ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

اَلشَّهَادَتَانِ ( อัชชะฮาดะตาน )


اَلشَّهَادَتَانِ

ตัวบท
 
أَنَامُسْلِمٌ أُصَدِِّّقُ بِقَلْبِي ، وَأَقُوْلُ بِلِسَانِي:أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّاللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ
 
 
اللهِ ،يَعْنِي أَنَّ اللهَ وَاحِدٌ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُُهُ .
 
 
คำอ่าน.
 
อัชชะฮาดะตาน
 
อะน่า มุสลิมุน อุศ็อดดิกุ บิ ก็อลบี วะ อะกูลุ บิ ลิซานี/ อัชฮะดุ อัน ลา อิลาฮะ อิลัล
 
ลอฮฺ วะ อั้ชฮะดุ อันนะ มุฮัมมะดัรร่อซูลุลลอฮฺ ยะอฺนี อันนัลลอฮะ วาหิดุน วะ
 
อันนะ มุฮัมมะดัรร่อซูลุฮฺ .
 
คำศัพท์.
 
อัชชะฮาดะตาน = คำปฏิญาณทั้งสอง/ อุศ็อดดิกุ = ฉันเชื่อ/ บิ = ด้วย/ก็อลบุน =
 
หัวใจ/ อะกูล = ฉันกล่าว/ ลิซาน = ลิ้น/ อัชฮะดุอันนะ = ฉันขอปฏิญาณว่า/ ลาอิลา
 
ฮะ=ไม่มีพระเจ้า/ อิลลา = นอกจาก/ ยะอฺนีอันนะ = หมายความว่า/ วาหิ๊ด = หนึ่ง; องค์
 
เดียว .
 
คำแปล.
 
คำปฏิญาณทั้งสอง
 
ฉันเป็นมุสลิม ฉันเชื่อด้วยหัวใจขอฉัน และกล่าวด้วยลิ้นของฉันว่า ฉันขอปฏิญาณ
 
ว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากอัลลอฮฺเท่านั้น มุฮัมมัด เป็นทูตของอัลลอฮฺ หมาย
 
ความว่า อัลลอฮฺนั้น มีองค์เดียว และว่า มุฮัมมัดฯนั้น เป็นทูตของพระองค์ .
 
 
ôôôôôô