ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

ติดต่อเรา


www.susantisug.com

ติดต่อมูลนิธิ             susantisug@hotmail.com 

 

 
มูลนิธิ ชี้นำสู่สันติสุข
28 หมู่ 12 ถ. มิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร. 02-186-1137 โทรสาร.02-989-7463

Chenam Su Santisug Foundation 28 Moo 12 Mitrmaitree Rd. Kwaeng Nongchok Ket Nongchok BKK 10530 Thailand
Tel.02-186-1137 Fax.02-989-7463 Email. susantisug@hotmail.com

 

 

ร่วมสนับสนุนด้านเทคนิคโดย       www.nongjok.net         

           ติดต่อด้านเทคนิค               ar_inter@hotmail.com