ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

أَََتَعَلَّم (อะตะอัลลัม)


 

อะตะอัลลัม/ أَََتَعَلَّم
مَلاَّح:   اَلسَّلاَمُ عَلََيْكُمْ
มัลลาหฺ:   อัสสลามุอะลัยกุม
มัลลาหฺ:   สวัสดี (ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่าน)
مَدَّاح:  وَعَلَيِكُمُ السَّلاَمُ
มัดดาหฺ:   วะอะลัยกุมุสสลาม
มัดดาหฺ:   สวัสดี (ขอความสันติสุขจงประสบแก่ท่าน)
مَلاح:   أَيْنَ تَتَعَلَّمُ . يَاأَخِي ؟
มัลลาหฺ: ไอยนะ ตะตะอัลลัม ยา อะคี ?
มัลลาหฺ:   พี่เรียนอยู่ที่ไหน ?
مَدَّاح:  أَتَعَلّمُ فِي مَعْهَدِ بَانْكُوْك لِلتَّعْلِيْمِ الْعَرَبِيِّ الإِسْلاَمِيِّ
มัดดาหฺ:   อะตะอัลละมุ ฟี มะอฺฮัด บางกู๊ก ลิตตะอฺลีมิลอะเราะบียิลอิสลามมียฺ
มัดดาหฺ:   พี่เรียนอยู่ที่โรงเรียนกรุงเทพ สอนภาษาอรับ และศาสนอิสลาม
مَلاح:  مَتَى تَقُوْمُ مِنَ النَّوْمِ صَبَاحًا ؟
มัลลาหฺ:   มะตา ตะกูมุ มินันเนามิ เศาะบาฮา ?
มัลลาหฺ:   พี่ตื่นนอนช่วงเช้าเวลาใด ?
مَدَّاح:  أَقُوْمُ مِنَ النَّوْمِ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ وَالنِّّصْفِ
มักกาหฺ:   อะกูมุ มินันเนามิ ฟิศซาอะติรรอบะติ วันนิศฟฺ
มัดดาหฺ:   พี่ตื่นนอนเวลา 4 นาฬิกาครึ่ง
مَلاح:   مَتَى تَذْهَبُ إِلَى مَعْهَدِكَ ؟
มัลลาหฺ:   มะตา ตัธะบุ อิลา มะอฺฮะดิ๊ก ?
มัลลาหฺ:   พี่ไปโรงเรียนของพี่ทุกวันหรือ ?
مَداَّح:   بَعْدَالإِفْطَارِبِقَلِيْلٍ
มัดดาหฺ:   บะอฺดัลอิฟฏอริ บิเกาะลีล
มัดดาหฺ:   หลังทานข้าวเช้าเล็กน้อย
مَلاح:   هَلِ تَذْهَبُ إِلَى مَعْهَدِكَ كُلَّ يَوْمٍ ؟
มัลลาหฺ:   ฮัล ตัธฮะบุอิลา มะอฺฮะดิกะ กุลละเยา ?
มัลลาหฺ:   พี่ไปโรงเรียนของพี่ทุกวันหรือ ?
مَدَّاح:  نَعَمْ ، سِوَى يَوْمَيِ السَّبْتِ وَاْلأَحَدِ
มัดดาหฺ:   นะอาม สิวา เยามะยิสซั๊บติ วัลอะหั๊ด
มัดดาหฺ:   ใช่ ยกเว้นวันเสาร์ และวันอาทิตย์
مَلاح:   هَلْ تُهْمِلُ دُرُوْسَكَ ؟
มัลลาหฺ:   ฮัล ตุฮมิลุ ดุรูสะกะ?
มัลลาหฺ:   พี่เพิกเฉยต่อบทเรียนของพี่หรือ ?
مَدَّاح:   لاَ. أَنَاأَهْتَمُّ بِهَا وَأَجْتَهِدُ فِيْهَا
มัดดาหฺ:  ลา อะนะ อะฮฺตัมมุ บิ ฮา วะ อัจญฺตะฮิดุ ฟี ฮา
มัดดาหฺ:   ไม่ พี่เอาใจใส่ต่อบทเรียนของพี่ และขยันด้วย
คำศัพท์.
ตะตะอัลลัม = ท่านเรียน/ตะกูมุ = ลุกขึ้น; ยืนขึ้น/อันเนามฺ = การนอน/เศาะบาหฺ = เวลาเช้า/นิศฟฺ = ครึ่ง/อิฟฏ้อร = การกินอาหารเช้า/บิเกาะลี้ล = เล็กน้อย/กุลลฺ = ทุก/ เยามฺ = วัยน/ สิวา = ยกเว้น/ตุฮมิล = เพิกเฉย/อะฮฺตัม = เอาใจใส่/ อัจญฺตะฮิด = ขยัน .