ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- - - - - - - ฝากข้อความถึงมูลนิธิ - - - - - - - -

 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


...ไม่ว่าการกระทำใดๆ หากได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอ ก็จะกลายเป็นของง่ายดายในเวลาต่อมา...เรื่องของหัวใจ(โดย.อ.มุคตาร ชนะมิตร)


 

เรื่องของหัวใจ
โดย.อ.มุคตาร ชนะมิตร อิมามมัสญิดไฮยละฮฺ อาจารย์โรงเรียนศาสนวิทยา หนองจอกกรุงเทพฯ
วิทยากรสถาบันนักศึกษาใหญ่ธรรมอิสลาม คลองตัน
""""""
        ในเรือนร่างของมนุษย์นั้นอวัยวะที่มีความสำคัญมากที่สุดก็คือหัวใจเพราะอะไรหรือ? ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะหัวใจเป็นที่มาของแหล่งความคิดความต้องการความรักความหลงความโกรธความเกลียดและอื่นๆด้วยเหตุนี้ถ้าหัวใจดีมีความนึกคิดที่ดีไม่โกรธเกลียดไม่คิดริษยาผู้หนึ่งผู้ใดผลออกมาก็คือจะมีการปฏิบัติออกมาเป็นความดีทั้งหมด.
          ในทางกลับกันถ้าหัวใจไม่ดีคิดแต่เรื่องผิดๆมีกิเลสตัณหาอิจฉาริษยาโกรธเกลียดมันก็จะแสดงผลออกมาทางการปฏิบัติที่ไม่ดีเช่นกันด้วยเหตุนี้สิ่งแรกที่อิสลามเรียกร้องเชิญชวนมนุษย์ให้ตระหนักก็คือเรื่องของหัวใจนั่นก็คือเรื่องขอกงความเชื่อศรัทธาที่ถูกต้องหรือที่เรียกว่า “อะกีดะฮฺ” นั่นเอง อะกีดะฮฺเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในเรื่องของศาสนาซึ่งผู้ที่ได้ชื่อว่ามุสลิมต้องมีหลักศรัทธาที่ถูกต้อง.
        การศรัทธาที่ถูกต้องคือเราจะต้องจำนนต่ออัลลอฮฺเพียงผู้เดียวไม่มีพระเจ้าที่เที่ยงแท้ที่สมควรจะเคารพกราบไหว้นอกจากอัลลอฮฺซ.บ. เท่านั้นไม่งมงายเรื่องไสยศาสตร์ไม่เชื่อในเรื่องของโชคชะตาราศีมอบชีวิตนี้เพื่ออัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียวเมื่อมีความเชื่อถูกต้องแล้วก็ต้องปฏิบัติงานต่างๆเพื่อพระองค์อัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้นไม่มีการโอ้อวดหรือเพื่อสิ่งอื่นอันจะเป็นการที่จะให้ผลตอบแทนจากการทำงานของเราต้องสูญเปล่าเพราะมีเจตนาอื่นแอบแฝง
        ดังนั้นด้วยหัวอันบริสุทธิ์ต่อพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นที่จะทำให้แต่ละคนมีผลงานออกมาหรือไม่ดีดังคำสอนของม่านร่อซูลศ็อลฯที่ว่า.
 
"ألاَوَإنَّ فِى الْجَسَدَ مُضْغَةً إذَاصَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُكُلُّه وَإذَافَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُكُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ"
 
ความว่า. “พึงรู้เถิดว่าร่างกายของมนุษย์นั้นมีเนื้อก้อนหนึ่งเมื่อเนื้อก้อนนั้นดีร่างกายทั้งหมดก็ดีไปด้วยถ้าหากเนื้อก้อนนั้นเสียร่างกายทั้งหมดก็เสียไปด้วยพึงรู้เถิดว่าก้อนเนื้อก้อนนั้นก็คือหัวใจ.
 
        ในภาษาอาหรับนั้นคำว่าหัวใจใช้คำว่าقلبมีความหมายได้เป็นสองนัยด้วยกัน
นัยแรกมีความหมายว่าบริสุทธิ์หรือมีเกียรติที่สุดที่มีความหมายเช่นนี้ก็เพราะว่าในร่างกายของมนุษย์อวัยวะที่มีเกียรติที่สุดคือหัวใจ อีกนัยหนึ่งมีความหมายว่าพลิกพลันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาที่มีความหมายเช่นนี้ก็เพราะว่าหัวใจของคนเรานั้นมันกลับไปกลับมามีความนึกคิดไม่แน่นอนวันนี้คิดอย่างพรุ้งนี้คิดเป็นอย่างอื่นไปเสียแล้วด้วยเหตุนี้ท่านร่อซูลศ็อลฯใช้ให้เราขอดุอาอฺหลังละหมาดให้หัวใจของเราได้มั่นคงดังมีรายงานว่าท่านร่อซูลศ็อลฯได้ขอดุอาอฺต่อไปนี้ว่า.
 
