ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

อย่าตามใครจนตาบอด (โดย อ.อับดุลลอฮฺ มานะ)


 

อย่าตามใครจนตาบอด
 
 
โดย อ.อับดุลลอฮฺ มานะ ค็ฏี๊บมัสญิดอัสซาญิดีน ปากคลอง 13
 
กรรมการมูลนิธิ ดารุสสลาม โคกแฝด อาจารย์โรงเรียนศาสนวิทยา
 
หนองจอก กรุงเทพฯ
 
 
      การบ่มเพาะให้คนๆ หนึ่ง เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ จะต้องเริ่มต้น
 
ตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยหลัก 3 ประการ ดังต่อไปนี้:-
 
Ÿห้ามเลียนแบบอย่างคนตาบอด
 
Ÿห้ามการดื่มด่ำอยู่กับการเสพสุขในโลกดุนยา
 
Ÿ ห้ามการหลงไหลในเสียงดนตรี และเสียงเพลง
 
ในการห้ามการเลียนแบบอย่างตาบอดนั้น ท่านนบียฺ
 
ได้กล่าวว่า .
 
 
"خَالِفُواالْمُشْرِكيْنَ أَحْفُواالشَّوَارِبَ وَأَوْفُوااللِّحَى"
 
 
ความว่า.
 
“ท่านทั้งหลาย จงทำตัวให้แตกต่าง จากบรรดา
 
ผู้ตั้งภาคี โดยการขริบหนวด และไว้เครา .
 
(บันทึกโดยบุคอรียฺ และมุสลิม).
 
 
         และยังห้ามเลียนแบบคนอื่นโดยเฉพาะยะฮูด
 
และนะศอรอ ดังที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า .
 
 
"لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لاَتَشَبَّهُواْ باِلْيَهُوْدِ وَلاَبِالنَّصَارَى"
 
 
ความว่า.
 
“ไม่ใช่พวกเรา ผู้ที่เลียนแบบอื่นจากเราจงอย่าเลียนแบบ
 
ยะฮูด และจงอย่าเลียนแบบนะศอรอ”. 
 
 (บันทึกโดยติรมิซียฺ) .
 
 
การเลียนแบบมีอยู่ 2 ประเภท
 
 
ประเภทที่ 1  ที่อนุญาต
 
 
ประเภทที่ 2  ที่ไม่อนุญาตให้เลียนแบบ .
 
 
 
ประเภทที่ 1 คือ การเลียนแบบในเรื่องวิชาการ เช่น
 
วิชาแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์ วิธีการสงคราม หรือ
 
แม้กระทั่งการสร้างระเบิดปรมาณู ดังที่อัลลอฮฺได้บัญชาไว้ว่า .
 
"وَأََعِدُّواْ لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ"
 
 
ความว่า.“และจงเตรียมพร้อมต่อศัตรู ซึ่งพลังเท่าที่พวก
 
เจ้าสามารถ”. (อัลกุรอาน/60) .
 
 
ประเภทที่ 2 การเลียนแบบที่ถูหกห้าม ได้แก่การเลียน
 
แบบในด้านวิถีชีวิต ลักษณะนิสัย และขนบธรรมเนียม
 
ประเพณี เพราะเป็นตัวทำลายตัวตน และบุคลิกภาพ
 
ของมุสลิม รวมถึงความพ่ายแพ้ทางจิตวิญญาณแห่ง
 
อิสลาม .
 
 
การห้ามการดื่มด่ำในการเสพสุขแห่งดุนยา
 
ท่านนบียฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซํลลัมได้กล่าวไว้ว่า .
 
 
ท่านทั้งหลายจงระวังการเสพสุข เพราะมัน เป็น
 
เครื่องประดับของพวกตั้งภาคี”.
 
(บันทึกโดยบุคอรียฺ และมุสลิม) .
 
 
คนที่ปรารถนา จะเป็นบ่าวที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ ต้องไม่
 
ใช่พวกแสวงสุข หรือการทำตัวเป็นพวกไฮโซ ที่ชอบแต่
 
ความหรูหราและความฟุ่มเฟือย และรังเกียจการญิฮาด .
 
การห้ามหลงใหล ในเสียงดนตรี และเสียงเพลง
 
ท่านนบียฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวไว้ว่า .
 
 
“แท้จริง อัลลอฮฺทรงส่งฉันมาเป็นความเมตตา
 
และทางนำแก่มนุษยชาติและกำชับแก่ฉัน ให้ทำลาย
 
เครื่องดีด สี ตี เป่า ยาเสพติด และรูปเคารพ
 
ที่ได้รับการเคาพบูชา ในยุคก่อนอิสลาม”.
 
(บันทึกโดยอะหมฺมัด).
 
 และท่านยังได้บอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในยุคท้ายว่า .
กลุ่มชนในประชาชาติของฉัน จะทำให้การผิดประเวณี
 
การสวมใส่ผ้าไหมของผู้ชาย การดื่มสุราและดนตรี
 
เป็นสิ่งหะลาล อนุมัติให้ปฏิบัติได้”.
 
 
ท่านนบียฺ ศ็ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำชับ
 
ในเรื่องนี้ เพราะการฟังเพลง เหมือนเอาแร่เงินที่ถูก
 
หลอมละลายเทเข้ารูหู และการปล่อยให้เยาวชนหลง
 
ติดอยู่กับการฟังเพลง มีผลทำให้เด็กเกียจคร้าน รัก
 
สบาย และเพ้อฝัน .
 
ในการเกิดมาของมนุษย์นั้น เราจะต้องรักษาตัวเรา ใน
 
ห้าด้านด้วยกัน คือ รักษาศาสนา รักษาปัญญา รักษา
 
ชาติตระกูล รักษาชีวิต และรักษาทรัพย์ .
 

 

คนที่รักความสนุก มักจะลืมรักษาสิ่งควรรักษา ทั้งห้า
 
ประการข้างต้น คำว่า เมาไม่ขับ
 
ซึ่งไม่ค่อยมีความหมายแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเข้มงวดขนาด
 
ไหนก็ตาม...