ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

การซื้อขายล่วงหน้า(อัสสะลัม)( โดย.อ.อับดุลลอฮฺ มานะ)


การซื้อขายล่วงหน้า(อัสสะลัม)

โดย.อ.อับดุลลอฮฺ มานะ ค็ฏี๊บมัสญิดอัสซาญิดีน ปากคลอง 12 กรรมกมารมูลนิธิ ดารุสสลาม อาจารย์โรงเรียนศาสนวิทยา หนองจอก กรุงเทพฯ
 
************************
 
การซื้อขายล่วงหน้าคือ ข้อตกลงสินค้าในสิ่ง (สินค้า) ที่ถูกบรรยายลักษณโดยความรับผิดชอบของผู้ขายที่จะนำมาภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยการจ่ายราคาที่มีการส่งมอบในทันที่ในสถานที่ตกลง ซึ่งเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺอนุญาต เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่บรรดามุสลิม และทำให้พวกเขาบรรลุในสิ่งที่ต้องการ มีชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่า “อัส-สะลัฟ” เป็นการซื้อขายที่จ่ายเงินทันที่แต่สินค้าค้างการส่งมอบ
หุก่มการซื้อขายแบบสะลัม
            เป็นที่อนุญาต (ญาอิซ) ตัวอย่างเช่น ผู้ซื้อมอบเงิน 1000 บาท โดยให้ผู้ขายส่งมอบอินทผลัมชนิดนั้น ชนิดนี้ (กำหนดลักษณะ) จำนวน 50 กิโลกรัม ภายในกำหนดเวลา
            รายงานจากท่านอิบนุ อับบาส   ว่า ท่านร่อซูลุลลอฮฺ  ได้กล่าวว่า
 
"مَنْ أسْلَفَ فِيْ شَيْءِ فَفِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إلَى أجَلٍ مَعْلُوْمٍ"          متفقٌ عليه
 
ความว่า “ผู้ใดที่ซื้อขายล่วงหน้า เขาจงซื้อขายล่วงหน้าโดยใช้เครื่องตวงที่แน่นอนที่รู้กันชัดเจน และใช้เครื่องชังที่รู้กันแน่นอน ด้วยกำหนดเวลาที่แน่นอน”
 
(บันทึกโดย อัล-บุคอรีย์ หมายเลข 2240 โดยตัวบทนี้เป็นของท่านและมุสลิมหมายเลย 1604)
 
เงื่อนไขที่จะทำให้การซื้อขายแบบล่วงหน้าถูกต้อง
            การซื้อขายนี้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมจากการซื้อขายปกติเพื่อกำหนดกรอบคือ การรู้ลักษณะของสินค้าที่ซื้อขาย การรู้ราคาและมีการส่งมอบ และรับในสถานที่ตกลง และสินค้าจะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขายมีลักษณะที่ชัดเจนไม่มีข้อสงสัย และมีการกำหนดเวลาและสถานที่สองมอบ
ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย
 
            1- กำหนดราคา คือ การกำหนดราคาที่แน่นอนของสินค้า (โดยรัฐบาล) โดยที่ไม่ก่อให้เกิดความอธรรมต่อเจ้าของ (ผู้ขาย) และไม่สร้างความลำบากแก่ผู้ซื้อ
            - การกำหนดราคาถือว่า หะรอม หากมีการอธรรมต่อผู้คนโดยทั่วไปหรือมีการบังคับพวกเขาโดยไม่ยุติธรรมในสิ่งที่เขาไม่พอใจหรือกีดกันพวกเขาจากสิ่งที่อัลลอฮฺทรงอนุญาต
            - อนุญาตให้มีการกำหนดราคาสินค้า ถ้าหากผลประโยชน์ของผู้คนทั่งไปไม่อาจบรรลุได้ นอกจากวิธีนี้ เช่น เจ้าของสินค้ามีการกีดกันไม่ยอมขายสินค้านอกจากด้วยราคาที่สูง ทั้งที่ผู้คนมีความจำเป็นในสินค้านั้น จึงต้องมีการกำหนดราคาโดยให้ขายในราคาปกติทั่วไปที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวเองและผู้อื่น
 
