ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- - - - - - - ฝากข้อความถึงมูลนิธิ - - - - - - - -

 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


...ไม่ว่าการกระทำใดๆ หากได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอ ก็จะกลายเป็นของง่ายดายในเวลาต่อมา...พรรคคุณธรรม พรรคมาร (โดย.อ.มุนีร มูหะหมัด)


 

พรรคคุณธรรม พรรคมาร
 
โดย.อ.มุนีร มูหะหมัด รองประธานมูลนิธิ ชี้นำสู่สันติสุข อาจารย์โรงเรียนศาสนวิทยา ศาสนบริ-หารธุรกิจ และอีกหลายสถาบัน
 
***********************
 
การดำเนินกิจการต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา แม้แต่ศาสนา มักจะมีคำว่า พรรค และพวก เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจน แม้แต่ในแวดวงมุสลิม การเลือกจุฬาราชมนตรีในครั้งที่ผ่านมา ไม่วายที่จะมีพรรค และพวกเข้ามาแทรกแซง พูดกันง่ายๆ ก็คือ จะเลือกสรรคัดสรร โดยเป็นจุฬาราชมนตรี ก็ต้องพิจารณาดูว่า พรรคใดให้การสนับสนุน หรือเป็นพวกของใคร? ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นจุฬาราชมนตรี จะมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด เป็นประเด็นรองลงมา .
 
ด้วยการที่มีการนำเอารูปแบบการคัดสรรผู้ที่จะเป็นผู้นำมุสลิมเช่นเดียวกับการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งไม่ใช่รูปแบบของอิสลาม จึงมีการนำเอาวิธีการ และพลังทั้งในแบบที่ชอบธรรม และไม่ชอบธรรม มาเป็นกลยุทธ์ในการโน้มน้าวให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้หย่อนบัตรลงคะแนนให้แก่ฝ่ายตน ไม่ว่า จะด้วยพลังเงิน พลังอำนาจ พลังอิทธิพล พลังผลประโยชน์ต่างตอบแทน พลังคนใกล้ชิดสนิทสนม แต่ก็มีหลายคนที่ยึดพลังอุดมการณ์ พลังหลักการในการตัดสินใจหย่อนบัตรเลือกตั้ง .
 
บางคนอาจจะสงสัยว่า มุสลิมมีพรรค หรือสามารถสังกัดพรรคได้หรือไม่? คำตอบ ก็คือ สามารถมีพรรค และสังกัดพรรคได้ คำถามที่ติดตามมาก็คือ แล้วจะสังกัดพรรคอะไร? คำตอบ ก็คือ ก่อนอื่นให้พิจารณาตัวบทที่คัมภีร์อัลกุรอ่านได้กล่าวไว้อย่างไร ? พระองค์อัลลอฮฺได้ทรงตรัสถึงพรรคไว้ 2 ประเภท คือ
1- พรรคของอัลลอฮฺ พระองค์ตรัสว่า .
 
" أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ".(المجادلة: 22)
 
“เขาเหล่านั้นคือ พลพรรคของอัลลอฮฺ พึงทราบเถิด พลพรรคของอัลลอฮฺคือ บรรดาผู้ได้รับชัยชนะ” .(อัลมุญาดะละฮฺ/22) .
 
            2-พรรคของชัยฏอน อัลลอฮฺ ตรัสว่า.
 
"اسْتَحوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فُأَنْسْاهُمِ ذِكْرَ اللهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانُ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ
 
هُمُ الْخَاسِرُوْنَ ". (المجادلة: 19)
 
“ชัยฏอน ได้ครอบงำพวกเขา มันทำให้)พวกเขาลืมการรำลึกถึงอัลลอฮฺ เขาเหล่านั้น คือ พลพรรคของชัยฏอน พึงรู้เถิด พลพรรคของชัยฏอนคือ บรรดาผู้ขาดทุน”. (อัลมุญาดะละฮฺ/19) .
 
ลักษณะพลพรรคของอัลลอฮฺตามที่ปรากฏอยู่ในต้นอายะฮฺที่ 22 ของซูเราะฮฺอัลมุญาดะละฮฺ คือ พวกเขาเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ต่อวันอาคีเราะฮฺ พวกเขาจะไม่เป็นพวกพ้องของผู้ที่เป็นศัตรูกับอัลลอฮฺ และเป็นศัตรูกับร่อซูลของพระองค์ แม้เขาเหล่านั้นจะเป็นพ่อ เป็นลูก เป็นพี่น้องของพวกเขา คำว่า ผู้ที่เป็นศัตรูต่ออัลลอฮฺในที่นี้ คือ ผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺนั่นเอง นี่คือ ลักษณะของผู้เป็นพลพรรคของอัลลอฮฺ พวกเขาคือ ผู้ศรัทธาต่อพระองค์ ศรัทธาต่อร่อซูลของพระองค์ ด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ และทำทุกอย่างเพื่ออัลลอฮฺ บุคคลเหล่านี้คือ ผู้ที่ได้รับชัยชนะ โดยได้รับการตอบแทนจากพระองค์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พรรคคุณธรรม  .
 
ผู้ที่มีคุณลักษณะอื่นจากนี้ คือว่า เขาเป็นพลพรรคของชัยฏอน ไม่ว่าเขาจะสังกัดพรรคใด มีพรรคชื่ออะไรก็ตาม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พรรคมาร ดังนั้น การกระทำของพรรคมาร คือ พยายามที่จะให้ได้มาซึ่งบรรลุสู่เป้าหมายที่เลวร้าย หรือจุดประสงค์อุบาทว์โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การซื้อหาด้วยเงินตรา การใช้อำนาจข่มขู่ ใช้อิทธิพลบีบบังคับ ใช้กำลังเข้าประทุษร้าย หรือใช้วิธีการอันป่าเถื่อน ตลอดจนการให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ต่างๆ .
 
สิ่งที่ทำให้สังคมตกต่ำ เสื่อมโทรม ระส่ำระสายในปัจจุบัน เกิดจากการดำเนินกิจกรรมของชน คนชั่ว ทั้งที่ในฉากหน้าแสดงตนเป็นผู้ที่มีศาสนา แต่ฉากหลังคือ คนอัปปรีย์ .
 
อิสลามที่พระองค์อัลลอฮฺ ศุบหา นะฮูวะตะอาลา ประทานให้นบีมุฮำมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม นำมาเผยแพร่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสันติสุข ความชอบธรรม ให้ผู้ที่มีคุณธรรมเป็นผู้รับผิดชอบดูแลแผ่นดินนี้ให้เกิดความผาสุก ส่วนผู้ที่อธรรม พวกเขาต้องได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺอย่างแน่นอน หลายคนการลงโทษของอัลลอฮฺเกิดกับเขาอย่างรวดเร็ว ทันตาเห็น โดยไม่ต้องรอคอยการลงโทษให้โลกอาคิเราะฮฺ...