามได้ทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นภายในจิตใจของท่าน ดังนั้นจงอย่าทำตามคำแนะนำของหญิงใดๆ ที่มีการศรัทธาและหลักการที่แตกต่างไปจากตัวท่าน ท่านควรที่จะยึดมั่นต่อศรัทธา และความมีจริยธรรม เพราะนั่นเป็นหนทางที่ถูกต้อง และหนทางอื่นๆ นั้นหาใช่หนทางที่ถูกต้องไม่ และที่ยิ่งไปกว่านั้น ท่านควรจะมีความอดทนเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์และประณามว่าเป็นคนที่ฉ้อฉล ประพฤติตนไม่เหมาะสม การต่อสู้ดิ้นรนระหว่างความถูกต้องกับความไม่ถูกต้อง ความดีกับความชั่ว และระหว่างคนที่มีความชอบธรรมกับคนที่อธรรมนั้นจะยังคงมีอยู่ต่อไปจนกว่าจะถึงวันแห่งการฟื้นคืนชีพ .
พี่น้องมุสลิมะฮฺ
ด้วยการเจริญรอยตามในหนทางที่ถูกต้องและการประพฤติปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม ท่านก็จะสามารถช่วยให้สังคมมีชนรุ่นหลังที่เป็นคนดีที่น่าเคารพยกย่อง รู้ถึงหน้าที่ที่มีต่อพระองค์อัลลอฮฺและต่อสังคม พี่น้องทั้งหลาย พวกท่านเท่านั้นที่จะทำให้บ้านกลายเป็นโรงเรียน ที่ทำให้บุตรหลานของท่านได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีงาม ท่านควรที่จะดิ้นรนขวนขวายในการอบรมเลี้ยงดูคนรุ่นหลังให้อยู่บนพื้นฐานของคุณค่าทางศีลธรรม และจริยธรรม อย่าส่งลูกลานไปให้พี่เลี้ยงที่ไม่ใช่มุสลิมดูแล หรือส่งเข้าโรงเรียนที่ไม่ใช่ของมุสลิม หากท่านทำเช่นนั้นก็เท่ากับว่า มีส่วนในการชักนำพวกเขาไปสู่ศาสนา หรือความเชื่อที่ไม่ใช่ศาสนาของพวกเขา ทั้งโดยที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ พี่น้องมุสลิมะฮฺ ท่านจงอย่าแสดงความไม่รับผิด ชอบต่อความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้น หรือการถูกชักนำไปในทางที่ผิดๆ ของบรรดาลูกหลานของท่าน เพราะพระองค์อัลลอฮฺจะไม่ทรงยอมรับศาสนาอื่นใดนอกจากศาสนาอิสลามเท่านั้น.
ท่านไม่ควรที่จะเสี่ยงต่อการส่งลูกหลานของท่าน ไปอยู่ในโรงเรียนของศัตรู โดยคาดหวังว่าพวกเขาจะได้รับการศึกษาทางด้านศาสนาอิสลาม ซึ่งในไม่ช้าก็เร็วท่านก็จะต้องพบกับการที่เด็กๆ เหล่านี้ มีความเกี่ยวข้องผูกพันกัน ทั้งทางด้านความคิด และจิตใจกับบรรดาครูที่ไม่ใช่มุสลิมเหล่านั้น และพวกเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีขนบประเพณีวัฒนธรรม หลักการ และคุณค่าที่ต่างออกไป ท่านจงอย่าได้คิดว่าครูหรือโรงเรียนของศาสนิกอื่นจะให้การศึกษาอบรมด้านศาสนาอิสลามแก่บุตรหลานของท่านเลย .
พี่น้องมุสลิมะฮฺทั้งหลาย
ท่านนบี (ซ.ล.) ได้กล่าวไว้ว่า “ไม่มีคนหนึ่งคนใด ในหมู่พวกท่านที่จะศรัทธาจนกว่า เขาคนนั้นจะปรารถนา ให้พี่น้องมุสลิมของเขาได้รับ ในสิ่งที่ตัวเขาเองก็ปรารถนาเช่นกัน” .
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงหวังว่า ท่านจะยอมตนตามคำสั่งใช้ของพระองค์อัลลอฮฺกับทุกมิติของชีวิต และหลีกเลี่ยงในสิ่งที่จะทำให้พระองค์อัลลอฮ(ซ.บ.)ไม่พอพระทัย ซึ่งด้วยวิธีการนี้เอง ท่านก็จะบรรลุถึงความผาสุกทั้งในโลกนี้และโลกหน้า .
