ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- - - - - - - ฝากข้อความถึงมูลนิธิ - - - - - - - -

 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


...ไม่ว่าการกระทำใดๆ หากได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอ ก็จะกลายเป็นของง่ายดายในเวลาต่อมา...อย่าเดินผ่านหน้าผู้ละหมาด (โดย.ไชยคฺ มุฮัมมัด อิบนุ ญะมีล ไซยนู )


 

อย่าเดินผ่านหน้าผู้ละหมาด
 
โดย.ไชยคฺ มุฮัมมัด อิบนุ ญะมีล ไซยนู อาจารย์โรงเรียนดารุลหะดีษอัลคอยรียะฮฺ นครมักกะฮฺ อัลมุ
 
กัรร่อมะฮฺ สอูดิอารเบีย
 
šššššš
 
 
ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวไว้ว่า .
 
 
"لَوْيَعْلَمُ الْمَارُّبَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَاعَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ َيَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًالَهْ أَنْ يَمُرَّبَيْنَ يَدَيْهِ"
 
 
หากคนเดินผ่านหน้าผู้ละหมาดรู้ว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นแก่เขาจากสิ่งที่เป็นโทษแล้ว เขา
 
ก็จะหยุดเป็นเวลา  40  เป็นการดีแก่เขามากกว่าการที่เขาจะเดินผ่านหน้าผู้ละหมาด.
 
อบุนนัศรฺ กล่าวว่า .
 
ฉันไม่ทราบว่า ท่านกล่าวว่า สี่สิบวัน เดือน หรือปี. (บุคอรียฺเล่าไว้ ในบทว่าด้วยบาปของ
 
ผู้เดินผ่านหน้าผู้ละหมาด ญุซอฺที่หนึ่ง).
 
มีมาในรายงานของอิบนุ คุไซยมะฮฺว่า .
 
สี่สิบปี. (อิบนุ หะญัร กล่าว เป็นหะดีษที่ถูกต้อง) .
 
หะดีษนี้บ่งบอกถึงว่า การเดินผ่านหน้าผู้ละหมาด ในที่สุญูดของเขา มีบาป และ
 
สัญญาร้าย และหากผู้เดินผ่านหน้าผู้ละหมาดรู้ว่า จะมีบาปอะไรเกิดขึ้นแก่เขา เขาก็จะ
 
หยุดเป็นเวลาสี่สิบปี และหากเขาเดินผ่านในระยะทางที่ไกลจากที่สุญูดของผู้ละหมาด
 
ก็ไม่มีบาปเกิดขึ้นแก่เขาแต่ประการใด ตามที่เข้าใจได้จากหะดีษ ที่ระบุที่วางสองมือ
 
ของผู้ละหมาดขณะที่เขาสุญูดไว้ .
 
จำเป็นต่อผู้ละหมาด ที่จะต้องวางสิ่งขวางกั้นไว้ข้างหน้าของเขา เพื่อให้คนที่เดินผ่าน
 
ได้รู้  เขาจะได้ระวังไม่เดินผ่านหน้าผู้ละหมาด เนื่องจากท่าน ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ
 
ซัลลัม กล่าวไว้ว่า .
 
 
"إِذَاصَلَّى أَحَدُكُمِ إِلىَ شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَاأَرَادَأَحَدٌأَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيَدْفَعْ فْي
 
نَحْرِهِ ، فَإنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ"
 
เมื่อคนหนึ่งคนใด ในหมู่ของท่านทั้งหลาย ละหมาดหันหน้าไปทางสิ่งหนึ่งใด ที่
 
กำบังเขาให้พ้นจากการผ่านของผู้คนทั้งหลาย แล้วเมื่อคนหนึ่งคนใดต้องการเดินผ่าน
 
หน้า ก็ให้เขาได้ผลักเขาที่คอของเขา แล้วหากเขาปฏิเสธ ก็ให้ต่อสู้กับเขา เพราะ แท้ที่
 
จริง เขาเป็นซาตาน.(บุคอรียฺ และมุสลิม) .
 
 
หะดีษที่ถูกต้องนี้ ที่บุคอรียฺได้เล่าไว้ ซึ่งเตือนไม่ให้เดินผ่านหน้าผู้ละหมา รวมถึงมัส
 
ญิดหะรอม และมัสญิดนบียฺ เนื่องจากการตีคลุมของมัน และท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุ
 
อะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวหะดีษนี้ ในขณะที่ท่านอยู่ที่นครมักกะฮฺ หรือมะดีนะฮฺ และ
 
หลักฐานที่บ่งบอกถึงเรื่องราวดังกล่าว มีดังต่อไปนี้-
 
1-บุคอรียฺ ได้กล่าวไว้ใน ญุซอฺ 1/582 ของฟัตหุ้ลบารี (ในบทว่าด้วยเรื่องของการผลัก
 
ดันผู้เดินผ่านหน้าผู้ละหมาด)ว่า .
 
"وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَالْمَارَّبَيْنَ يَدَيْهِ فِي التَّشَهُّدِ وَفِي الْكَعْبَةِ ، وَقَالَ: إِنَ أَبَى إِلاأَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ"
 
 
และอิบนุ อุมัร ได้ผลักผู้ที่เดินผ่านหน้าท่านในขณะที่กล่าวชะฮาดะฮฺ และที่กะอฺบะฮฺ
 
และกล่าวว่า  หากเขาปฏิเสธ และท่านไม่มีทาง นอกจากจะต้องต่อสู้กับเขา ท่านก็จง
 
ต่อสู้กับเขา.
 
อัลหาฟิฑ ได้กล่าวไว้ในอัลฟัตหฺว่า การกล่าวถึงกะอฺบะอฺเพียงอย่างเดียว เพื่อไม่ให้มี
 
การคิดไปว่า อนุญาตให้ผ่านได้ เนื่องจากมันเป็นสถานที่มีความแออัด ซึ่งมีรายงานมา
 
เกี่ยวกับเรืองดังกล่าว (คือ ผลักดันของอิบนุอุมัรแก่ผู้ที่เดินผ่านหน้า) ด้วยการกล่าวถึง
 
กะอฺบะฮฺ ซึ่งมีอบูนะอีม อาจารย์ของบุคอรียฺอยู่ ในบทการละหมาด .
 
 
สรุปแล้ว คือว่า การเดินผ่านหน้าผู้ละหมาด ในที่สุญูดของเขา มีสิ่งที่เป็นบาป และ
 
การสัญญาร้าย เมื่อเขาได้นำเอาสิ่งกำบังมาขวางกั้น จะเป็นที่มัสญิหะรอม หรือที่อื่นก็
 
ตาม เนื่องจากหะดีษต่างๆ ที่ถูกต้องที่ผ่านมา และอาจจะอนุญาตให้ผู้ตกอยู่ในภาวะ
 
คับขัน ผ่านได้ในขณะที่มีความแออัดมาก...