ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข


เกี่ยวกับมูลนิธีชี้นำสู่สันติสุข
 

      มูลนิธิ ชี้นำสู่สันติสุข 

           มูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข ตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2545 โดย   อ.มุฮัมมัด เหมอนุกูล คณาจารย์โรงเรียนศาสนวิทยา และคณะผู้ทำงานด้านภาษาอาหรับ และศาสนาอิสลาม ประจำกรุงเทพมหานคร

มีวัตถุประสงค์
- จัดพิมพ์เอกสารออกเผยแพร่
- ช่วยเหลือผู้ทำงานด้านศาสนา
- ส่งเสริมการศึกษา และวิชาชีพ
- ช่วยเหลือคนชรา เด็กกำพร้า และผู้ขัดสน
- ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
- ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
- เรียกร้องเชิญชวนสู่อิสลาม
- ให้ความเข้าใจ ในเรื่องศาสนาแก่บรรดามุสลิม
- พัฒนาสื่อการเรียกร้อง เชิญชวนสู่อัลลอฮฺ
- สอนภาษาอรับ และศาสนาอิสลาม ผ่านสื่อพิมพ์ วิทยุ และอื่นๆ
 

        หากท่านมีความประสงค์ ที่จะมีส่วนร่วมกับมูลนิธิฯ ในกิจการต่างๆ ท่านก็สามารถโอนปัจจัยเข้ามูลนิธิฯได้ ตามรายละเอียด ดังนี้
ชื่อบัญชี: มูลนิธิ ชี้นำสู่สันติสุข
บัญชีเลขที่: 034-2-22692-5
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
หรือส่งธนาณัติ สั่งจ่าย ป.ณ. หนองจอก ในนาม นายมูฮัมหมัด เหมอนุกูล แล้วจ่าหน้าซองส่งถึง มูลนิธิฯ  ตามที่อยู่ด้านล่าง

Chenam Su Santisug Foundation
Savings Account No. 034-2-22692-5
Thai Military Bank Public Limited
Nongchok Branch   


 
สถานที่ติดต่อ.                                                                             
มูลนิธิ ชี้นำสู่สันติสุข 28 หมู่ 12  ถ. มิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
   โทร. 02-543-1137 โทรสาร.02-989-7463


Chenam Su Santisug Foundation 28 Moo 12 Mitrmaitree Rd. Kwaeng Nongchok Ket Nongchok BKK 10530 Thailand

Tel.02-543-1137 Fax.02-989-7463


Email.
Susantisug@hotmail.com

เกี่ยวกับมูลนิธีชี้นำสู่สันติสุข
 

      มูลนิธิ ชี้นำสู่สันติสุข 

           มูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข ตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2545 โดย   อ.มุฮัมมัด เหมอนุกูล คณาจารย์โรงเรียนศาสนวิทยา และคณะผู้ทำงานด้านภาษาอาหรับ และศาสนาอิสลาม ประจำกรุงเทพมหานคร

มีวัตถุประสงค์
- จัดพิมพ์เอกสารออกเผยแพร่
- ช่วยเหลือผู้ทำงานด้านศาสนา
- ส่งเสริมการศึกษา และวิชาชีพ
- ช่วยเหลือคนชรา เด็กกำพร้า และผู้ขัดสน
- ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
- ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
- เรียกร้องเชิญชวนสู่อิสลาม
- ให้ความเข้าใจ ในเรื่องศาสนาแก่บรรดามุสลิม
- พัฒนาสื่อการเรียกร้อง เชิญชวนสู่อัลลอฮฺ
- สอนภาษาอรับ และศาสนาอิสลาม ผ่านสื่อพิมพ์ วิทยุ และอื่นๆ
 

        หากท่านมีความประสงค์ ที่จะมีส่วนร่วมกับมูลนิธิฯ ในกิจการต่างๆ ท่านก็สามารถโอนปัจจัยเข้ามูลนิธิฯได้ ตามรายละเอียด ดังนี้
ชื่อบัญชี: มูลนิธิ ชี้นำสู่สันติสุข
บัญชีเลขที่: 034-2-22692-5
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
หรือส่งธนาณัติ สั่งจ่าย ป.ณ. หนองจอก ในนาม นายมูฮัมหมัด เหมอนุกูล แล้วจ่าหน้าซองส่งถึง มูลนิธิฯ  ตามที่อยู่ด้านล่าง

Chenam Su Santisug Foundation
Savings Account No. 034-2-22692-5
Thai Military Bank Public Limited
Nongchok Branch   


 
สถานที่ติดต่อ.                                                                             
มูลนิธิ ชี้นำสู่สันติสุข 28 หมู่ 12  ถ. มิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
   โทร. 02-543-1137 โทรสาร.02-989-7463


Chenam Su Santisug Foundation 28 Moo 12 Mitrmaitree Rd. Kwaeng Nongchok Ket Nongchok BKK 10530 Thailand

Tel.02-543-1137 Fax.02-989-7463


Email.
Susantisug@hotmail.com

 มูลนิธิ ชี้นำสู่สันติสุข 

           มูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข ตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2545 โดย   อ.มุฮัมมัด เหมอนุกูล คณาจารย์โรงเรียนศาสนวิทยา และคณะผู้ทำงานด้านภาษาอาหรับ และศาสนาอิสลาม ประจำกรุงเทพมหานคร

มีวัตถุประสงค์
- จัดพิมพ์เอกสารออกเผยแพร่
- ช่วยเหลือผู้ทำงานด้านศาสนา
- ส่งเสริมการศึกษา และวิชาชีพ
- ช่วยเหลือคนชรา เด็กกำพร้า และผู้ขัดสน
- ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
- ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
- เรียกร้องเชิญชวนสู่อิสลาม
- ให้ความเข้าใจ ในเรื่องศาสนาแก่บรรดามุสลิม
- พัฒนาสื่อการเรียกร้อง เชิญชวนสู่อัลลอฮฺ
- สอนภาษาอรับ และศาสนาอิสลาม ผ่านสื่อพิมพ์ วิทยุ และอื่นๆ
 

        หากท่านมีความประสงค์ ที่จะมีส่วนร่วมกับมูลนิธิฯ ในกิจการต่างๆ ท่านก็สามารถโอนปัจจัยเข้ามูลนิธิฯได้ ตามรายละเอียด ดังนี้
ชื่อบัญชี: มูลนิธิ ชี้นำสู่สันติสุข
บัญชีเลขที่: 034-2-22692-5
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
หรือส่งธนาณัติ สั่งจ่าย ป.ณ. หนองจอก ในนาม นายมูฮัมหมัด เหมอนุกูล แล้วจ่าหน้าซองส่งถึง มูลนิธิฯ  ตามที่อยู่ด้านล่าง

Chenam Su Santisug Foundation
Savings Account No. 034-2-22692-5
Thai Military Bank Public Limited
Nongchok Branch   


 
สถานที่ติดต่อ.                                                                             
มูลนิธิ ชี้นำสู่สันติสุข 28 หมู่ 12  ถ. มิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
   โทร. 02-543-1137 โทรสาร.02-989-7463


Chenam Su Santisug Foundation 28 Moo 12 Mitrmaitree Rd. Kwaeng Nongchok Ket Nongchok BKK 10530 Thailand

Tel.02-543-1137 Fax.02-989-7463


Email.
Susantisug@hotmail.com