ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

สุไมยยะฮฺ บินตุลค็อยย๊าฏ


 

สุไมยยะฮฺ บินตุลค็อยย๊าฏ
โดย.ม.สมอเอก
 
 
สุไมยยะฮฺ บินตุลค็อยย๊าฏ เป็นสาวกคนหนึ่ง และผู้เสียชีวิตในหนทางแห่งอิสลามคนแรก สามีของนางชื่อยาซิร อิบนุ อามิร และลูกของนางชื่อ อัมม๊าร อิบนุ ยาซิร เข้ารับอิสลาม ที่นครมักกะฮฺ เป็นหนึ่งในเจ็ดคนที่ประกาศตัวเข้ารับอิสลามที่นครมักกะฮฺ อบูญะฮลฺได้สังหารนางด้วยหอกสั้น ในขณะที่นางเป็นหญิงแก่ผู้อ่อนแออยู่ที่นั่น .
 
เชื้อสายของนาง
 
สุไมยยะฮฺ บินตุลค็อยย๊าฏ คือ มารดาของอัมม๊าร อิบนุ ยาซิร ผู้เสียชีวิตในหนทางแห่งอิสลามคนแรก นางเป็นผู้หนึ่งที่มอบชีวิตของนาง เพื่อการเชิดชูถ้อยคำแห่งอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลลฺ นางเป็นคนหนึ่งที่ให้สัตยาบัน ที่มีความอดทน ที่มีความดี ที่ได้อดทนต่อการทำร้าย ในเรื่องราวแห่งอัลลอฮฺ .
 
สุไมยยะฮฺอยู่ในบรรดาคนแรก ๆ ที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม เป็นหนึ่งในเจ็ดคนของบรรดาผู้ ที่ได้เข้ารับอิสลาม ที่นครมักกะฮฺ หลังจากท่านร่อซูล อบูบักร อัศศิ๊ดีก บิลาล ศุไฮยบฺ ค็อบบ๊าบ และอัมม๊ารลูกของนาง ร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัม ลุงของท่านได้ห้ามท่านไม่ให้เข้ารับอิสลาม อบูบักรฺอัศศิ๊ดดี๊ก หมู่คณะของท่านได้ห้ามท่าน ส่วนคนอื่นๆ ก็ได้ลิ้มรสการทรมานนา ๆ ชนิด ให้ใส่เสื้อเกราะ และนอนตากแดดที่ร้อนระอุ .
มุญาฮิด กล่าวว่า.
 
“ผู้ที่เสียชีวิตในหนทางแห่งอิสลามคนแรก คือ สุไมยยะฮฺ แม่ของอัมม๊าร”
 
“ผู้ที่ประกาศการเป็นมุสลิมคนแรก คือ ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม อบูบัก บิลาล ศุไฮยบฺ ค็อบบ๊าบ อัมม๊าร และสุไมยยะฮฺ แม่ของอัมม๊าร ตามลำดับ” .
 
การแต่งงาน
 
สุไมยยะฮฺ บินตุลคอยย๊าฏ เป็นทาสของอบู หุไธยฟะฮฺ อิบนุลมุฆีเราะฮฺ อิบนุ อับดิลลอฮฺ อิบนุ อุมัร อิบนุ มัคซูม ได้แต่งงานกับคู่ชีวิตของนาง ยาซิร อิบนุ อามิร อิบนุ มาลิก อิบนุ กินานะฮฺ อิบนุ กอยส อัลอันซียฺ .
 
ยาซิร เป็นอรับเกาะหฺฏอน มัธหัจญฺ ตระกูลอันส์ มายังนครมักกะฮฺกับพี่น้องอีกสองคน อัลหาริษ และอัลมาลิก มาตามหาพี่น้องคนที่สี่ชื่ออับดุลลอฮฺ อัลหาริษ และอัลมาลิกได้เดินทางกลับไปยังยะมัน ส่วนยาซิรอยู่ที่มักกะฮฺ .
 
ยาซิรเป็นพันธมิตรกับอบูหุไธยฟะฮฺ อิบนุลมุฆีเราะฮฺ อิบนุ อุมัร อิบนุ มัคซูมได้แต่งงานกับทาสของเขาสุไมยยะฮฺ และมีลูกด้วยกันชื่ออัมม๊าร อบู หุไธยฟะฮฺได้ปล่อยเขาเป็นไท ยาซิร และลูกของเขาอัมม๊ารยังคงอยู่กับอบูหุไธยฟะฮฺ จนกระทั่งเขาเสียชีวิต เมื่ออิสลามได้มา ยาซิร พี่น้องของเขาอับดุลลอฮฺ สุไมยยะฮฺ และอัมม๊ารได้เข้ารับอิสลาม
 
