ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

เกียวกับสันติสุขสาร


สันติสุขสาร


     *เรียกร้องไปสู่คัมภีร์ (กิตาบ) ของอัลลอฮฺ ที่มีเกียรติ และแนวทาง (ซุนนะฮฺ) ของท่านนบียฺ  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ที่ถูกต้อง และมีความเข้าใจ ตามรูปแบบของบรรดาผู้คนรุ่นก่อน(สลัฟ) ที่ดี ขออัลลอฮฺได้ทรงพึงพอใจต่อพวกเขาด้วย.

     *แจ้งให้บรรดามุสลิมได้รู้ถึงศาสนา ที่แท้จริงของพวกเขา และเรียกร้องพวกเขาไปสู่การนำเอาหลักธรรม คำสอน กฎเกณฑ์ คุณงามความดี และมารยาทต่างๆ ของศาสนา ที่รับประกันความพึงพอใจของอัลลอฮฺ ให้แก่พวกเขา และทำให้พวกเขามีความผาสุก และความเจริญรุ่งเรือง มาปฏิบัติ.

     *ห้ามปรามบรรดามุสลิม ไม่ให้ทำการตั้งภาคี ทุกรูปแบบ ทำอุตริกรรม และนำเอาความคิดที่ถูกนำเข้ามา และวจนะ (หะดีษ) ต่างๆ ที่ใช้ไม่ได้ ที่ถูกกุขึ้นมา ที่ทำให้บรรดามุสลิมล้าหลัง มาปฏิบัติ.

     *ฟื้นฟูแนวความคิดอิสลาม ที่เป็นอิสระ อยู่ในขอบเขต กฎเกณฑ์ต่างๆ ของอิสลาม และขจัดความตายด้านทางความคิด ที่กดทับปัญญาของบรรดามุสลิม เป็นจำนวนมาก และทำให้พวกเขาห่างไกลจากแหล่งกำเนิดของอิสลาม ที่ใสสะอาด.

     *ใช้ความพยายาม ในการเริ่มชีวิตแบบอิสลามใหม่ สร้างสังคมอิสลาม และนำเอากฎข้อบังคับของอัลลอฮฺ มาใช้ในโลกนี้…


(เป็นสมาชิก 1 ปี 12 อันดับ 300 บาท พร้อมค่าส่ง)