วิธีเอาชนะใจสามี
สตรีมุสลิมผู้ยึดมั่นในคุณค่า และหลักการของอิสลามรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถเอาชนะใจสามีของนางได้ และต่อไปนี้ คือเหตุผลสำคัญที่สุดในการเอาชนะใจสามี .
1. การเชื่อฟังอัลลอฮฺตะอาลา
2 . การละเว้นจากการกระทำผิดต่อหลักศาสนา
3. การแสดงให้เห็นถึงการเชื่อฟัง และความมีใจกว้างต่อสามี
4. การรักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัย และการรักษาความบริสุทธิ์ของตนเอง
5. การให้การศึกษาด้านศาสนาอิสลามแก่บุตรหลาน
6. การดูแลเอาใจใส่สามี
7. การต้อนรับสามีด้วยรอยยิ้ม และการเตรียมบรรยากาศที่ดีไว้ให้กับสามี
8. การแสดงให้เห็นถึงความรัก และเคารพที่มีต่อสามี
9.การแสดงถึงการเคารพยกย่องครอบครัวของสามีโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบุพการีของสามี .
10.การแสดงกิริยามารยาทที่ดี และการมีคุณธรรมต่อสามี เพราะการมีคุณธรรมนั้น คือ ความงามที่แท้จริง และเป็นเรื่องที่น่าเศร้าหากจะต้องพบเห็นสตรีมุสลิม ที่ปราศจากคุณค่าทางจริยธรรม พวกนางขึ้นเสียงต่อหน้าสามีและกราดเกรี้ยวเอากับผู้ที่อยู่ในวัยชรา หรือมีท่าทีเย่อหยิ่งจองหองและไม่ให้การเคารพนับถือ นี่หรือคือพฤติกรรมของมุสลิมะฮฺ
พระองค์อัลลอฮฺได้ทรงตรัสไว้ว่า (บรรดาผู้ควบคุมความโกรธ และบรรดาผู้ให้อภัยแก่มวลมนุษย์ และพระองค์อัลลอฮฺนั้นทรงรักผู้ที่กระทำดีทั้งหลาย) เช่นเดียวกัน ท่านนบีก็ได้กระตุ้นเตือนให้พวกเราเป็นผู้ที่มีคุณค่าทางศีลธรรม โดยท่านได้กล่าวไว้ว่า.
“ความมีใจกว้างเป็นลักษณะของอุปนิสัยที่ดี” ท่านยังได้กล่าวอีกว่า “สิ่งที่มีน้ำหนักมากที่สุดเทียบเท่ากับตัวผู้ศรัทธาเอง ก็คือ การมีอุปนิสัยใจคอดีเพราะพระองค์อัลลอฮฺทรงเกลียดผู้ที่มีกิริยาไม่ดีและผู้ที่ฉ้อฉล” .
ท่านนบียังกล่าวอีกว่า บ่าวที่พระองค์อัลลอฮฺทรงรักใคร่มากที่สุด ก็คือ ผู้ที่มีอุปนิสัยใจคอ และกิริยามารยาทดีที่สุด” .
เมื่อท่านนบีถูกถามถึงสิ่งที่ทำให้คนเราได้เข้าสวรรค์มากที่สุด ท่านนบีได้กล่าวว่า “สิ่งที่ทำให้คนเราได้เข้าสวรรค์มากที่สุด ก็คือความกลัวเกรงต่ออัลลอฮฺ และการมีอุปนิสัยใจคอดี” .
ฉันขอวิงวอนต่อพระองค์อัลลอฮฺ ให้ทรงบันทึกแม้เพียงเล็กน้อยแต่ก็เปี่ยมด้วยผลบุญอันมากมายให้แก่บรรดามุสลิม ฉันรู้สึกว่า ฉันยังทำได้ไม่เพียงพอต่อการ ที่จะให้ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องนี้จากบรรดามะลาอิกะห์ทั้งหลาย อย่างไรก็ตามฉันก็ได้ทำอย่างเต็มที่แล้ว และหากฉันได้ประพฤติ ด้วยกิริยาท่าทางที่เหมาะสมที่สุดแล้ว นั่นก็เนื่องมาจากความช่วยเหลือของพระองค์อัลลอฮฺเท่านั้น แต่หากว่าฉันได้กระทำผิดพลาดลงไปนั่น ย่อมเป็นเพราะชัยตอน และตัวฉันเอง ขอพระองค์ทรงโปรดประทานพร และความสันติแด่ท่านนบีมูฮัมหมัดด้วยเทอญ…
ที่มา: http://kalamullah.com