ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

حَقِيْبَة/หะกีบะฮฺ


 

ตัวบท.
 
حَقِيْبَة/หะกีบะฮฺ
 
هُدَى:    مَاذَا مَعَكِ ؟
ฮุดา:    มาธา มะอะกิ ?
ฮุดา:    มีไรอยู่กับเธอ ?
لَيْلَى:    حَقِيْبَةٌ
ไลยลา:    หะกีบะฮฺ
ไลยลา:    กระเป๋า
هُدَى:  مَاذَافِيْهَا ؟
ฮุดา: มาธา ฟีฮา ?
ฮุดา: มีอะไรอยู่ในกระเป๋า ?
لَيْلَى:    فِيْهَا كُتُبٌ
ไลยลา:  ฟีฮา กุตุ๊บ
ไลยลา: มีหนังสืออยู่
هُدَى:  وَمَاذَاأَيْضًا ؟
ฮุดา:    วะ มาธา ไอยฎ็อน ?
ฮุดา:    และอะมีไรอยู่อีก ?
لَيْلَى:    قَلَمٌ وَمِسْطَرَةُ
ไลยลา:    ก็ละมุน วะ มิสเฏาะเราะฮฺ
ไลยลา:    ปากกา และไม่บรรทัด
هُدَى:  لِمَاذَا ؟
ฮุดา:    ลิมาธา ?
ฮุดา:    มีไว้ทำไม ?
لَيْلَى :   لأَتَعَلَّمَ
ไลยลา:    ลิ อะตะอัลลัม
ไลยลา:    มีไว้ใช้เรียน
هُدَى :  مَتَى بَدَأْتِ ؟
ฮุดา:     มะตา บะด๊ะติ ?
ฮุดา:    เธอเริ่มเรียนเมื่อไหร่ ?
لَيلى :   فِي الْعَامِ الْمَاضِي
ไลยลา:    ฟิลอามิลมาฎี
ไลยลา:    ในปีที่แล้ว
هُدَى:  فِي أَيِّ صَفٍّ ؟
ฮุดา:    ฟี ไอยยิ ศ็อฟฺ
ฮุดา:    อยู่ชั้นอะไร ?
لَيْلَى : فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ الْمُتَوَسِّطِ
ไลลา:    ฟิศศ็อฟฟิลเอาวะลิลมุตะวัสสิฏ
ไลยลา:    อยู่ชั้นปีที่หนึ่ง ม.ต้น
هُدَى:  هَذَاطَيِّبٌ
ฮุดา:    ฮาธา ฏ็อยยิบุน
ฮุดา:    อันนี้ เป็นสิ่งที่ดี
لَيْلَى :  شُكْرًا
ไลยลา:    ชุกร็อน
ไลยลา:    ขอบคุณ
 
คำศัพท์.
 
มาธา = อะไร/ มะอะ = กับ/ หะกีบะฮฺ = กระเป๋า/ กุตุ๊บ = หนังสือหลายเล่ม/ ไอยฎ็อน = อีก; ด้วย; เช่นเดียวกัน/ ก็ลัม = ปากกา/ มิสเฏาะเราะฮฺ =ไม้บรรทัด/ ลี่ = เพื่อ/ อะตะอัลลัม = เรียน/มะตา = เมื่อไหร่/ บะด๊ะตฺ = เริ่ม/ อัลมาฎี = ที่แล้ว/ ไอย = อันใด; อะไร/ศ็อฟ = ชั้น/ อัลเอาวัล = ที่หนึ่ง/ อัลมุตะวัสสิ๊ฏ = มัธยมต้น/ ฏ็อยยิบ = ดี/ชุกร็อน = ขอบคุณ; ขอบใจ .

 

 ****************************************************************