ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

اَلْمُحَادَثَةُ( อัลมุหาดะษะฮฺ )


ตัวบท
 اَلْمُحَادَثَةُ 

อัลมุหาดะษะฮฺ/การสนทนา

                                

سَعِيْد:    مَاهَذَا                            

สะอี๊ด:     มา ฮาธา
 
สะอี๊ด:    นี่ อะไร
 
عَبْدُه:    هَذَاكِتَابٌ
อับดุฮฺ:     ฮาธา กิต๊าบ
 
อับดุฮฺ:     นี่ หนังสือ
سَعِيْد:    أَيُّ كِتَابٍ
สะอี๊ด:     ไอยยุ กิต๊าบ 
 
สะอี๊ด:      หนังสืออะไร
 
عَبْدُه:   كِتَابُ الْمُحَادَثَةِ
อับดุฮฺ:    กิตาบุลมุหาดะษะฮฺ
 
อับดฺ:      หนังสือมุหาดะษะฮฺ
 
سَعِيْد:   مَاالْمُحَادَثَةُ
สะอี้ด:      มัลมุหาดะษะอฺ
 
สะอี๊ด:    มุหาดะษะฮฺ คือ อะไร
 
عَبْدُه:    هِيَ التَّخَاطُبُ
อับดุฮฺ:      ฮิยัตตะคอฏุ๊บ
 
อับดุฮฺ:      คือ พูดคุยกัน
 
سَعِيْد:   مَعَ مَنْ
สะอี๊ด:       มะอะ มัน
 
สะอี๊ด:      พูดคุยกับใคร
عَبْدُه:   مَعَ النَّاسِ
อับดุฮฺ:       มะอันนาส
อับดุฮฺ:       พูดคุยกับผู้คนทั้งหลาย
 
سَعِيْد:  أَيْنَ تَتَعَلَّمُهَا
สะอี๊ด:      ไอยนะ ตะตะอัลละมุฮา
 
สะอี๊ด:       ท่านเรียนมาจากไหน
 
عَبْدُه:   فِي مَعْهَدٍ
อับดุฮฺ:       ฟี มะอฺฮะดิน
 
อับดุฮฺ:      ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง
 
سَعِيْد:   مَاْاسمُهُ

สะอี๊ด:       มัสมุฮฺ

สะอี๊ด:       ชื่อโรงเรียนอะไร
 
عَبْدُه:    اِسْمُهُ............
อับดุฮ : ฮิสมะฮู
 
     อับดุฮ :ชื่อโรงเรียน
سَعِيْد:   أَيْنَ يَقَعُ
สะอี๊ด:      ไอยนะ ยะเกาะอฺ
 
สะอี๊ด:      ตั้งอยู่ไหน
 
عَبْدُه:    يَقَعُ في...........
อับดุฮฺ:      ยะเกาะอุ ฟี
 
อับดุฮฺ:   ตั้งอยู่ที่
 
سَعِيْد:   هَلْ تُحِبُّهُ
 
สะอี๊ด:      ฮัล ตุหิ๊บบุฮู
 
สะอี๊ด:   ท่านรักโรงเรียนของท่านหรือ
عَبْدُه:   نَعَمْ ، أُحِبُّهُ كَثِيْرًا
 
อับดุฮฺ:      นะอาม อุหิ๊บบุฮู กะษีร็อน  
 
อับดฺฮฺ:   ใช่ ฉันรักโรงเรียนของฉันมาก
 
คำศัพท์.
 
กิต๊าบ = หนังสือ/ อัลมุหาดะษะฮฺ = การสนทนา/ มะอะ = กับ/ อันนาส = ผู้คนทั้ง
 
หลาย/ ตะตะอัลลัม = ท่านเรียน/ มะอฺฮั๊ด = สถาบัน;โรงเรียน/ ยะเกาะอฺ = ตั้งอยู่/ ตุหิบ
 
บุ = ท่านรัก.