ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

أُحِبُّ اللهَ ( อุหิ๊บบุลลอฮฺ )


 
 أُحِبُّ اللهَ
ตัวบท.
 
 أُحِبُّ اللهَ ، لأَنَّهُ خَلَقَنِي ، وَخَلَقَ أَبِي وَأُمِّي ، وَجَميْعَ النَّاسِ ،
 
وَخَلَقَ لَنَاالطَّعَامَ الَّذِي
 
 
نَأْكُلُهُ ، وَالْمَاءَ الَّذِي نَشْرَيُهُ ، وُكُلَّ مَانَحْتَاجُ إِلَيْهِ .
 
 
أَنَاأُطِيْعُ اللهَ وَأُحِبُّهُ أَكْثَرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ .
 
 
คำอ่าน.
 
อุหิ๊บบุลลอฮฺ
 
 
อุหิ๊บบุลลอฮฺ ลิอันนะฮู ค็ละก็นี วะ ค็ละก็ อะบี วะ อุมมี วะ ญะมีอันนาส วะ ค็ละก็
 
 
ละนัฏเฏาะอามัลละธี นะกุลุฮู วัลมาอัลละธี นัชร่อบุฮู วะ กุลละ มา นะหฺตาญุ อิไลยฮฺ .
 
อะน่ะ อุฏีอุลลอฮฺ วะ อุหิบบุฮู อักษะร่อ มิง กุลลิ ไชยยฺ .
 
 
คำศัพท์.
 
อุหิ๊บ = ฉันรัก/ ลิอันนะ = เพราะว่า/ ค็ละก็ = สร้าง/ อะบุน = พ่อ/ อุมมุน = แม่/ ญะ
 
เมียอฺ = ทั้งหลาย; ทั้งหมด; ทั้งมวล/อันน้าส = มนุษย์; ผู้คน/ เฏาะอาม = อาหาร/ อัล
 
ละธี = ที่; ซึ่ง/นะกุลุ = เรากิน/ ฮู = มัน/มาอฺ = น้ำ/ นัชร่อบุ = เราดื่ม/กุล = ทุก/มา/สิ่ง/
 
นะหฺตาจญฺ = เราต้องการ/อะน่ะ/อุฏีอุ = เชื่อฟัง/อั๊กษะร่อมิน = มากกว่า/ไชยยฺ = สิ่ง .
 
คำแปล.
 
2- ฉันรักอัลลอฮฺ
 
ฉันรักอัลลอฮฺ เพราะว่า พระองค์ทรงสร้างฉัน ทรงสร้างพ่อของฉัน ทรงสร้างแม่ของ
 
ฉัน ผู้คนทั้งหลายทั้งมวล และทรงสร้างอาหารที่เรากิน น้ำที่เราดื่ม และทุกสิ่งที่เรา
 
ต้องการ ให้แก่เรา .
 
ฉันเชื่อฟังอัลลอฮฺ และรักพระองค์มากกว่าทุกสิ่ง .
 
ôôôôôô