การทรมานของพวกผู้ตั้งภาคี แก่วงศ์วานยาซิร
 
วงศ์วานยาซิร ได้รับการทรมานอย่างหนัก เนื่องจากการยึดเอาอิสลามมาเป็นศาสนาของพวกเขา ที่ไม่ยอมรับศาสนาอื่น อดทนต่อการทำร้าย การถูกตัดขาดที่ได้พบจากหมู่คณะของพวกเขา หัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยรัศมีของอัลลอฮฺ อัซซะวะญัลลฺ มีรายงานจากอัมม๊ารว่า พวกผู้ตั้งภาคีได้ทรมานพกเขาอย่างหนัก ซึ่งทำให้อัมม๊ารต้องปกปิดการเป็นมุสลิมของเขาไว้ และแสดงการเป็นกาฟิรออกมา ซึ่งมีอายะฮฺลงมา ในเรื่องของอัมม๊าร ในคำตรัสของพระองค์ที่ว่า .
 
"وَمَنْ كَفَرَبِاللهِ بَعْدَ إِيْمَانِهِ إِلاَّمَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئْنٌّ بِالإِيْمَانِ"
 
 “และใครที่ปฏิเสธอัลลอฮฺ หลังจากทีได้ศรัทธาแล้ว นอกจากผู่ที่ถูกบังคับ ในขณะที่หัวใจของเขามีความสงบสุขอยู่กับการศรัทธา”.
 
ขณะที่เขามาหาท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ท่านกล่าวว่า มีอะไรอยู่ด้านหลังของท่าน ? เขากล่าวว่า ความชั่ว โอ้ ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ! ฉันไม่ได้ทิ้ง จนกระทั่งฉันได้รับจากท่าน ฉันกล่าวถึงพวกพระเจ้าของพวกเขาด้วยดี ! ท่านกล่าว ท่านพบหัวใจของท่านเป็นอย่างไร ? เขากล่าวว่า มีความสงบสุขอยู่กับการศรัทธา แล้วหากพวกเขาหวนกลับมาปฏิบัติดีแก่ท่าน ท่านก็จงปฏิบัติดีแก่พวกเขา อัมม๊ารได้อพยพไปยังนครมะดีนะฮฺ เมื่อการทรมานของพวกพวกผู้ตั้งภาคมีความรุนแรงต่อบรรดามุสลิมมากขึ้น เขาได้เข้าร่วมรบในสมรภูมิบัดรฺ อุหุ๊ด ค็อนดั๊ก บะอะตุรรื๊ฎวาน และอัลญะมัลลฺ และได้เสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺ ในสมรภูมิศิ๊ฟฟีน เดือนร่อบีอุลเอาวั้ล หรือร่อบีอุษษานี ปีที่สามสิบเจ็ดของฮิจเราะฮฺศักราช ในความดีงามต่างๆ ประการหนึ่งของเขา คือ การสร้างมัสญิดหลังแรกขึ้น มัสญิดที่ว่านั้น ก็คือ มัสญิดกุบาอฺ .
 
จงอดทนไว้ โอ้ วงศ์วานของยาซิร แท้จริง ที่นัดหมายของท่านทั้งหลาย คือ สวนสวรรค์
 
วงศ์วานของยาซิรถูกทรมานที่อับเฏาะหฺที่มีแต่ความร้อนระอุของมักกะฮฺ ท่านร่อซู ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ผ่านพวกเขา และขอดุอาอฺต่ออัลลอฮฺอัซซะวะญัลลฺ ให้พระองค์ได้ทรงให้สวนสวรรค์เป็นอยู่ของพวกเขา และตอบทนพวกเขาด้วยสิ่งตอบแทนที่ดีที่สุด
 
 มีรายงานอิบนุ อิสหาก กล่าวว่า มีหลายคน จากวงศ์วานของอัมม๊าร อิบนุ ยาซิร ได้เล่าให้ฉันฟังว่า สุไมยยะฮฺแม่ของอัมม๊าร คนในย่านนี้ จากลูกหลานของอับมุฆีเราะฮฺ อิบนุ อับดิลลาฮฺ อิบนุ อัมรฺ อิบนุ มัคซูม ได้ทรมานนาง ในการที่นางเข้ารับอิสลาม นางปฏิเสธศาสนาอื่น จนกระทั่งพวกเขาได้ฆ่านางในขณะที่ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านอัมม๊าร แม่ของเขา และพ่อของเขา ในขณะที่พวกเขากำลังถูกทรมาน ในที่ร้อนระอุของมักกะฮฺ โดยกล่าวว่า.
 
“อดทนไว้ โอ้ วงศ์ของยาซิร ที่นัดกมายของทานทั้งหลายนั้น คือ สวนสวรรค์”.
 
