ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

การตั้งใจ


 

การตั้งใจ
 
อมีรุลมุ๊มินีน อบู หัฟศฺ อุมัร อิบนุลค็อฏฏ๊อบ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺ กล่าวว่า ฉันได้ยินท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวไว้ว่า .
 
 
"إِنَّمَاالأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَالِكُلِّ امْرِئٍ مَانَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هُجْرَتُهُ إِلَى اللهِ
 
وَرَسُوْلِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِامْرَأَةٍ
 
يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلََى مَاهَاجَرَإِلَيْهِ". (البخاري ومسلم) .
 
คำแปล.
 
“แท้ที่จริง การงานต่างๆ นั้น ขึ้นอยู่กับการตั้งใจ และแท้ที่จริง แต่ละคนจะได้รับตามที่เขาได้ตั้งใจไว้ ดังนั้น ใครที่การอพยพของเขา เป็นไปเพื่ออัลลอฮฺ และร่อซูลของพรพะองค์ การอพยพของเขาก็จะเป็นไปเพื่ออัลลอฮฺ และร่อซูลของพระองค์ และผู้ใดที่การอพยพของเขา เป็นไปเพื่อโลกนี้ ที่เขาจะได้มัน หรือสตรีเพศที่เขาต้องการจะแต่งงานด้วย การอพยพของเขาก็จะเป็นไปตามนั้น”.(บุคอรียฺ และมุสลิม) .
 
คำอธิบาย.
 
หะดีษนี้ เป็นหะดีษที่ยิ่งใหญ่ เป็นหลักที่สูงส่งประการหนึ่ง ของอัลอิสลาม คือ การเปรียบเทียบที่ถูกต้อง ในการชั่งการงาน ในด้านการรับการงาน หรือไม่รับ การได้รับผลบุญมาก และน้อย .
ท่านนบียฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ชี้ให้เราได้ทราบว่า แกนของการงานต่างๆ นั้น ขึ้นอยู่กับการตั้งใจ .
หากว่า การตั้งใจดี การงานบริสุทธิ์แด่พระพักตร์แห่งอัลลอฮฺ การงานนั้น ก็จะเป็นสิ่งที่ได้รับการตอบรับ .
หากว่าการตั้งใจ ไม่ได้เป็นอย่างที่ว่า การงานนั้น ก็จะเป็นสิ่งที่ถูกตีกลับ (อัลลอฮฺไม่ทรงรับ) เพราะว่า อัลลอฮฺ ตะอาลา ทรงเป็นผู้ที่ถูกตั้งภาดีด้วย ที่ไม่มีความต้องการในการตั้งภาคีมากที่สุด .
หลังจากนั้น ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ยกเอาการอพยพมาเป็นตัวอย่าง ในการอธิบายหลักที่สำคัญนี้ .
ดังนั้น ใครที่อพยพจากประเทศที่มีการตั้งภาคี โดยมีความมุ่งหวังในผลตอบแทนแห่งอัลลอฮฺ ปรารถนาการได้อยู่ใกล้ท่านนบียฺ  และการเรียนรู้บทบัญญัติ การอพยพของเขา ก็จะเป็นไปในหนทางของอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺจะทรงตอบแทนเขา ในการอพยพนั้น .
และใครที่การอพยพของเขา เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งวัตถุประสงค์ใด จากวัตถุประสงค์ต่างๆ ของโลกนี้ เขาก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการอพยพนั้น .
หากว่า อพยพไป เพื่อการฝ่าฝืน เขาก็จะได้รับการลงโทษ .
การตั้งใจ เป็นสิ่งที่จะมาแยกการเคารพภักดี (อิบาดฮฺ) ออกจากกิจวัตร (อาดะฮฺ) เช่น การชำระล้างร่างกาย โดยมีการมุ่งหมายอาบน้ำญะนาบะฮฺ (เนื่องจากตัวไม่สะอาดตามบัญญัติอิสลาม) มันก็จะเป็นการเคารพภักดี หากต้องการการทำความสะอาด หรือทำให้ร่างกายได้รับความเย็น มันก็เป็นกิจวัตร .
สำหรับการตั้งใจในเรื่องของบทบัญญัตินั้น มีสองประเด็นวิเคราะห์ด้วยกัน .
หนึ่ง: การมีความบริสุทธิ์ใจ ในการทำงานเพื่ออัลลอฮฺ องค์เดียว ซึ่งมันเป็นความหมายที่สูงส่งที่สุด ซึ่งบรรดาปราชญ์สายการให้เอกภาพ (เตาหี๊ด) ประวัติศาสตร์ และศีลธรรม จะพูดถึง .
สอง: การจำแนกการเคารพภักดีออกจากกัน อันนี้ บรรดาปราชญ์สายฟิกฮฺ จะพูดถึง .
และหะดีษนี้ เป็นหะดีษที่ไม่ยาว แต่มีความหมายกว้างไกล ที่จำเป็นที่จะต้องเอาใจใส่ และทำความเข้าใจ .
 
สิ่งที่ได้จากหะดีษ.
 
1- แกนของการงานต่างๆ นั้น ตั้งอยู่บนการตั้งใจ ในเรื่องขอความถูกต้อง ความเสียหาย ความสมบูรณ์ และความขาดตดบกพร่อง .
2- การตั้งใจ เป็นเงื่อนไขที่สำคัญของการทำงาน แต่จะต้องไม่มีการกระทำที่เลยขอบเขต ที่การเคารพภักดีทำให้ผู้ปฏิบัติเสียหาย .
3- การตั้งใจ ที่อยู่ของมัน คือ หัวใจ การพูดออกมาเป็นคำพูด ไม่มีปรากฏในบัญญัติ .
4- จำเป็นจะต้องระวังไม่ให้มีการโอ้อวด การทำงานเพื่อเอาหน้าเอาตา การกระทำเพื่อโลกนี้ ในขณะที่แต่ละสิ่งจากที่ได้กล่าวมานั้น จะทำให้การเคารพภักดีเสียหาย .
5- จำเป็นต้องเอาใจใส่ต่อการงานของหัวใจ และตรวจตรา .
6- การอพยพจากประเทศที่มีการตั้งภาคีไปสู่ประเทศที่ปฏิบัติตามอิสลาม เป็นการเคารพภักดีที่ประเสริฐสุดอันหนึ่ง...