ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

أُصَلِّي (อุศ็อลลี)


 

ตัวบท.
 
อุศ็อลลี/أُصَلِّي
سَامِي:    أَيْنَ كُنْتَ ؟
ซามี:    ไอยนะ กุนตฺ ?
ซามี:    ท่านไปอยู่ไหนมา ?
هَانِي:    كُُنْتُ أُصَلِّي
ฮานี:    ไอยนะ กุนตุ อุศ็อลลี
ฮานี:    ฉันไปละหมาดมา
سَامِي:    مَاذَاتُصَلِّي ؟
ซามี:    มาธา ตุศ็อลลี ?
ซามี:    ท่านละหมาดอะรไร ?
هَانِي:    أُصَلِّي الْجُمُعَةَ
ฮานี:    อุศ็อลลิลญุมุอะฮฺ
ฮานี:    ฉันละหมาดวันศุกร์
سَامِي:    أََيْنَ ؟
ซามี:    ไอยนะ ?
ซามี:    ที่ไหน ?
هَانِي:    فِي مَسْجِدٍ
ฮานี:    ฟีมัสญิดิน
ฮานี:   ที่มัสญิดแห่งหนึ่ง
سَامِي:    مَااسْمُهُ ؟
ซามี:    มัสมุฮู ?
ซามี:    มัสญิดชื่ออะไร ?
هَانِي:    اِسْمُهُ مَسْجِدُالْهُدَى
ฮานี:    อิสมุฮู มัสญิดดุลฮุดา
ฮานี:    ชื่อมัสญิดุลฮุดา
سَامِي:    هَلْ هُوَ بَعِيْدٌ ؟
ซามี:    อัล ฮูวะ บะอีดุน ?
ซามี:    มันอยู่ไกลหรือ ?
هَانِي:    لاَ، هُوَقَرِيْبٌ
ฮานี:    ลา ฮูวะ ก็รีบุน
ฮานี:    ไม่ มันอยู่ใกล้
سَامِي:    هَلْ هُوَ كَبِيْرٌ ؟:
ซามี:    ฮัล ฮุวะ กะบีรุน ?
ซามี:    มันใหญ่หรือ ?
هَانِي:    نَعَمْ ، هُوَ كَبِيْرٌ
ฮานี:    นาม ฮูวะ กะบีรุน
ฮานี:    ใช่ มันใหญ่
سَامِي: تَقَبَّلَ اللهُ صَلاَتَكَ
ซามี:    ตะก็อบบะลัลลอฮุเศาะลาตะกะ
ซามียฺ:    ขออัลลอฮฺได้ทรงรับการละหมาดของท่านด้วย
 
คำศัพท์.
 
อุศ็อลลี = ฉันละหมาด/ มาธา = อะไร/ อัลญุมุอะฮฺ = วันศุกร์/ ไอยนะ = ที่ไหน/ อิสมุน = ชื่อ/ บะอี๊ด =ไกล/ เกาะรี๊บ =ใกล้/กะบี๊ร =ใหญ่/ ตะก็อบบัล = รับ .