"يَامُقَلَّبَ القُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ"
 
ความว่า “โอ้ผู้ทรงทำให้หัวใจเปลี่ยนแปลงได้โปรดทรงทำให้หัวใจของข้าพระองค์มั่นคงอยู่กับศาสนาของพระองค์ด้วยเถิด.
 
        ด้วยความกังวลความสับสนความเปลี่ยนแปลงรวนเรในหัวใจของมนุษย์นั้นจึงทำให้มนุษย์ไม่สามารถที่จะบังคับใจตนเองไม่ให้คิดไม่ให้กังวลได้ต่างกับอวัยวะอย่างอื่นที่มนุษย์สามารถบังคับได้เช่นตาเมื่อเราไม่อยากเห็นสิ่งใดเราหลับตาเราก็ไม่เห็นสิ่งนั้นแล้ว   หูเมื่อเราไม่อยากฟังสิ่งที่เราไม่ชอบเราเอามืออุดหูเราก็ไม่สามารถได้ยินสิ่งนั้นแล้วแตกต่างกับหัวใจซึ่งบางครั้งเราไม่อยากคิดหรือกังวลกับสิ่งนั้นแต่เราก็สามารถบังคับใจได้ด้วยเหตุนี้หัวใจที่อ่อนแอสับสนมักถูกคนยุยงยั่วยวนให้ทำผิดหรือถูกซัยฎอนแทรกแซงบางครั้งพียงเสี้ยววินาทีอาจทำให้คนๆหนึ่งกระทำสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือทำผิดอันเป็นบาปมหันได้อย่างง่ายดาย.
 
        บรรดาแพทย์ส่วนมากมีความเห็นว่าสมองนั้นคือที่มาของความคิดแต่ความเข้าใจที่ได้มาจากตัวบทอัลกุรอ่านและหะดีษแล้วตำแหน่งของความคิดความต้องการมาจากหัวใจทั้งสิ้นดังอายะฮฺที่ว่า.
 
"أفَلَمْ يَسِيْرُوْافِي الأرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَعْقِلُوْنَ بِهَا".{سورة الحج}
 
ความว่า“พวกเขามิได้เดินทางไปบนผืนแผ่นดินดอกหรือ? ทั้งนี้เพื่อที่จะทำให้หัวใจได้พิจารณาพวกเขาเอง(อัลอัจย์) .
            จากอายะฮฺนี้พระองค์ใช้คำว่าหัวใจจะได้คิดพิจารณามิได้ใช้คำว่าซึ่งก็สอดคล้องจากคำกล่าวของท่านร่อซูลศ็อลฯท่านชี้ไปที่หน้าอกว่าตรงนี้แหละคือที่มาของความยำเกรง .
 
"التَّقْوَى هَاهُنَاالتَّقْوَاى هَاهُنَاالتَّقْوَى هَاهُنَاوَيُشِيْرُإلَى صَدْرِه ثَلاثَ مَرَّاتٍ"
 
ความว่า “ความยำเกรงอยู่ตรงนี้ความยำเกรงอยู่ตรงนี้ความยำเกรงอยู่ตรงนี้ท่านชี้ไปที่หน้าอกของท่านสามครั้งซึ่งแตกต่างกับคนทั่วไปก็คือเมื่อเขาต้องการแสดงให้เห็นถึงความคิดความเก่งหรือความสำเร็จเขาจะชี้ไปที่ศีรษะเพื่อแสดงให้เห็นว่าตรงนั้นเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดซึ่งต่างกับท่านร่อซูลฯที่ท่านยืนยันที่ตรงที่หัวใจ .
 
        หูและดวงตาคืออวัยวะที่สัมพันธ์กับหัวใจกล่าวคือดวงตาเราใช้มองเมื่อมองแล้วก็ก่อให้เกิดความคิดที่มาจากหัวใจหูเมื่อราได้ยินเสียงจากสิ่งรอบข้างมันจะส่งไปที่หัวใจให้ใคร่คิดเช่นกัน .
 