การเสียชีวิตของนาง
 
สุไมยยะฮฺได้เสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮ หลังจากที่อบู ญะฮลฺได้แทงนางด้วยหอกสั้นที่อวัยวะเพศของนาง นางได้เสียชีวิตในทันที สุไมยยะฮฺเสียชีวิตในขณะที่เธอเป็นหญิงชรา น่าสงสาร เป็นผู้ยึดมั่นในศาสนาอิสลาม มีความมั่นคงอยู่กับศาสนาอิสลาม ไม่หวั่นไหว ไม่มีคนใดมาแยกได้ การศรัทธาของนางที่มั่นคงอยู่ในหัวใจของ เป็นที่มาของการยืนหยัด และความอดทนของนางต่อการทำร้ายที่เธอได้รับจากมือของพวกผู้ตั้งภาคี .
 
ชะตากรรมของฆาตกร
 
อบู อัมรฺ อิบนุ ฮิชาม อิบนุลมุฆี้เราะฮฺ อิบนุ อับดิลลาฮฺ อิบนุ อุมัร อิบนุ มัคซูม อัลกุร่อชียฺ (ชาวกุรอยชฺ) มีฉายาว่า อบุลหะกัม เป็นผู้ที่ตั้งตัวเป็นศัตรู และทำร้ายอิสลาม และบรรดามุสลิมมากที่สุด บรรดามุสลิมได้ให้ฉายาแก่เขาว่า อบู ญะฮลฺ เนื่องการที่เขาทำร้ายบรรดามุสลิม และฆ่าสุไมยยะฮฺ แต่ทว่า อัลลอฮฺทรงประวิง และมิได้ทรงเพิกเฉย อบู ญะฮลฺ อบูญะฮฺ ถูกสังหาร ที่นครมักกะฮฺ สมรภูมิบัดรฺใหญ่ โดยที่บรรดามุสลิมได้สูรบกับพวกผู้ตั้งภาคี ด้วยวิธีการตั้งแถว ในขณะที่พวกผู้ตั้งภาคีสู้รบกับบรรดามุสลิม ด้วยวิธีรุกแล้วถอย อบู ญะฮลฺได้ถูกแทงด้วยน้ำมือของลูกสองคนของอัฟร้ออฺ เอาฟฺ อิบนุลหาริษ อัลค็อซร่อญียฺ อัลอันศอรียฺ และมุเอาวิธ อิบนุลหาริษ อัลค็อซร่อญียฺ อันอันศอรียฺ ร่อฎิยัลลอุฮันฮุมา แต่ทว่า เขาไม่ได้ตายในทันที เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีร่างกายใหญ่โต และลูกของอัฟร้ออฺทั้งสองคน เป็นคนอายุน้อยแต่ทว่า ลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเขาจบลงด้วยน้ำมือของอับดุลลอฮฺ อิบนุ มัสอู๊ด โหมกระหน่ำจัดการต่อเขา ลูกของอัฟร้ออฺทั้งสองคนได้เสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺในสมรภูมินี้ อับดุรเราะหฺมาน อิบนู เอาฟฺ กล่าวว่า ขอสาบานต่ออัลลอฮฺว่า แท้จริง ฉันนี้อยู่ในแถว ในวันแห่งสงครามบัดรฺ โดยที่ฉันได้เหลียวไปดู เมื่อนั้นเอง มีเด็กหนุ่มสองคนอายุยังน้อยประหนึ่งว่า ฉันไม่มีความมั่นใจในสถานภาพของเขาทั้งสอง โดยที่คนหนึ่งได้กล่าวแก่ฉันโดยความแผ่วเบา ไม่ให้เพื่อนของเขาได้ยินว่า โอ้ ลุง! ขอให้ฉันได้เห็นอบูญะหลฺหน่อย! ฉันกล่าวว่า โอ้ หลานของฉัน ! หลานจะทำไรกับเขา ?! เขากล่าวว่า ฉันได้สัญญากับอัลลอฮฺไว้ว่า หากฉันได้เห็นเขา ฉันจะฆ่าเขา หรือตายไปโดยที่ไม่ได้ฆ่าเขา อีกคนหนึ่งได้กล่าวแก่ฉันด้วยความแผ่วเบา ไม่ให้เพื่อของเขาได้ยิน ฉันก็ได้ชี้ให้เขาทั้งสองได้เห็นเขา เขาทั้งสองได้โหมกระหน่ำโจมตีเขา เหมือนกับเหยี่ยว ได้โหมกระหน่ำโจมตีเขา จนกระทั้งเขาตาย หลังจากที่เขาถูกสังหาร  ท่านบียฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่อัมม๊าร อิบนุ ยาซิร ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ ว่า.
 
 “อัลลอฮฺได้สังหารผู้ที่สังหารแม่ของท่านแล้ว”  หมายถึงอบู ญะฮลฺ ละอะนะฮุลลอฮฺ...