ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

تَعَارُف ( ตะอารุฟ )


 
ตัวบท
تَعَارُف
 
ตะอารุฟ/การทำความรู้จัก
 
 
عَادِل:   اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ  

อาดิล:   อัสสลามุอะลัยกุม

อาดิล:  สวัสดี ..ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน

مَاهِر:   وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ
มาฮิร:   วะอะลัยกุมุสสลาม
มาฮิร:   สวัสดี..ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านเช่นเดียวกัน
 
 
عَادِل:   هَلْ تَعْرِفُ هَذاَالتِّلمِيْذَ
อาดิล:   ฮัลตะอฺริฟุ ฮาธัตติลมีธ
อาดิล:   ท่านรู้จักนักเรียนคนนี้หรือ
 
مَاهِر:   نَعَمْ ، أَعْرِفُهُ .هَذَامَاهِر
มาฮิร:   นะอาม อะอฺริฟุฮูฮาธา ฏอฮิร
มาฮิร:   ใช่ ฉันรู้จักเขา นักเรียนคนนี้ คือ ฏอฮิร
 
عَادِل:   هَلْ هُوَ تِلْمِيْذٌ جَدِيْدٌ
อาดิล:   ฮัล ฮูวะ ติลมีธุน ญะดี๊ด
อาดิล:   เขาเป็นนักเรียนใหม่หรือ
 
مَاهِر:   نَعَمْ ، هُوَتِلْميِذٌ جَدِيْدٌ
มาฮิร:   นะอาม ฮูวะ ติลมีธุน ญะดี๊ด
มาฮิร:   ใช่ เขาเป็นนักเรียนใหม่
 
عادل:   مَتَى جَاءَ إِلَى الْمَدْرَسَةِ
อาดิล:   มะตา ญาอะ อิลัลมัดร่อซะฮฺ
อาดิล:   เขามาโรงเรียนเมื่อใด
 
مَاهِرْ:   جَاءَ إِلَى الْمَدْرَسَةِ مُنْذُ شَهْرٍ
มาฮิร:   ญาอะ อิลัลมัดร่อซะติ มุนธุ ชะฮรฺ
มาฮิร:   เขามาโรงเรียนตั้งแต่ 1 เดือนมาแล้ว
 
عَادِل:   هَلْ هُوَ تِلْمِيْذٌ مُجْتَهدٌ
อาดิล:   ฮัล ฮุวะ ติลมีธุน มุจญะฮิดุน
อาดิล:   เขาเป็นนักเรียนที่ขยันหรือ
 
مَاهِر:   نَعَمْ ، هُوَ تِلْمِيْذٌ مُجْتَهِدٌ
มาฮิร:   นะอาม ฮูวะ ติลมีธุน มุจญะฮิดุน
มาฮิร:   ใช่ เขาเป็นนักเรียนที่ขยัน
 
 
 คำศัพท์.
 
ตะอารุฟ = การทำความรูจัก/ สลาม = ความสันติสุข/ อะลา = เหนือ; บน/ ฮัล = หรือ/   
 
ตะอฺริฟ = รู้จัก/ ฮาธา  = นี่;นี้/ ติลมีธ = นักเรียน/นะอาม = ครับ;คะ;ใช่;ถูกต้อง/ อะอฺริฟ
 
= ฉันรู้จัก/ฮูว่ะ = เขา/ญะดี๊ด =ใหม่/มะตา = เมื่อใด/ญะอ่ะ = มา/อิลา = ถึง;ยัง;สู่/ มัดร่อ.
 
ซะฮฺ =โรงเรียน/มุนุ = ตั้งแต่/ชะฮรฺ = เดือน/มุจญฺตะฮิ๊ด = ขยัน .