ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- - - - - - - ฝากข้อความถึงมูลนิธิ - - - - - - - -

 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


...ไม่ว่าการกระทำใดๆ หากได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอ ก็จะกลายเป็นของง่ายดายในเวลาต่อมา...3 หลักการยึดมั่นตามแนวทางของอิมามเฏาะฮาวียฺ

 

(3) หลักการยึดมั่นตามแนวทางของอิมามเฏาะฮาวียฺ
สิ่งที่มีอยู่ในเล่ม:-
- หลักยึดมั่นของอะฮฺลุสซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ…
- การให้เอกภาพแด่อัลลอฮฺ... 
- อัลลอฮฺมีองค์เดียว ไม่มีภาคีใดๆ สำหรับพระองค์...
- ลักษณะการมีมานาน มีไปตลอดกาล...
- ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์...
- การนำทาง การปล่อยให้หลงทาง...
- การศรัทธาต่อท่านนบียฺ ศ็อลฯ อัลกุรอาน...
- การเห็นอัลลอฮฺ...
- การนำท่านนบียฺมุฮัมมัด ศ็อลฯ ขึ้นสู่ฟากฟ้า...
- การรู้ในสิ่งเร้นลับ...
- แผ่นบันทึก ปากกา สิ่งที่ถูกบันทึก...
- บัลลังก์ ที่วางเท้า...
- การกรทำบาป
- ความหมายของการศรัทธา...
- ผู้ที่ทำบาปใหญ่...
- การละหมาดตามคนชั่ว...
 
*********