ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

การทำความสะอาดของผู้ป่วยที่ต้องละหมาด


 

ถาม1:

ผู้ป่วยหลายคนปล่อยปละละเลยการละหมาด และกล่าวว่า

     "เมื่อไหร่ฉันหายป่วยจะละหมาดใช้ "

และบางคนกล่าวว่า

     "ฉันจะละหมาดได้อย่างไร ในขณะที่ฉันทำความสะอาดไม่ได้ ขจัดสิ่งเปรอะเปื้อนออกไปไม่ได้ "?

 ขอถามว่า อะไร คือ คำตอบของปัญหานี้ ?

 

ตอบ:

             การเจ็บป่วย ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาหักห้าม ไม่ให้ทำการละหมาด ด้วยข้ออ้าง

การไม่สามารถทำความสะอาดได้ ตราบใดที่สติปัญญายังคงดีอยู่ หากแต่จำเป็นต่อ

ผู้ป่วยจะต้องละมาด    ตามที่เขามีความสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำ     เมื่อเขามี

ความสามารถที่จะกระทำได้   แล้วหากเขาไม่สามารถทำความสะอาดด้วยการใช้น้ำ

ได้   ก็ให้เขาทำตะยัมมุม  (การเอาฝุ่นมาทำความสะอาดแทน)  และทำการละหมาด

และจำเป็นต่อเขาที่จะต้องชำระล้างสิ่งสกปรกให้หมดไป          จากร่างกายของเขา

เสื้อผ้าของเขาเวลาละหมาด  หรือเปลี่ยนเสื้อผ้าที่สกปรก ด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด เวลา

ละหมาด  แล้วหากเขาไม่สามารถที่จะชำระล้างสิ่งสกปรกให้หมดไป และเปลี่ยนเสื้อ

ผ้าที่สกปรก ด้วยเสื้อผ้าที่สะอาดได้ อันนั้น    ก็จะตกไปจากเขา และให้เขาละหมาด

ไปตามสภาพของเขา เนื่องจากอัลลอฮฺ ตรัสไว้ว่า.

"فَاتَّقُوااللهَ مَااسْتَطَعْتُمْ". (التباغن/1

 “ดังนั้น พวกเจ้า จงยำเกรงอัลลอฮฺ เท่าที่พวกเจ้ามีความสามารถ”.

(อัตตะฆอบุน/16).

 

ท่านนบียฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวไว้ว่า.

"إِذَاأَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍفَأْتُواْمِنْهُ مَااسَتَطَعْتُمْ". (البخاري ومسلم) .

“เมื่อฉันได้ใช้ท่านทั้งหลายให้ทำการงานหนึ่งการงานใด ท่านทั้งหลายก็จง

ทำการงานนั้น ไปตามที่ท่านทั้งหลายมีความสามรถ”.

 (บุคอรียฺ และมุสลิม) .

 

คำกล่าวของท่านอิมรอน อิบนุ หุศอยนฺ -ร่อฎิยัลลอฮุอันฮฺมา

- เมื่อเขาได้บอกท่านว่า เขาป่วย ท่านก็กล่าวว่า .

"صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ". (البخاري) .

“ท่านจงยืนละหมาด แล้วหากท่านไม่สามารถ ท่านก็จงนั่งละหมาด

แล้วหากท่านไม่สามารถ ก็จงนอนตะแคงละหมาด”.

(บุคอรียฺ) .