ข่าวประชาสัมพันธ์
เกียวกับสันติสุขสาร
ต้องการติดต่อและสนับสนุนมูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

- ฝากข้อความถึงมูลนิธิ -


 วีดีโอมูลนิธิ


รู้จักอิสลามอายะฮถือศีลอดอัลกุรอาน ซูเราะฮอัรเราะฮมานอัลกุรอาน ซูเราะฮฺอัลอินซาน[Surah Al-Insaan]


ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั้น...ถ้าเรามีความพยายามให้นานพอ

เกี่ยวกับมูลนิธิ ฯ


    
مؤسسة التوجيه الإسلامي الخيرية ببانكوك
 
أسسهاالأستاذ/محمد هيم أنوكول وإخوانه من الدعاة العاملين في مجال التدريس
 
العربي الإسلامي في بانكوك عام 1423 هـ
 
         ومن أهدافها:-
 
 - طبع و نشرالكتب والرسائل والمنشورات الإسلاميةالمعتمدة 
 
 - مساعدة العاملين في مجال التدريس العربي الإسلامي 
 
 - الحث على التعليم العلمي والمهني
 
-  مساعدة العجزة واليتامى والفقراء والمساكين
 
- مساعدة المصابين
 
 -القيام بالعمل الخيري ، أو التعاون مع المؤسسات الأخرى
 
 -دعوة غيرالمسلمين إلى الدخول في الإسلام
 
 -تفقيه المسلمين دينهم
 
- تطويروسائل الدعوة إلى الله
 
- تعليم اللغة العربية والدين الإسلامي عن طريق المطبوعات والإذاعات وغيرها...
 
ومن له رغبة في مساهمته في هذاالعمل الخيري ، فبإمكان أن يرسل مبلغه إلى
 
المؤسسةعن طريق حسابهاالآتي:-
 
มูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข

           มูลนิธิชี้นำสู่สันติสุข ตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2545 โดย   อ.มุฮัมมัด เหมอนุกูล คณาจารย์โรงเรียนศาสนวิทยา และคณะผู้ทำงานด้านภาษาอาหรับ และศาสนาอิสลาม ประจำกรุงเทพมหานคร

มีวัตถุประสงค์
- จัดพิมพ์เอกสารออกเผยแพร่
- ช่วยเหลือผู้ทำงานด้านศาสนา
- ส่งเสริมการศึกษา และวิชาชีพ
- ช่วยเหลือคนชรา เด็กกำพร้า และผู้ขัดสน
- ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
- ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
- เรียกร้องเชิญชวนสู่อิสลาม
- ให้ความเข้าใจ ในเรื่องศาสนาแก่บรรดามุสลิม
- พัฒนาสื่อการเรียกร้อง เชิญชวนสู่อัลลอฮฺ
- สอนภาษาอรับ และศาสนาอิสลาม ผ่านสื่อพิมพ์ วิทยุ และอื่นๆ
 

        หากท่านมีความประสงค์ ที่จะมีส่วนร่วมกับมูลนิธิฯ ในกิจการต่างๆ ท่านก็สามารถโอนปัจจัยเข้ามูลนิธิฯได้ ตามรายละเอียด ดังนี้
ชื่อบัญชี: มูลนิธิ ชี้นำสู่สันติสุข
บัญชีเลขที่: 034-2-22692-5
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
หรือส่งธนาณัติ สั่งจ่าย ป.ณ. หนองจอก ในนาม นายมูฮัมหมัด เหมอนุกูล แล้วจ่าหน้าซองส่งถึง มูลนิธิฯ  ตามที่อยู่ด้านล่าง
 

Chenam Su Santisug Foundation
Savings Account No. 034-2-22692-5
Thai Military Bank Public Limited
Nongchok Branch   


Chenam Su Santisug Foundation 28 Moo 12 Mitrmaitree Rd. Kwaeng Nongchok Ket Nongchok BKK 10530 Thailand

Tel.02-186-1137 Fax.02-989-7463


สถานที่ติดต่อ. .عنوان الاتصال                                                                            
มูลนิธิ ชี้นำสู่สันติสุข 28 หมู่ 12  ถ. มิตรไมตรี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
   โทร. 02-186-1137 โทรสาร.02-989-7463
Email.
Susantisug@hotmail.com