ดังนั้นหูตาหัวใจเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญกว่าสิ่งอื่นของร่ากายเพราะมันจะนำไปสู่การศัทธาที่มั่นคงต่ออัลลอฮฺซ.บ. ดังโองการของอัลลอฮฺที่ว่า .
 
"وَالَّلهُ أخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنِ أمُّهَا تِكُمْ لاَتَعْقِلُوْنَ شَيْئًاوَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَبْصَاروالأفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ"
 
ความว่า “อัลลอฮฺผู้ทรงทำให้พวกเจ้าออกจากครรภ์มารดาของพวกเจ้าโดยพวกเจ้าไม่รู้อะไรเลยแล้วพระองค์ทรงทำให้พวกเจ้าได้ยินได้เห็นได้มีหัวใจเพื่อจะได้คิดไตร่ตรองทั้งนี้เพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ .
 
        อายะฮฺนี้ชี้ให้เห็นว่าหูตาหัวใจคืออวัยวะที่มีความสำคัญมากกว่าอวัยวะอื่นๆของร่างกายเพราะถ้าหากมนุษย์ใช้หูฟังตาดูหัวใจวิเคราะห์แล้วก็จะนำพาไปสู่การศรัทธาต่ออัลลอฮฺอย่างแน่นอนในทางกลับกันถ้ามนุษย์ไม่ใช่หูตาหัวใจให้เกิดประโยชน์ในการที่จะนำทางไปสู่การศรัทธาพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ต่างอะไรกับเดียรัจฉานเลยดังโองการของอัลลอฮฺที่ว่า
 
"وَلَقَدْذَرَأْنَالِجَهَنَّمَ كَتِيْرًامِنَ الجِنِّ وَالإنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لاَيَفْقَهُونَ بِهَاوَلَهُمْ اَعْيُنٌ لاَيُبْصِرُوْنَ
 بِهَاوَلَهُمْ آذَانٌ لاَيَسْمَعُوْنَ بِهَاأُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الغَافِلُوْنَ"     
 {سورةالأعراف}
 
ความว่า “และแน่นอนเราได้บังเกิดสำหรับนรกญะฮันนัมซึ่งมากมายจากญินและมนุษย์โดยที่พวกเขามีหัวใจซึ่งพวกเขาไม่ใช้มันทำความเข้าใจพวกเขามีตาซึ่งเขาไม่ใช้ตาให้เห็นเป็นประโยชน์พวกเขามีหูไม่รู้จักใช้หูฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์บุคคลเหล่านี้ประหนึ่งเชนเดียรัจฉานใช่แต่เท่านั้นพวกเขาหลงผิดยิ่งกว่าชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่หลงลืม .
 
        ท่านผู้อ่านที่รักและเคารพที่เขียนมาทั้งหมดนี้ก็เพื่ออยากจะกระตุ้นให้ผู้อ่านได้พยายามศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาด้วยการรู้จักฟังรู้จักดูรู้จักคิดวิเคราะห์เพราะจะนำไปสู่ความเข้าใจศาสนาที่ถูกต้องและการศรัทธาต่ออัลลอฮฺที่มั่นคงก่อให้เกิดความยำเกรงและผู้ที่ยำเกรงก็คือผู้ที่มีวินัยทางศาสนาและเขาก็คือผู้ที่มีหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยอีหม่านอย่างแท้จริงและเขาผู้นั้นก็จะเป็นผู้สำเร็จทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺอย่างแน่นอน .
 
จบท้ายด้วยคำประพันธ์ของอัลมัรฮูมมูฮำหมัดรอดีชนะมิตรเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า .
 
          ในเรือนกายชายหญิง                                 มีเพียงสิ่งหนึ่งก้อนเนื้อ
         ให้เกื้อหนุนจุนเจือ                                      เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตา
         ช่วยสรรค์สร้างทางรอด                             ม้วยมอดพ้นทัณฑ์หรรษา
         นำตนให้พ้นโกรธา                                    ในวันสัญญาตราตรึงใจ
         หากชั่วพามัวหมอง                                    คะนองตามใจใฝ่ถึง
         ใครยื้อยุดฉุดดึง                                         รำพึงโหยหาอาวรณ์
         เนื้อก้อนนี้มีค่า                                          รักษาน้อมนำคำสอน
         โปรดจงได้นิวรณ์                                      สังวรณ์กันไว้ใจตน