            2-การกักตุนสินค้า คือการซื้อสินค้าแล้วกักเก็บไว้เพื่อให้มันมีน้อยลงในท้องตลาดแล้วนำไปสู่การเพิ่มของราคาสินค้านั้น
            การกักตุนสินค้าถือว่า หะรอม เพราะแสดงถึงความละโมบ โลภมาก และสร้างความลำบากแก่ผู้คน ผู้ใดที่กักตุนสินค้าดังนั้นถือว่า เขาเป็นผู้กระทำความผิด
            รายงานจากท่าน มะอฺมัร บิน อัลดุลลอฮฺ   จากท่านร่อซูลุลลอฮฺ  กล่าวว่า
 
" لاَ يُحْتَكَرُ إلاَّ خَاطِىءٌ"
 
ความว่า “ผู้ที่ทำการกักตุนสินค้านั้นคือ ผู้กระทำความผิด”    (บันทึกโดย มุสลิม)
 
3- อัต-ตะวัรรุก คือ การที่บุคคลหนึ่งซื้อสินค้าด้วยเงินเชื่อ แล้วเขาก็ขายสินค้าแก่ผู้อื่น นอกจากผู้ขายในราคาที่ถูกกว่าที่เขาซื้อมา
-หุก่ม อัต-ตะวัรรุก เมื่อบุคคลหนึ่งมีความต้องการเงินแล้วไม่อาจหาผู้ที่จะให้เขากู้ยืมได้ ถือว่าอนุญาตให้เขาซื้อสินค้าหนึ่งโดยเงินเชื่อ แล้วขายสินค้านั้นไปด้วยเงินสดแก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ขายสินค้านั้นแก่เขา เขาจึงได้ประโยชน์จาก (เงิน) ราคาสินค้านั้น
 
4-การซื้อขายสินค้าแบบมีมัดจำ คือ การขายสินค้าที่ผู้ซื้อจ่ายเงินจำนวนหนึ่งแก่ผู้ขายภายใต้เงื่อนไขที่ว่า หากผู้ซื้อสินค้านั้นจริง เงินจำนวนนั้นถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของราคาสินค้า แต่ถ้าหากเขาไม่ซื้อ เงินดังกล่าวที่จ่ายไปจะเป็นของผู้ขาย คือเป็นเงินมัดจำนั่นเอง การซื้อขายนี้ถือว่าอนุญาต หากมีการกำหนดเวลาที่ต้องรอคอยที่แน่นอน
 
การล้มเลิกข้อตกลง
            คือการยกเลิกข้อตกลง และการคืนคำของคู่ตกลงในสิ่งที่ตนมีสิทธิ ซึ่งอาจจะล้มเลิกโดยการให้เพิ่มหรือลดลงจากเดิมก็ได้
 
            -การล้มเลิกข้อตกลงเป็นสิ่งที่สุนัดสำหรับคนที่เสียใจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย เป็นสุนัตในส่วนของผู้ให้ยกเลิก และเป็นมุบาห์ (อนุญาต) สำหรับคนที่ขอให้ยกเลิก และถูกบัญญัติเมื่อคู่ตกลงเกิดการเสียใจ (ที่ทำข้อตกลง) หรือหมดความต้องการในสินค้า หรือไม่มีความสามารถจ่ายราคา และอื่นๆ
 
            -การล้มเลิกข้อตกลงเป็นการทำดีของมุสลิมต่อพี่น้องของเขา เมื่อพี่น้องของเขาต้องการ ท่านนบี  ได้สนับสนุนให้กระทำ โดยท่านได้กล่าวว่า
 
"مَنْ أقالَ مُسْلِماً أقالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "               أخرجه أبو داود وابن ماجة
 
            ความว่า “ผู้ใดที่ยอมล้มเลิกข้อตกลงแก่มุสลิมคนหนึ่ง อัลลอฮฺจะล้มเลิกความผิดของเขาในวันกิยามะฮฺ”
 
(ฮะดีษ เศาะเฮี๊ยะฮฺ บันทึกโดย อบูดาวู๊ด 3460 และอิบนุ มาญะฮฺ 2199 และตัวบทนี้เป็นของอิบนุมาญะฮฺ)