ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

พลังเงิน พลังยุติธรรม ( โดย. อ.มุนีร มูหะหมัด )


พลังเงิน พลังยุติธรรม
 
โดย. อ.มุนีร มูหะหมัด  รองประธานมูลนิธิ ชี้นำสู่สันติสุข อาจารย์โรงเรียนศาสนวิทยา ศาสนบริหารธุรกิจ หนองจอก กรุงเทพฯ และอีกหลายสถาบัน
 
**********************
 
การใช้ชีวิตภายในสังคม มีองค์ประกอบหลายส่วน ที่มีความเกี่ยวข้องกัน  เฉพาะอย่างยิ่งทางด้านองค์กรบริหาร ไม่ว่าจะเป็นของรัฐ เอกชนหรือองค์กรศาสนา ซึ่งหลายภาคส่วนเกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่ .
ดังนั้น ในทุกยุคทุกสมัย จึงมีการคัดเลือกผู้แทนดังกล่าว ซึ่งเริ่มต้นด้วยการรับสมัครผู้แทน ขันอาสาเข้าไปทำหน้าที่ แล้วมีการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดก็จะได้ทำหน้าที่นั้น  .
 
เพื่อจะได้มาซึ่งผู้แทน ที่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และให้การเลือกตั้งมีความสะอาด บริสุทธิ์ยุติธรรม จึงมีการกำหนคุณสมบัติของผู้สมัคร มีการวางเงื่อนไข และวิธีการเลือกตั้ง ถ้าสังเกตดูจะเห็นได้ว่า ผู้สมัครบางคนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต ใจซื่อมือสะอาด มีเจตนาบริสุทธิ์ มีจิตใจเปี่ยมล้นที่จะทุ่มเทสติปัญญากำลังความสามารถ และความรู้ที่มีอยู่ไปในการทำประโยชน์ให้แก่องค์กรอย่างแท้จริง ต้องการที่จะให้ทุกคะแนนที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคะแนนที่สะอาดบริสุทธิ์ มิใช่เกิดจากการซื้อเสียงหรือได้มาด้วยกับวิธีของมาร แต่บางคนขันอาสาเข้ามาทำหน้าที่โดยมีเจตนาสกปรก หวังผลในการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ อำนาจบารมี อิทธิพล ทรัพย์สิน เงินทอง บุคคลกลุ่มนี้จึงใช้ความพยายามทุกวิถีทาง เพื่อจะให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ด้วยสารพัดวิธี ทั้งวิธีที่สะอาด สกปรก บนดิน ใต้ดิน กลอุบายหลอกล่อ หรือเล่ห์กระเท่หลอกลวง ใช้อำนาจ อิทธิพล ข่มขู่ให้อามิสสินจ้าง เริ่มด้วยการจัดเลี้ยง แจกสิ่งของ หว่านเงินบาป ตลอดจนการใช้วิธีฉ้อฉลต่างๆ วิธีการเหล่านี้ เป็นวิธีการที่ไม่ชอบธรรมตามบัญญัติอิสลาม ดังที่พระองค์อัลลอฮฺศุบหานะฮูว่าตะอาลา ทรงยกกรณีหนึ่งมาเสนอ คือ 
 .
"وَلاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتَدْلُوْابِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْافَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ "
 
.البقرة / 188
 
“และสูเจ้าทั้งหลาย จงอย่ากินทรัพย์สินของพวกสูเจ้า ระหว่างพวกสูเจ้าโดยมิชอบ และจงอย่าจ่ายมันใ ห้แก่เจ้าหน้าที่ผู้พิพากษา เพื่อสูเจ้าจะกินทรัพย์สินของมนุษย์ โดยเป็นการทำบาป ทั้งๆที่สูเจ้ารู้” .(อัลบะเกาะเราะห์ / 188) .
 
อายะห์นี้ แสดงถึงการห้ามกินดอกทรัพย์สิน โดยไม่ชอบธรรมไม่ว่าจะในรูปแบบใด ถือเป็นความผิดทั้งสิ้น นอกจากนั้น ท่านร่อซู้ลศ้อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ยังได้กล่าวถึงการสาปแช่งของอัลลอฮฺ ต่อผู้ที่กินสินบน และติดสินบน มีผลรวมถึงผู้ดำเนินการเกี่ยวกับสินบน นายทุน ฯลฯ ก็ต้องได้รบการสาปแช่งจากอัลลอฮฺด้วย ท่านอิบนิอุมัร ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่า ท่านร่อซูลุลลอฮฺ กล่าวว่า .
 
" لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِيْ وَالمُرْتَشِيْ".رواه أحمد
 
“อัลลอฮฺ ทรงสาปแช่งผู้กินสินบน และผู้ติดสินบน“.
 
(บันทึกโดยอะห์มัด) .
 
เพื่อให้เป็นแบบอย่าง ในการคัดสรรผู้แทน ซึ่งต้องมีความรู้ ความสามารถ ใจซื่อมือสะอาด มีเจตนาในการทำหน้าที่ โดยสุจริตในในองค์กรต่างๆ จึงจำเป็นที่การคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ ในองค์กรอิสลาม ตั้งแต่ตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิมาม คอฏีบ มุอัซซิน คณะกรรมการมัสญิดจะต้องมีความขาวสะอาด ปราศจากการทุจริต ข้อครหาและข้อกล่าวหาใดๆ เพราะถ้าหากว่า การคัดเลือกผู้แทนองค์กรศาสนายังมีความสกปรก เต็มไปด้วยการทุจริต จะหวังให้องค์กรอื่นๆ มีการเลือกตั้งที่มีความสะอาด บริสุทธิ์ ยุติธรรมได้อย่างไร...